Laboratorul Genetică Moleculară

Şeful laboratorului:  TUMANOVA Lidia, dr., PhD

Direcţii de cercetare:

1.    Cercetări genetico-moleculare ale genomurilor plantelor de cultură
2.    Tehnologii de diagnostic molecular al fitopatogenilor

Metode de cercetare:

•    Designul primerilor specifici utilizând aplicația Soft Primer3, baza de date GeneBank
•    PCR, nested-PCR, multiplex-PCR, real-time PCR
•     Analiza eficienței primerilor creați pentru PCR diagnosticul al fitopatogenilor

Echipa de cercetare:

TUMANOVA Lidia, dr., PhD, cercetător ştiinţific coordonator, e-mail: [email protected]

ZAMORZAEVA Irina, dr., PhD, cercetător ştiinţific coordonator, e-mail: [email protected]
BELOUSOVA Galina, dr., cercetător ştiinţific superior, e-mail: [email protected]
DEAGHILEVA Angela, dr., cercetător ştiinţific superior, e-mail: [email protected]
MITINA Irina, dr., cercetător ştiinţific superior, e-mail: [email protected]
MITIN Valentin, cercetător ştiinţific, e-mail: [email protected]
CUZNEȚOVA Irina, cercetător ştiinţific, e-mail: [email protected]
IGNATOVA Zoia, cercetător ştiinţific,e-mail:  [email protected]
BAHŞIEV Aighiuni, cercetător ştiinţific stagiar, e-mail: [email protected]
GRĂJDIERU Cristina, cercetător ştiinţific stagiar, e-mail: [email protected]

Rezultate relevante:

A fost efectuat designul seturilor de primeri specifici pentru identificarea fitopatogenilor care reduc volumul recoltei și duc la degradarea calității producției agricole (TYLCV2, Ca. P. solani, speciilor din g. Fusarium, Alternaria, g. Aspergillus,  g. Myrothecium, g. Penicillium).

PCR-analiza mostrelor de ADN din grâu, tomate, porumb, colectate la  diferite faze de dezvoltare, a permis stabilirea etapelor de infectare acestora. A fost efectuată identificarea patogenilor  în cazul unor contaminări mixte în diferite organe ale plantelor de cultură. S-a demonstrat că estimarea concentrației ADN-lui de patogen în țesuturile plantelor este o metodă eficientă de apreciere a rezistenței plantelor la un anumit patogen. AND-ului din sol a fost analizat pentru detectarea fitopatogeni, care produc micotoxine, cantitatea cărora este reglementată de UE  pentru produse alimentare.

Protocoalele elaborate pot fi recomandate pentru laboratoarele de expertiză a producției agricole din Republica Moldova.

Proiecte bilaterale:

1.    Proiectul Moldo-Belarus 19.80013.51.07.10A/BL. Analiza complexă a acumulării micotoxinelor în produse alimentare pe parcursul depozitării, conducătorul proiectului doctor Mitina I.
2.    STCU-AŞM #6378 (2018-2020) Elaborarea tehnicii noi de evaluare a rezistenței tomatelor la fitoplasmă, conducătorul proiectului doctor Zamorzaeva I.
3.    STCU-AŞM   # 6225 (2017-2019)  Monitoringul molecular al celor mai importante boli fungice şi bacteriene în livezile de meri din Moldova, conducătorul proiectului doctor Tumanova L.
4.    Proiect de cercetare comun AŞM-ASŞIIU (2017-2018) Diagnosticul maladiilor rădăcinii grâului, conducătorul proiectului doctor Deaghileva A.

Publicații:

 • Zamorzaeva I., Bahsiev A., Tumanova L. Optimal timing and sampling for reliable assessment of the resistance of tomato varieties to Candidatus Phytoplasma solani. Phytopathogenic Mollicutes. 2019, 9, 159-160. (IF:2.8).
 • Grajdieru C., Deaghileva  A.,  Tumanova L.,  Mitin V.  Molecular analysis of some toxigenic fungi in moldavian tomato varieties.  Materials of the International Conference ''Agrophysics Trends: from actual challenges in arable farming and crop growing towards advanced technologies", St. Petersburg, 2019, p. 302-307
 • Bahsiev A.  Effect of meterological conditions of the spread of phytoplasma in tomato. Molecular Genetics, Microbilogy and Virusology. 2019, 37(special edition), 15. (IF: 0.36)
 • Zamorzaeva I., Bahsiev A., Mihnea N. Molecular diagnosis of phytoplasma infection at the stage of ripening of tomato fruits. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, Ştiinţele Vieţii, 2018, nr. 1, p. 79-85.
 • Deaghileva Angela, Mitin Valentin, Grajdieru Cristina, Tumanova Lidia. Monitoring of Alternaria spp and Fusarium spp. mixed infections in symptomless tomato plants, using molecular methods of plant pathogen identification. Materials of the international scientific-practical conference “Innovative aspects in the improvement of agricultural crops”, 2018, p.425-428.
 • Cifuentes-Esquivel N., Celiz-Balboa J., Henriquez-Valencia C., Mitina I., Arraño-Salinas P., Moreno AA., Meneses C., Blanco-Herrera F., Orellana A. bZIP17 regulates the expression of genes related to seedstorage and germination, reducing seed susceptibility to osmotic stress. Journal of Cellular Biochemistry, 2018
 • Belousova G., Shubina V.  Molecular determination of pathogenic infection of Tomis tomato seeds. Materials of the international scientific-practical conference International Research and Development Conference «Biological Method of Plant Protection: Achievements and Prospects» 2018. p.49-55.
 • Deaghileva A., Mitin V., Grajdieru C., Tumanova L. Molecular identification of Fusarium species in tomato. Materials of the International Conference ''Agrophysics Trends: from actual challenges in arable farming and crop growing towards advanced technologies", St. Petersburg, 2017, p. 451-454.
 • Zamorzaeva I., Bahsiev A., Mihnea N. Ca. P. solani infection in tomato plants depending on the method of sowing and conditions of growth. Materials of the International Conference ''Agrophysics Trends: from actual challenges in arable farming and crop growing towards advanced technologies", Saint-Petersburg, 2017, p. 123-127
 • Zamorzaeva I., Bahsiev A., Mihnea N. Molecular diagnosis of Candidatus Phytoplasma solani infection in some tomato genotypes at the different ontogeny stages. Oltenia Journal for Studies in Natural Sciences, V. 33 No.1, 2017, p. 48-52
 • Paşa L., Cuzneţova I., Mitin V., Ignatova Z., Tumanova L. Molecular identification of alternaria alternata in wheat plants at different stages of development Materials of the International Conference „Genetics, Physiology and Plant Breeding”, 2017, pp.245-247
 • Mitin V., Tumanova L., Pasha L. Isolation of DNA from soil adapted for PCR analysis of phytopathogens. Materials of the International Conference ''Agrophysics Trends: from actual challenges in arable farming and crop growing towards advanced technologies", St. Petersburg, 2017.
 • Deaghileva A., Mitin V., Grajdieru C., Tumanova L. Molecular identification of Alternaria spp. in tomato. Materials of the International Conference „Genetics, Physiology and Plant Breeding”, Chisinau, 2017, pp. 256-259
 • Zamorzaeva I., Bahşiev A., Mihnea, N. Testarea primerilor creaţi pentru diagnosticul molecular al infecției fitoplasmice. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2016. Nr. 2(329), 55-61.
 • Zamorzaeva I., Bahsiev A. Reliability of the stolbur detection on tomato using express method of DNA extraction. Fundamental and applied research in bioorganical agriculture in Russia, CIS and EU, International scientific and practical conference, 2016, V.1., p. 479-489
 • Deaghileva, A., Mitin V., PashaL., Tumanova, L. Molecular examination of tomato plants with TYLCV- likesymptoms.  Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2016, nr. 3(330), p. 104-108.
 • Parra-Rojas JP, Moreno AA., Mitina I, Orellana A. The dynamic of the splicing of bZIP60 and the proteins encoded by the spliced and unspliced mRNAs reveals some unique features during the activation of UPR in Arabidopsis thaliana. PLoS One, 2015, 10(4), e0122936.
 • Henriquez-Valencia C, Moreno AA, Sandoval-Ibañez O, Mitina I, Blanco-Herrera F, Cifuentes-Esquivel N, Orellana A. bZIP17 and bZIP60 regulate the expression of BiP3 and other salt stress responsive genes in an UPR-independent manner in Arabidopsis thaliana.  J Cell Biochem, 2015, doi: 10.1002/jcb.25121.

Date de contact:

Tel.: (373) 22 66 04 34
Fax: (373) 22 55 61 80
E-mail: [email protected]