Acte interne

STATUTUL Instituției Publice Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor (Înregistrat la Agenția Servicii Publice la 12.09.2018)

* Statut IGFPP

CONTRACTUL colectiv de muncă pentru anii 2019-2024 (aprobat la Direcția Teritorială de Muncă Chișinău, nr. 114 din 13.08.2019)

Contractul colectiv de muncă 2019-2024 Partea 1
   Contractul colectiv de muncă 2019-2024 Partea 2
   Contractul colectiv de muncă 2019-2024 Partea 3
   Contractul colectiv de muncă 2019-2024 Partea 4

REGULAMENTUL Instituției Publice Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor (Aprobat la Consiliul științific al IGFPP, Proces-verbal nr.2 din 13.02.2019), coordonat MECC.

* Regulamentul IGFPP

STRATEGIA Resurselor Umane pentru Cercetătorii a IP Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor (Aprobat la Consiliul Științific al IGFPP, Proces-verbal nr. 5 din 26 iunie 2019)

* Strategia resurselor umane

CODUL de etică și deontologie profesională al Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor (Aprobat la Consiliul Științific al IGFPP, Proces-verbal nr. 3 din 31 martie 2021)

* Codul de etică

REGULAMENTUL cu privire la modul de formare și utilizare a veniturilor colectate în cadrul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor (Aprobat la Consiliul Științific al IGFPP, Proces-verbal nr. 6 din 3 iulie 2019), Revizia 01 (Proces-verbal nr. 3 din 31 martie 2021)

* Regulament venituri colectate

REGULAMENT cu privire la modul de stabilire a sporurilor personalului Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor (Aprobat Consiliul Științific al IGFPP, Proces-verbal nr.6 din 3 iulie 2019) Revizia 01 (Proces-verbal nr. 3 din 31 martie 2021)

* Regulament sporuri
  Anexe

REGULAMENT de organizare și desfășurare a programelor de postdoctorat în cadrul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor (Aprobat la Consiliul Științific al IGFPP, Proces-verbal nr. 8 din 12 septembrie 2018) Revizia 01 (Proces-verbal nr. 4 din 12 mai 2021)

* Regulament postdoctorat

REGULAMENTUL intern cu privire la procedura de înaintare a soiurilor de plante create în cadrul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor (Aprobat la Consiliul Științific al IGFPP, Proces-verbal nr. 1 din 30 ianuarie 2019)

* Regulament procedura înaintare a soiurilor

REGULAMENTUL privind acordarea distincțiilor Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor (Aprobat de Consiliul Științific al IGFPP, Proces-verbal nr.2 din 17 februarie 2021)

* Regulament distincții

ACORD - Tip de transfer de material

* Acord

Registrul riscurilor al Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

* IGFPP - Registrul riscurilor

METODOLOGIA de evaluare şi contabilizare a obiectelor de proprietate intelectuală obţinute din activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor (Aprobat la Consiliul științific al IGFPP, Proces verbal nr.10 din 30 decembrie 2021)

* Metodologia de evaluare a OPI


* Notă: Pentru a primi parola de acces, contactați administrația IGFPP.