Arhiva pentru categoria: Date jubiliare

26.02.2024
Distinsul savant Valentin CELAC s-a născut la 26 februarie 1939, în satul Hâjdieni, raionul Orhei, într-o famile de agricultori. A absolvit clasele primare în satul natal şi şcoala medie din s. Susleni, Orhei (1956). În 1962 a absolvit Facultatea de agronomie a Institutului Agricol din Chişinău, ulterior activează în funcţie de agronom-şef în colhozul „Patria” din s. Cociulia, r. Comrat până în 1964, când este admis în doctorantură la Academia de Ştiinţe a Moldove, Ăn perioada 1964-1996 a activat în cadrul Grădinii Botanice (Institut), iar din 1996 până în 2023 a activat în cadrul Institutului...
12.12.2023
Dna Anastasia ŞTEFÎRŢĂ s-a născut la 23 decembrie 1943 în satul Fântâna-Albă, județul Soroca (astăzi raionul Edineţ). A realizat studiile superioare la Institutul Pedagogic din Tiraspol, Facultatea de Biologie și Chimie (1960-1965), după care se încadrează în procesul didactic în calitate de asistent, ulterior lector superior la catedra de Fiziologie a Plantelor, Institutul Pedagogic din Tiraspol (1965-1972). Activitatea de cercetare începe odată cu parcurgerea studiilor doctorale (1972-1975) la Institutul de Fiziologie a Plantelor al Academiei de Științe a Moldovei, și susținerea tezei de...
27.03.2023
Născut la 2 aprilie 1943, s. Răchitna, r. Noua-Suliţa, regiunea Cernăuţi Alexandru Dascaliuc a absolvit cu menţiune Universitatea de Stat din Cernăuţi în anul 1969 (specialitatea biochimie). În anul 1974 a obţinut titlul ştiinţific de doctor în ştiinţe biologice (Kiev, specialitatea radiobiologie), în anul 1988 – titlul științific de doctor habilitat în biologie (Chişinău, specialitatea biochimia şi fiziologia plantelor), în anul 2001 – titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar (Chişinău – specialitatea Biochimie). A activat din 1969 până în anul 1991 în Institutul de Fiziologie a...
05.01.2023
Doamna Lidia TUMANOVA, doctor în științe chimice, conferenţiar cercetător, şeful Laboratorului Genetica Moleculară al Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor s-a născut la 3 ianuarie 1953 în orașul Chişinău, Republica Moldova. După absolvirea cu mențiune a Universității de Stat din Moldova, facultatea de Chimie în anul 1975 a fost angajată în funcție de laborant superior, Laboratorul Translaţia Informaţiei Genetice, Departamentul de genetică a plantelor al AŞM. În perioada aa. 1977-1980 a realizat studii doctorale la Institutul de Proteine al Academiei de Ştiinţe a USSR...
23.12.2022
Doamna Natalia MAȘCENCO, doctor în științe chimice s-a născut 24 decembrie 1947, orașul Nikopol, r. Dnepropetrovsk, Ukraina. A realizat studii în calitate de doctorandă, specialitatea Chimie bioorganică în cadrul Laboratorului Chimia Compușilor Naturali, Institutul de Chimie al AȘM (1971-1974). După absolvirea doctoranturii și-a început activitatea în cercetare la Institutul de Chimie al AȘM, Laboratorul Chimia Compușilor Naturali (1975-1976), ulterior în funcție de cercetător științific stagiar, Secția de Genetică a AȘM (1976-1980). În perioada aa.1981-1993 a activat la Institutul de Genetică...
09.11.2022
S-a născut la 10 noiembrie 1942 în satul Receşti, Şoldăneşti. A absolvit şcoala de 7 ani în satul natal în 1955, iar în 1958 şcoala medie din Răspopeni, Rezina. Continuă studiile la colegiul de medicină din Bălţi (1958-1960). După absolvire, în perioada 1960-1961 activează la spitalul din Gura-Galbenă, Hânceşti în funcţie de felcer-laborant, ulterior în aceiaşi funcţie la spitalul din Răspopeni, Rezina (1961-1963). În perioada 1963-1968 face studiile la Institutul Agricol din Chişinău, facultatea Agronomie, absolvind cu diplomă de menţiune. Începe activitatea profesională în calitate de...
04.11.2022
Doctorul în științe biologice CAUȘ Maria s-a născut la 6 noiembrie 1952 în satul Grătiești, raionul Criuleni. Din anul 1970, după absolvirea școlii medii din Grătiești, a continuat studiile la Institutul agricol M. Frunze din Chișinău, după absolvirea căruia din 1977 a activat în calitate de agronom șef la Stațiunea raională de Protecție a Plantelor din or. Cantemir până în 1979. Din 1979 până în 1983 În calitate de doctorand a efectuat cercetări în laboratorul Enzimologia metabolismului azotului din cadrul Institutului de biochimie A.N. Bah, al AȘ din URSS, condus de academicianul Cretovici V...
04.11.2022
Doctorul în științe biologice BATCO Mihail s-a născut la 5 noiembrie 1952 în satul Ohrincea, r-nul Criuleni, Republica Moldova, unde a și absolvit cu succes gimnaziul. În perioada anilor 1967-1971 şi-a făcut studiile la şcoala pedagogică „N.K. Krupscaia” din Călăraşi. După doi ani de activitate în calitate de pedagog îşi continuă studiile 1973-1978 la Universitatea de Stat din Republica Moldova, facultatea de Biologie. Fiind pasionat de cercetare dl BATCO M., începând cu anii de studii în doctorantură (1980-1983), realizează investigații, privind studiile citogenetice ale insectelor și...
02.11.2022
Profesorul Leonid VOLOȘCIUC: „Aactualmente, tot mai actuală devine necesitatea elaborării mijloacelor alternative de protecție a plantelor… Agricultura modernă reprezintă un domeniu strategic pentru siguranța alimentară și perpetuarea vieții pe Pământ. O frumoasă aniversare deschide luna lui Brumar din acest an. 70 de toamne a adunat doctorul habilitat în științe biologice, profesor cercetător, Leonid VOLOȘCIUC, șef de Laborator fitopatologie și biotehnologie în cadrul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al USM. Domnul Leonid Voloșciuc este savant notoriu în domeniul...
31.10.2022
Profesorul cercetător Leonid VOLOȘCIUC este un savant notoriu în domeniul protecției plantelor, virusologiei, microbiologiei și agriculturii ecologice, recunoscut fondator al unei direcţii noi în ştiinţă, cum este biotehnologia producerii și aplicării preparatelor baculovirale în agricultura durabilă. Sub conducerea ştiinţifică a doctorului L.VOLOȘCIUC, au fost propuse pârghii de dirijare cu fenomenele de patogeneză, care determină elaborarea procedeelor biotehnologice de producere a biomasei virotice şi elaborare a preparatelor baculovirale. În acest sens au fost aplicate diverse metode...
28.06.2022
Fiind dotat de la natură cu capacităţi deosebite, obţinând o pregătire profesională profundă academicianul Gheorghe ȘIȘCANU s-a sacrificat zi de zi întru prosperarea domeniului fiziologiei plantelor, ce i-a permis de a realiza cercetări la cel mai înalt nivel ştiinţific, dobândind un renume bine meritat în domeniul fotosintezei plantelor pomicole. S-a născut la 5 iulie 1932 în satul Măcăreşti judeţul Ungheni, Republica Moldova, unde a absolvit şcoala de 7 ani. A continuat studiile la şcoala pedagogică din oraşul Călăraşi, care o absolveşte în a.1952. Studiile superioare le obţine la Institutul...
27.01.2022
Distins savant în domeniul tehnologiilor de cultivare a plantelor Domnul BOTNARI Vasile s-a născut la 30 ianuarie 1952 în satul Bălăşăşti, raionul Sîngerei, unde în 1966 a absolvit școala de opt ani, după care în 1968, şcoala medie din satul Pepeni al aceluiași raion. Primele cunoștințe în domeniul agriculturii le-a însușit pe meleagurile natale, fiind influențat de tatăl său, care în localitatea de baștină ocupa funcția de brigadier. În 1973 a fost înmatriculat la Institutul Agricol din Chişinău de unde, datorită unor calităţi deosebite, în 1975 a fost transferat pentru continuarea studiilor...
17.12.2021
Profesorul VOINEAC Vasile s-a născut la 18 decembrie 1941 în comuna Ciubara, Râşcani, Judeţul Bălţi. După absolvirea şcolii medii (1957) a continuat studiile la colegiul Zooveterinar din or. Leova, judeţul Lăpuşna, pe care l-a absolvit cu succes în anul 1960. Ulterior îşi continuă studiile la Institutul Agricol din oraşul Voronej (1965), facultatea de veterinărie, obţinând calificarea de doctor veterinar. Activitatea în cercetare a începu-o odată cu inmatricularea în doctorantură (1965) şi după finisarea studiilor susţine cu succes teza de doctor în ştiinţe biologice (1971) la specialitatea...
20.07.2021
Doctorul habilitat în științe biologice NASTAS Tudor la aniversarea a 65 de ani Doctorul habilitat în științe biologice Tudor NASTAS s-a născut la 19 iulie 1956 în satul Cojușna, r-nul Strășeni, Republica Moldova. A absolvit facultatea de Biologie şi Pedologie, Universitatea de Stat din Moldova (1973-1978). A făcut studii doctorale la fostul Institut Unional de Cercetări Științifice în Domeniul Metodelor Biologice de Protecție Biologică a Plantelor, în prezent IGFPP. Teza de doctor a susţinut-o în 1990. În 1995 a obţinut titlul de conferenţiar cercetător. Teza de doctor habilitat in științe...