Pregătirea cadrelor

Seminare științifice de profil

Prin Decizia  Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (nr.12 din 23 decembrie 2020) este validată pentru o perioadă de patru ani (2020-2024) componența nominală:

Seminarul științific de profil, Profilul: 162. Genetică, Specialitatea: 162.01. Genetică vegetală

Componența nominală

 

Prin Decizia  Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (nr.12 din 23 decembrie 2020) este validată pentru o perioadă de patru ani (2020-2024) componența nominală:

Seminarul științific de profil, Profilul: 411. Agronomie, Specialitatea 411.04. Ameliorarea plantelor şi producerea seminţelor

Componența nominală

 

Prin Decizia  Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (nr.12 din 23 decembrie 2020) este validată pentru o perioadă de patru ani (2020-2024) componența nominală:

Seminarul științific de profil, Profilul: 163. Biologie celulară; 164. Biologie vegetală, Specialitatea 163.02. Biochimie; 164.02. Fiziologie vegetală

Componența nominală

 

Prin Decizia  Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (nr.12 din 23 decembrie 2020) este validată pentru o perioadă de patru ani (2020-2024) componența nominală:

Seminarul științific de profil, Profilul: 411. Agronomie, Specialitatea 411.05. Legumicultură

Componența nominală

 

Prin Decizia  Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (nr.12 din 23 decembrie 2020) este validată pentru o perioadă de patru ani (2020-2024) componența nominală:

Seminarul științific de profil, Profilul: 411. Agronomie, Specialitatea 411.09. Protecția plantelor

Componența nominală

 

Conducători de doctorat