Laboratorul Protecție Integrată a Plantelor

Șef de laborator: RĂILEANU Natalia,  dr. în științe biologice

Laboratorul include specialiști de înaltă calificare cu experiență în domeniul monitorizării organizmelor dăunătoare, chimiei și sintezei feromonilor, elaborării dispozitivelor speciale de capturare și combatere a insectelor noctuide precum și tehnologiilor inofensive de protecţie integrată a plantelor prin utilizarea substanţelor biologic active în controlul impactului insectelor dăunătoare şi a agenţilor patogeni.

Echipa de cercetare:

 1. Răileanu Natalia, doctor, şef de laborator, e-mail: [email protected]
 2. Voineac Vasile, doctor habilitat, cercetător științific principal, e-mail: [email protected]
 3. Șleahtici Vladimir, doctor, cercetător științific coordonator, e-mail: [email protected]
 4. Boubătrîn Ion, doctor, cercetător științific coordonator, e-mail: [email protected]
 5. Chicu Boris, doctor, cercetător științific superior
 6. Gorban Victor, cercetător științific, e-mail: [email protected]
 7. Musleh Mohamed, cercetător științific
 8. Odobescu Vasilisa, cercetător științific, e-mail: [email protected]
 9. Jalbă Svetlana, cercetător științific, e-mail: [email protected]
 10. Erhan Tatiana, cercetător științific
 11. Diaconu Valentina, cercetător științific stagiar
 12. Hudeacova Olga, cercetător științific stagiar
   

Direcţii de cercetare:

Elaborarea procedeelor şi metodelor de aplicare a pesticidelor bioraţionale în schemele inofensive de protecţie integrată a culturilor agricole, estimarea eficacităţii biologice și evaluarea ecologo-economică a acestora.

Elaborarea metodelor inofensive de protecţie integrată a piersicului și viţei de vie prin sterilizarea masculilor în capcanele (feromonale, luminiscente, cromatice) şi tratarea cu bioelisitori în controlul impactului dăunătorilor şi agenţilor patogeni.

Elaborarea metodelor de sporire a rezistentei prin utilizarea bioelisitorilor şi estimarea eficacităţii lor la controlul impactului agenţilor patogeni. Thaphrinja deformans Tul. Monilia laxa şi fructigena West. ai culturii de piersic.

Elaborarea metodelor de sterilizare cu capcane feromonale a masculilor Grapholitha molesta Busck, Anarsia liniatella Zeller la cultura de piersic.

Perfecţionarea schemelor de sinteză a componenţilor activi ai feromonului sexual a viermelui oriental Gr. molesta, viermelui prunului Gr. funebrana, moliei strugurelui L. botrana, moliei vărgate a piersicului Anarsia lineatella, buhei fructificațiilor Heliothis armigera, viermelui viestic al rădăcinilor de porumb Diabrotica veigifera virgifera, moliei minere a sfeclei Scrobipalpa ocellatella Boid. etc.

Elaborarea, confecţionarea şi implementarea capcanelor cu lumină şi feromoni cu efect majorat de atracţie a dăunătorilor principali ai culturilor agricole multianuale, de câmp și spații protejate.

Elaborarea dispozitivelor de distribuire a mijloacelor biologice cu utilizarea aparatelor mici zburătoare de tip Dron pentru sporirea nivelului de mecanizare a protecției integrate a plantelor.

Rezultate relevante:

S-a estimat eficacitatea biologică a pesticidelor bioraţionale: (Rizoplan, Trihodermin, Paurin, Funecol, Kumulus; Pelecol; Actofit, Vertimec, Reglalg, Recol, Albit, Fitovital; Insegar, Admiral, Dimilin, Lufox, Zoom) în combaterea bolilor și dăunătorilor principali ai culturilor pomicole sâmburoase, viței de vie, tomatelor, castraveților și soia.

S-a demonstrat, că eficacitatea protectivă a schemelor noi elaborate „bioraţionale” este cu 20-50%, mai înaltă decât a celor “convenţionale” concomitent se reduce numărul tratamentelor cu fungicide chimice de 2-2,5 ori și reducerea costului măsurilor de protecție cu 30-40%.

S-au elaborat metode de apreciere a eficacităţii preparatelor pe bază de substanţe biologic active şi a entomofagilor şi determinate poziția acestora în sistemele integrate de protecţie a plantelor;

S-au elaborat recomandări practice de aplicare a preparatelor bioraționale în protecția integrată a piersicului, caisului, prunului, viței de vie, tomatelor, castraveților și soia.

S-a stabilit impactul produselor Reglalg, Recol, Paurin asupra sporirii rezistenţei plantelor la boli, volumului şi calităţii recoltei de struguri. Au fost elaborate recomandări practice de aplicare a stimulatorilor rezistenţei plantelor la boli.

S-au elaborat scheme noi și sintetizate componentele feromonilor diferitor dăunători cu atractivitate prolongată.

S-au elaborat forme preparative pentru feromoni sexuali a diferitor specii de insecte dăunătoare în dependență de scopurile și metodele de utilizare a feromonilor.

S-au investigat căile alternative de reglare ale organismelor nocive, bazate pe aplicarea substanţelor biologic active (feromoni sexuali și extracte vegetale) şi a entomofagilor;

 

S-au elaborat şi confecţionat dispozitive-capcane cu lumină (de tip-staţionat IMCID-3S, IMCID-4S, CEAID-1S şi de tip autonom IMCID-3A) pentru capturarea insectelor dăunătoare culturilor agricole.

S-au elaborat recomendări privind utilizarea capcanelor cu lumină ultravioletă pentru semnalizarea, monitorizarea insectelor dăunătoare şi diminuarea densităţii populaţiilor acestora prin capturarea lor în masă, asigurând reducerea densităţii la nivelul pragului economic de dăunare.

Aspecte inovative

 1. GORBAN V.,VOINEAC V., VOLOSCIUC L., BRADOVSCHI V., BATCO M. ZAVTONI P. NASTAS T. “Dispozitiv pentru sterilizarea şi infectarea cu viruşi a insectelor dăunătoare” Brevet de invenţie de scurtă durată,  MD 831 Z  2015.06.30, A01M 1/10, Data depozit 2014.03/12, Publicat 2014.11.30. In: BOPI. nr. 11/2014, pp. 30-31. 
 2. VOINEAC V., ŞLIAHTICI V., GORBAN V., BRADOVSCHI V., URSU R. „Dispozitiv de aplicare a mediului de sterilizare a insectelor dăunătoare în capcane cu feromoni„ Brevet de invenţie de scurtă durată, MD 864 Z 2015/08.31,  Data depozit  2013.06.18, Publicat 31.01.2015. In: BOPI. nr. 1/2015, pp. 41-42
 3. GORBAN Victor, MD VOINEAC Vasile, MD, ŞLEAHTICI Vladimir, MD, „Dispozitiv pentru combaterea insectelor dăunătoare„. Brevet de invenţie de scurtă durată, MD 990Z, 2016,06.10, A01M 1/00, Data deposit 2015.06.10 Publicat 27.01.2016. In: BOPI. nr. 1/2016, pp. 31-32.
 4. GORBAN Victor, MD; GAVRILIŢA Lidia, MD, VOINEAC Vasile, MD, NASTAS Tudor Procedeu de înmulţire în masa a entomofagului Trichogramma evanescens W. Brevet de invenţie de scurtă durată MD1003Z, 2016,09.27, A01K 67/00, Data depozit 2015.08.05, Publicat 31.07.2009. In: BOPI. nr. 2/2016 p. 38.
 5. GAVRILIȚA Lidia, MD; GORBAN Victorn, MD; NASTAS Tudor, MD. Procedeu de producere a  entomofagului Trichogramma, Brevet de invenţie de scurtă durată MD,1031 Y, A01K 67/00, Data depozit 2015.11.03,  Publicat 2015.11.03, In: BOPI. nr.5/2016, p. 35.
 6. GORBAN Victor, MD, CHICU Boris, MD, VOINEAC Vasile, MD, Instalaţie mobilă pentru atragerea şi exterminarea insectelor dăunătoare, Brevet de invenţie de scurtă durată, MD1114 Z, A01M5/00 Data depozit 2016.05.19 . Publicat 2017.01.31. In: BOPI. nr. 1/2017, pp. 36-37.
 7. GORBAN Victor, MD, Instalaţie pentru monitorizarea insectelor dăunătoare în timpul ploii Brevet de invenţie de scurtă durată,  MD1113 Z, A01M5/00 , Data deposit 2016.06.22, Publicat 2017.01.31. In: BOPI. nr. 1/2017, pp. 35-36.
 8. CHICU Boris, MD, GORBAN Victor, MD; VOINEAC Vasile, MD, GAVRILIȚĂ Lidia, MD, Capsulă pentru reproducerea şi lansarea entomofagului Trichogramma spp, Brevet de invenţie de scurtă durată MD,1162 Z, A01K 67/00, Data depozit 2017.02.02. Publicat 31.07.2017. In: BOPI. nr. 07/ 2017, pp. 38-39.
 9. ȘLEAHTICI Vladimir, MD; VOINEAC Vasile, MD; GORBAN Victor, MD; CHICU Boris, MD.  Metodă de determinare morfologică a stadiilor preimaginale de dezvoltare a en-tomofagului Trichogramma Brevet de invenţie de scurtă durată MD 1349 Y, A01K 67/033, Data depozit 2018.07.16, Publicat 2018.07.31, In: BOPI. nr.7/2019, p. 43-44.
 10. ELISOVETCAIA, D.; BOROVSKAIA, A.; IVANOVA, R.; MAŞCENCO, N.; DOROŞENCO, V.; VOINEAC, V. Procedeu de tratare a cartofului. Data depozit 2018.05.04; Nr. depozit s 2018 0043. Brevet de invenție MD-1324, data publicării 31.03.2019. BOPI 3/2019.

PARTICIPAREA LA EXPOZIŢII ŞI SALOANE NAȚIONALE ȘI INTERNAŢIONALE

2015

 1. Expoziţia  Internaţională Specializată INFOINVENT 2015, Ediţia XIV-a 25-28 noiemrie 2015, Chişinău, Republica Moldova, MoldEXPO, -2 diplome şi  medalie de aur, medalie de argint.
 2. Universitaea Tehnică din   Cluj Napoca, România, medalie de aur și Diplomă de excelență.

2016

 1. Salonul Internaţional EUROINVENT  , EXPOZIŢIE  EUROPIANĂ A  CREATIVITĂŢII ŞI INOVĂRII, Iaşi , România- 2 certificate de participare, 2 diplome şi două medalii de bronz
 2. Salonul Internaţional de Inventică PRO INVENT, Ediţia XIV-a 2016, Cluj Napoca, România, medalie de aur
 3. Salonul Internaţional de INVENŢII ŞI INOVAŢII “ Traian Vuia “, Timişoara,România 1diplomă şi 1medalie de bronz
 4. Salonul Internaţional de INVENTICA-2016, Ediţia XX-a, IAŞI, România, 2 diplome şi  2 medalii de aur
 5. Salonul Internaţional NOAPTEA CERCETĂTORULUI -2016, Academia de Ştiinţe a Moldovei, diplomă de participare
 6. Expoziţia internaţională specializată de maşini, echipamente şi tehnologii pentru complexul agroindustrial MOLDAGROTECH ,  ediţia a XXXI-a, diplomă de participare comună pentru institut
 7. Concursul ”TOPUL INOVAŢIILOR” VI-a ediţie a  Academia de Ştiinţe a Moldovei, Trofeul pentru locul II

2017

 1. Salonul Internaţional EUROINVENT 2017 , EXPOZIŢIE  EUROPIANĂ A  CREATIVITĂŢII ŞI INOVĂRII, Iaşi , România- 2 certificate de participare, 1 medalie de aur, 1 medalie de bronz.
 2. Salonul Internaţional de Inventică PRO INVENT, Ediţia XV-a 2017, Cluj Napoca, România, 2 medalii de bronz și diplome.21.03-24.03.2017.
 3. Salonul Internaţional de INVENTICA-2017, Ediţia XXI-a, IAŞI, România, 2 diplome şi  2 medalii de aur.
 4. Expoziţia Internaţională Specializată INFOINVENT 2017, Ediţia XV-a Chişinău, Moldova-2 diplome şi  medalie de aur.Chişinău, MoldEXPO.
 5. Salonul Internaţional de Inventică „EUROINVENT”, Iaşi, România. Menţionat cu medalie de bronz şi diplomă. 25.05.- 27.05.2017.
 6. Salonul Internaţional Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Verterinară ”Regele Mihai I”, Diplomă de excelenţă Timişoara, România;
 7. Salonul Internaţional Universitatea ”Lucian Blaga”,  Diplomă ”Menţiune specială” Sibiu, România.

2018

 1. Salonul Internaţional de INVENŢII ŞI INOVAŢII “Traian Vuia”,Timişoara, România - medalie de bronz.
 2. Salonul Internaţional de -INVENTICA-2018, Ediţia XXII-a, Iași, România - medalie de aur

2019

 1. Salonul Internaţional de Inventică „EUROINVENT 2019”, Iaşi, România. Menţionat cu medalie de bronz şi diplomă. 25.05.- 27.05.2019.
 2. ExpoziţiaInternaţională Specializată INFOINVENT 2019, Ediţia XVI-a Chişinău, Moldova-diplomă şi  medalie de broz. Chişinău, MoldEXPO.

Total pe perioada de cinci ani

Medalii de aur – 11
Medalii de argint -1
Medalii de bronz- 8
Concursul ”TOPUL  INOVAŢIILOR”  Trofeul pentru locul II
Certificate de participare- 6
Diplome -20

Publicații relevante

Capitole în Monografii (Internaţionale):

 1. VOINEAC, V. Eficacitatea preparatelor bioraționale în combaterea bolilor și dăunătorilor. Cap.6. Protecția viței de vie în sistemele de agricultura ecologică. Cap.7. In: Tehnologii moderne de protecție a vitei de vie în agricultura convenţională şi ecologică. Todiraş, V.; Voineac, V.; Popa, A. Chişinău: S.n., 2015. Tipogr. “Bons Offices”. 108 p. ISBN 978-9975-80-959-7. pp.41-56.
 2. GORBAN, V.P. Biological Control of Pests Using Trichogramma: Current Status and Perspectives. Chapter 5. Mass Propagation of Trichogramma spp. on Factitious Hosts (Current Situation and Approaches to Deal with in vivo Rearing Problems), Greenberg S.M., P. 81;
 3. Subchapter 5.1. Production of Factitious Hosts and Equipment Needs, GREENBERG S. M., GORBAN V.P., AND T.-X. LIU, p. 86;
 4. Subchapter 5.2. Production Trichogramma in Factitious Host Eggs, and Equipment Needs, Greenberg S.M., Tshernyshev W. B., Afonina V.M., Catana V.D., Gorban V. P., Gavrilitsa L.F., Liu T.X., P.103;
 5. Chapter 6. Optimizing Packaging and Shipping of Trichogramma , GORBAN V.P., CHICU B.B. P. 132;
 6. Chapter13. Methods and Technical Facilities for Trichogramma Releases, CHICU B. B., GORBAN V. P., GREENBERG S. M., p. 338; Edited by S. B. Vinson, S. M. Greenberg, T.-X. Liu, A. Rao, L.F. Volosciuk. China: Northwest A&F University Press, 2016. p. 496.

Articole în reviste naţionale și internaționale

 1. CHICU, B.; GORBAN V.; VOINEAC V.; GAVRILIŢA, L. Капсула для размножения и расселения насекомых. În: Biotehnologii avansate – realizări și perspective : tezele simpoz. șt. intern., 21-22 oct. 2019. Ed. a 5-a. Chișinău, 2019, p.75. ISBN  978-9975-56-695-7. 
 2. ERHAN, T.; ODOBESCU, V.; RĂILEANU, N. Sinteza 8-metil-2-decilpropanatului- componentul activ al feromonului sexual sintetic al viermelui vestic al rădăcinilor de porumb Diabrotica virgifera virgifera Le conte. În: Biotehnologii avansate – realizări și perspective : tezele simpoz. șt. intern., 21-22 oct. 2019. Ed. a 5-a. Chișinău, 2019, p.81. ISBN  978-9975-56-695-7.
 3. NEGUŢA A., NEGUŢA, E. Metodă ecologică, eficientă economic şi uşor scalabilă industrial, de sinteză a 8-metildecan-2-il propionatului, componentă activă a feromonului sexual al viermelui vestic al rădăcinilor de porumb Diabrotica virgifera virgifera Le Conte. În: Biotehnologii avansate – realizări și perspective: tezele simpoz. șt. intern., 21-22 oct. 2019. Ed. a 5-a. Chișinău, 2019,  p.51. ISBN  978-9975-56-695-7.
 4. NEGUŢA, A.; NEGUŢA, E. Sinteza  Z-11-hexadecenalului şi E-11-hexadecenalului - componente de bază ale feromonului sexual a omidei păroase a buxusului Cydalima perspectalis. În: Biotehnologii avansate – realizări și perspective: tezele simpoz. șt. intern., 21-22 oct. 2019. Ed. a 5-a. Chișinău, 2019,  p.52. ISBN  978-9975-56-695-7.
 5. ODOBESCU, V.; JALBĂ, S. Sinteza Z-8-dodecenilacetat şi E-8-dodecenilacetat- componenţi activi al feromonului sexual sintetic a moliei orientale a fructelor Grapholita molesta Busck. În: Biotehnologii avansate – realizări și perspective: tezele simpoz. șt. intern., 21-22 oct. 2019. Ed. a 5-a. Chișinău, 2019,  p.53. ISBN  978-9975-56-695-7.
 6. ŞLEAHTICI, Vl.; VOINEAC, V.; MUSLEH, M.; GLADEI, D.; VOINEAC, I. Eficacitatea metodei de autosterilizarea masculilor  Grapholitha molesta Busck în capcanele feromonale. În: Biotehnologii avansate – realizări și perspective: tezele simpoz. șt. intern., 21-22 oct. 2019. Ed. a 5-a. Chișinău, 2019, p.124. ISBN  978-9975-56-695-7.
 7. VOINEAC, V.; ŞLEAHTICI, Vl.; MUSLEH, M.; VOINEAC, I. Autosterilizarea masculilor  dăunătorilor piersicului Grapholitha molesta Busck  şi Anarsia liniatella Zeller. În: Biotehnologii avansate – realizări și perspective: tezele simpoz. șt. intern., 21-22 oct. 2019. Ed. a 5-a. Chișinău, 2019,   p.134. ISBN  978-9975-56-695-7.
 8. VOINEAC, V.; ELISOVEŢCAIA, D.; Gladei, D.; VOINEAC, I. Eficacitatea insecticidului fore 1,5 G în combaterea larvelor viermelui vestic Diabrotica virgifera Le  conte al rădăcinelor de porumb. În: Biotehnologii avansate – realizări și perspective: tezele simpoz. șt. intern., 21-22 oct. 2019. Ed. a 5-a. Chișinău, 2019,  p.135. ISBN  978-9975-56-695-7.
 9. GAVRILIŢA, L; NASTAS, T; GORBAN, V; MANIC, Gh; NEŢOIU, C; CORNEANU, M; VIŞOIU, D. Application of procedures for pest’s density monitoring in the public gardens from Republic of Moldova and Romania. Revista ”Biologie animală” (nevertebrate). Categoria B+, Indexată pentru bazele de date internaţionale (THOMSON, REUTERS, former ISI), Craiova, 2015, nr. 2, 139-144. ISSN: 1454-6914
 10. RAILEANU, N; NASTAS, T; PATRASCU, T; ODOBESCU, V; ROSCA, Gh. Test of new dispensers for Heliothis armigera sex pheromone. Revista ”Scientific Studies and Researches”, Biology series. Indexată pentru patru baze de date internaţionale (Thomson, Ebsco, Proquest, Copernicus). Universitatea V. Alecsandri, Bacău, 2016, 25(2), 31-34. ISSN: 1224-919X
 11. КЕПТИНАРЬ, В; НАСТАС, Т; РЭЙЛЯНУ, Н; ГОРБАН, В. Анализ этологических и репродуктивных особенностей динамики развития популяции Heliothis armigera на протяжении сезона. În revista ”Ştiinţa agricolă”, nr.1, 2017. 44-48. Categoria „B”, ISSN 1857-0003.
 12. БОУБЭТРЫН, И.Н.; ЛЕМАНОВА, Н.Б. Оптимизация защиты яблони при совместном использовании химических и биологических препаратов в баковой смеси. In: Состояние и перспективы защиты растений: материалы Междунар. научно-практ. конф., посвящ. 45-летию со дня орга¬низации РУП «Институт защиты растений» (Минск – Прилуки, 17–19 мая 2016 г.) Науч.-практ. центр по земледелию; Ин-т защиты растений. – Минск: Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2016. c.49-52. ISBN 978-985-6972-77-8.
 13. ЕЛИСОВЕЦКАЯ, Д.; ДОРОШЕНКО, В.; ВОЙНЯК, В.; БОУБЭТРЫН, И. Совершенствование системы защиты яблоневых садов от вредных организмов в условиях экологических стрессов. Академику Л. С. Бергу – 140 лет: Сборник научных статей  Academician Leo Berg – 140: Collection of Scientific Articles Междунар. ассоц. хранителей реки “Eco-TIRAS”, Образоват. фонд им. Л. С. Берга, Бендер. историко-краеведческий музей; подгот.: Илья Тромбицкий; ред. совет: И. К. Тодераш [и др.]. – Бендеры: Eco-TIRAS, 2016 (Tipogr. “Elan Poligraf”). P. 99-103. ISBN 978-9975-66-515-5.

Recomandări metodice

 1. VOINEAC V.; ELISOVEȚCAIA D.; CRISTMAN D.; LUNGU S.; TULGARA E. “Recomandări metodice privind monitorizarea, controlul și combaterea viermelui vestic al rădăcinilor de porumb Diabrotica virgifera virgifera LeConte”. Ch.: Tipogr. “Prin-Caro”, 2016, 32 p.  ISBN 978-9975-56-345-1.
 2. GORBAN V. “Recomandări privind utilizarea capcanelor cu lumină ultravioletă la reglarea densității populațiilor de insecte dăunătoare”. Ch.:”, 2014, 7 p. 

Se propune pentru implementare:

 • recomandări practice pentru aplicarea preparatelor bioraţionale în schemele de protecție integrată a culturilor agricole.(pomicole sâmburoase, viței de vie, tomatelor, castraveților și soia)
 • forme preparative și capcane cu feromoni sexuali pentru diferite specii de insecte dăunătoare cu scopul semnalizării apariției, monitorizării dezvoltării și combaterii acestora.

Lista feromonilor sexuali a insectelor dăunătoare sintezati în laborator:

 1. Lobesia botrana - Molia strugurilor
 2. Eupoecilia ambiquiella - Molia viței de vie
 3. Cydia pomonella - Viermele merelor
 4. Grapholita molesta - Viermele oriental
 5. Grapholita funebrana - Viermele prunului
 6. Diaspidiotus perniciosus - Păduchele din San Jose
 7. Archips rosana - Molia porumbarului
 8. Archips podana - Molia mugurelor și fructelor
 9. Archips xylostiana - Molia pestriță aurie
 10. Ancyllis achatana - Molia sperietoare
 11. Archips crotoegana - Molia frunzelor
 12. Adoxophies  orana - Molia coajei fructelor
 13. Hedya nubiferana - Molia verde a mugurilor
 14. Pandemis ribeana - Molia coacăzului
 15. Pandemis heparana - Molia salciei
 16. Enarmonia formozana - Molia scoarței
 17. Tortrix viridana - Molia verde a stejarului
 18. Anarsia lineatella - Molia vargata piersicului
 19. Yponomeuta malinellus - Molia frunzelor de măr
 20. Mamestra brassicae - Buha verzei
 21. Mamestra oleraciae - Buha grădinii
 22. Plutella maculipennis - Molia verzei
 23. Agrotis segetum - Buha semănăturilor
 24. Agrotis exclamationis - Buha exclamaroare
 25. Autographa gamma - Buha gama
 26. Heliothis armigera - Buha fructufucațiilor
 27. Etiella zinckenella - Molia salcîmului(boabelor)
 28. Plodia interpunctella - Molia cerealelor
 29. Ephestia kuhniella - Molia făinei
 30. Diabrotica virgifera virgifera - Viermele viestic al porumbului
 31. Loxosege stictialis - Omidă de stepă

Complectul feromonal conține:

 

corpul capcanei de tip - Delta

 • două adezive cu lipici entomologic
 • o capsulă (dispenser) cu feromon          

- dispozitive-capcane cu lumină în diferite zone ale Republicii Moldova, care pot fi utilizate, în special, de către Direcţiile Raionale pentru Siguranţă Alimentară în tehnologiile avansate de protecţie a culturilor agricole, utilizândule în primul rând cu scopul semnalizării apariției dăunătorilor., monitorizării dezvoltării acestora şi elaborării prognozelor de scurtă durată.

 

 

Contacte:

Institutul de Genetică, Fiziologie, și Protecție a Plantelor
Lab. „Protecție Integrată a Plantelor”, str. Pădurii 20, MD 2002, Chişinău.
Tel/ fax: (+373) 77-04-47,
e-mаil: [email protected]