Laboratorul Bioreglatori Naturali

Șef laborator: IVANOVA Raisa, dr. în științe tehnice, conf. cercetător
Laboratorul Bioreglatori  Naturali a fost creat de profesorul CHINTEA Pavel în 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echipa de cercetare:

  

  1. IVANOVA Raisa, dr. în științe tehnice, conf. cercetător, cercetător științific coordonator, e-mail:[email protected]
  2. MAȘCENKO Natalia, dr. în chimie, cercetător științific coordonator, e-mail: [email protected]
  3. ELISOVEȚCAIA Dina, dr. în biologie, cercetător științific coordonator, e-mail: [email protected]
  4. BOROVSKAIA Alla, cercetător științific, e-mail: [email protected]
  5. POPOVSCHI Ecaterina, chimist
  6. LUȚCAN Elena, biolog

Direcțiile de cercetare:

  • Identificarea surselor vegetale pentru obținerea substanțelor biologic active (reglatori de creȘtere, antioxidanți, biopesticide, substanțe antivirale) și coloranți alimentari naturali;
  • Obținerea extractelor cu conținut de substanțe biologic active, purificarea și determinarea principiilor active ale extractelor sau preparatelor în diferite forme preparative (extract lichid sau uscat, bioconjugat polimer, ulei esențial);
  • Testarea in vitro sau in vivo a activității biologice a extractelor obținute și compușilor izolați în calitate de bioreglatori de creștere a plantelor, antioxidanți și biopesticide;
  • Elaborarea procedeelor de obținere ale  preparatelor naturale noi cu activitate  biologică Și aplicarea  acestora in agricultura ecologică, silvicultură și industria alimentară.

Obiecte de cercetare:

Linaria spp., Veronica spp., Verbascum spp., Carthamus tinctorius, Juniperus spp., Fagus sylvatica, Juglans regia, Phytolacca americana și alte specii  de plante ca sursă de substanțe biologic active cu  perspectivă de utilizare în agricultură, silvicultură și industria alimentară.

Proiecte naționale:

2020-2023 ”Determinarea parametrilor ce caracterizează rezistența plantelor cu nivel diferit de organizare la acțiunea temperaturilor extreme în scopul diminuării efectelor schimbărilor climatice”, director de proiect DASCALIUC A., prof.
2015-2019 “Studiul structurii chimice şi activităţii biologice a bioreglatorilor de origine vegetală nativi şi imobilizaţi pe polimeri de suport pentru utilizarea in tehnologiile de cultivare ale plantelor”, director de proiect IVANOVA R, dr.

Proiecte internaționale:

2019-2020 „SAVE BEES: Să salvăm albinele pe cale de dispariție pentru a îmbunătăți alimentația, sănătatea și calitatea vieții umane” („Save endangered bees to improve nutrition, health and life quality of human, http://bee-educa.uniag.sk/en”), coordonatorul al proiectului BRINDZA J., dr. (Slovacia).
2017-2018 “Specii neglijate și insuficient utilizate în aspectele socio-economice ale dezvoltării rurale" (“Neglected and Underutilized Species in the Socio-Economic Aspects of Rural Development”, https://agrobionet.uniag.sk/en/farmerseduca), coordonatorul al proiectului BRINDZA J, dr. (Slovacia).
Proiectul de cooperare bilaterală Slovacia – Moldova
2019-2020 „Biopesticide pentru combaterea dăunătorilor în agricultura ecologică” (“Biopesticides for pests’ management in organic farming”), director de proiect ELISOVEȚCAIA D., dr.
Programul „Inițiative comune de cercetare-dezvoltare” AŞM & STCU
2016-2018  STCU 6093 „Cercetări biologice, chimice și biotehnologice ale plantelor de Carthamus spp. (șofrănel)”, director de proiect IVANOVA R., dr.

Rezultate relevante:

Preparate MOLDSTIM, ECOSTIM, PAVSTIM si MESTIM au fost elaborate, standardizate, certificate și implementate în tehnologiile de cultivare a plantelor ca reglatori de creștere și dezvoltare a plantelor. Preparatele sunt inofensive pentru mediul ambiant, sporesc în mare măsură productivitatea culturilor și toleranța plantelor la condiții meteorologice nefavorabile și la boli.
Au fost elaborate si publicate recomandări cu privire la aplicarea regulatorilor naturali de creștere în tehnologia de cultivare a culturilor cerealiere și legumicole.

Aspecte inovative:

1.    MAȘCENCO, N.; LUPASCU, G.; GUREV, A.; BARBA, A.; GORICIOI, E.; GAVZER, S. Procedeu de tratare a grâului de toamnă contra Fuzarium oxysporum. Brevet de invenție MD 819. 2015-05-31
2.    IVANOVA, R.; TATAROV, P. Procedeu de obținere a compușilor antioxidanți din pielița de miez de nucă (Juglans regia L.). Brevet de inventive MD 835. 2015-07-31.
3.    BOROVSKAIA, A.; POLTAVCENCO, I.; MAȘCENCO, N.; IVANOVA, R.; BOTNARI, V. Procedeu de tratare a semințelor de ceapă comună înainte de semănat. Brevet de invenție MD 893. 2015-11-30.
4.    BOROVSKAIA, A.; MAŞCENCO, N.; BOTNARI, V.; GUMANIUC, A.; VASILACHI, Iu.; POLTAVCENCO, I. Procedeu de tratare a semințelor de morcov înainte de semănat. Brevet de invenție MD 922, 2016.04.30.
5.    MAŞCENCO, N.;  GUREV, A.; COZARI, E.; CRIVENCOV, L.; BESPALICO, L.; BALASOVA, I.; CHIRILOV, E. Procedeu de tratare a semințelor de salata verde. Brevet de invenție MD 957, 2016.05.31.
6.    GRADINAR, D.; BOROVSKAIA, A.; MAȘCENCO, N.; BOTNARI, V.; GUMANIUC, A.; CIUMAC, P. Procedeu de tratare a semințelor de ceapă comună înainte de semănat. Brevet de invenție MD-1188, 2017.09.30.
7.    ŞUBINA, V.; MAȘCENCO, N.; BOROVSKAIA, A.; GUREV, A.; ROŞCA, I. Efectul fungicidic al  glicozidelor  din  Veronica officinalis L.  Brevet de invenție MD-1192, 2017.09.30.
8.    ELISOVETCAIA, D.; BOROVSKAIA, A.; IVANOVA, R.; MAŞCENCO, N.; DOROŞENCO, V.; VOINEAC, V. Procedeu de tratare a cartofului. Brevet de invenție MD-1324, 2019.03. 31.

Publicațiile relevante:

1.    ИВАНОВА, Р.; ЕЛИСОВЕЦКАЯ, Д. Биологические пестициды – растения для защиты растений. Координатор Я. Бриндза. Нитра: Изд. Словацкий аграрный университет в Нитре, Словакия, 2018. 126с. ISBN: 978-80-552-1854-0, doi: https://doi.org/10.15414/2018.fe-9788055218540
2.    IVANOVA, R.; SMEREA, S. Safflower yield response to irrigation and gamma irradiation. Agriculture and forestry. 2019, 65 (Issue 1), 29-38. eISSN 1800-6492; pISSN 0554-5579. doi 10.17707/AgricultForest.65.1.03 (IF: 1.2545)
3.    ELISOVETCAIA D.S., BRINDZA J. Effect of secondary metabolites Juniperus sabina L. (Cupressaceae) on the survival and nutrition of caterpillars Galleria mellonella L. (Pyralidae). Contemporary Problems of Ecology, 2018, Vol. 11, No. 6, pp. 594–603 (IF:0.595).
4.    MASCENKO, N.; GUREV, A.; LUPASCU, G.; GORINCIOI, E. Iridoid glycosides from Linaria genistifilia (L.) Mill. ln biological control of soil-borne fungal pathogens of wheat and some structure consideration. Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. 2015, 10 (1), 57-63. ISSN (p) 1857-1727, ISSN (e) 2345-1688 (IF: 0.135).
5.    HUDZ N., IVANOVA R., BRINDZA J., GRIGORIEVA O., SCHUBERTOVA Z., IVANISOVA E. Approaches to the determination of antioxidant activity of extracts from bee bread and safflower leaves and flowers. Slovak Journal of Food Sciences „Potravinarstvo“, 2017, 11(1), 480-488. ISSN 1337-0960. DOI: 10.5219/786
6.    МАЩЕНКО, Н.Е.; БОРОВСКАЯ, А.Д.; ГУМАНЮК, А.В.; БАЛАШОВА, И.Т.; КОЗАРЬ, Е.Г. Эффективность действия регуляторов природного происхождения при выращивании моркови. Овощи России. М., 2018, №1, 74-78. ISSN 2072-9146.
7.    БОРОВСКАЯ А.Д. МАЩЕНКО Н.А. ГУМАНЮК А.В. Вторичные метаболиты высших растений как регуляторы роста для лука репчатого. Овощи России. М., 2018, №4, 71-75. ISSN 2072-9146.
8.    ELISOVETCAIA, D.; IVANOVA, R.; BRINDZA, J. Insecticidal and antifeedant activity of the ethanolic extracts from Allium rotundum L. AGROFOR, 2018, 3(2), 114-120. ISSN 2490-3434 (Printed), ISSN 2490-3442 (Online) DOI:10.7251/AGRENG1802114E
9.    BOROVSKAIA, А.; MASCENCO, N.; IVANOVA, R.;  SPAK, L. Impact of plants secondary metabolites on cabbage productivity (Действие  вторичных метаболитов  растений на продуктивность капусты белокочанной). Scientific Proceedings “Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality”, Nitra, Slovakia 2019, 3, 241-248.  ISSN 2585-8246; ISBN 978-80-552-2108-3. DOI: 10.15414/agrobiodiversity.2019.2585-8246.241-248
10.    GUREV, A.; MASCENKO, N.; BOROVSKAIA, A.; SUBINA, V. Research of biologically active substances from Linaria genistifolia (L.) Mill and their potential usage in the ecological agriculture. Journal of Engineering Science, Chisinau: UTM.  2019, 24(2), p. 109-116. ISSN 2587-3474, eISSN 2587-3482. file:///C:/Users/37379/AppData/Local/Temp/Gurev-A-JES-2019-2_pp-109-116.pdf
11.    IVANOVA, R. Antiradical capacity of seed extracts evaluated by potentiometric procedure. In book: “Agrobiodiversity for Improving Nutrition, Health and Life Quality, 2016”, Nitra: Ed. Agrobiodiversity, Slovakia. pp. 140-144. ISBN 978-80-552-1586-0.
12.    МАЩЕНКО, Н.Е.; БОРОВСКАЯ, А.Д.; ГУМАНЮК, А.В. Препараты на основе стероидных гликозидов как регуляторы роста овощных культур. Биологически активные препараты для растениеводства. Научное обоснование – рекомендации – практические результаты = Biologically active preparations for plant growing. Scientific background – Recommendations – Practical results: материалы XIV Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 3–8 июля 2018 г. / редкол.: Д. В. Маслак (отв. ред.) [и др.].  Минск: БГУ, 2018. с.137-139. ISBN 978-985-566-566-4.
13.    ELISOVETCAIA, D.; IVANOVA, R.; CASIAN, I.; CASIAN, A.; BRINDZA, J. Ethanolic extract and essential oils from Monarda fistulosa l. With ovicidal, insecticidal and antifeedant activity against Colorado potato beetle. Lucrări științifice. Seria Agronomie. Iaşi:”Ion Ionescu de la Brad”, Romania, 2018, 61(2), 69-72. ISSN 1454-7414. http://www.uaiasi.ro/revagrois/PDF/2018-2/paper/13.pdf
14.    ELISOVETCAIA, D.; IVANOVA, R.; GLADEI, D.; SIMKOVA, J.; BRINDZA, J. Biological activity of extracts from some species of Coniferous plants. Scientific Proceedings “Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality”, Nitra, Slovakia, 2019, 3, 66-80. ISSN 2585-8246; ISBN 978-80-552-2108-3. DOI: 10.15414/agrobiodiversity.2019.2585-8246.066-080
15.    IVANOVA, R.; ELISOVETCAIA, D.; TATAROV, P. Vegetal oils: do they have antioxidant activity? Book of proceedings. X International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2019", Jahorina, October 03 - 06, 2019, East Sarajevo: Faculty of Agriculture, 2019, 843-849. ISBN 978-99976-787-2-0.  
16.    БОРОВСКАЯ, А.Д.; МАЩЕНКО, Н.Е.; ГУРЕВ А.С.; ИВАНОВА, Р.А. Применение ростовых веществ в инкрустации семян кукурузы. Materialele conferinței științifico-practice internașionale ”Aspecte inovative în ameliorarea culturilor agricole”, Paşcani, 6-7 septembrie 2018. Chișinău: Print Caro. 2018. P. 87-92.  ISBN 978-9975-56-560-8.
17.    ЕЛИСОВЕЦКАЯ, Д.С.; ИВАНОВА, Р.А.; МАЩЕНКО, Н.Е. Применение растительных экстрактов в качестве биорегуляторов и биопестицидов на картофеле. Доклады Международной научно-практической конференции «Селекция, семеноводство и технологии возделывания сельскохозяйственных культур», посвященной 90-летию со дня основания института, Приднестровский НИИ сельского хозяйства, 10 апреля 2020 / отв. ред.: А. В. Гуманюк. - Тирасполь: Eco-TIRAS, 2020 (Tipogr. ”Arconteh”), с. 271-274. ISBN 978-9975-3404-1-0.
18.    Recomandări cu privire la aplicarea regulatorilor naturali de creştere la cultivarea legumelor. Resp. ed.: Vasile Botnari., Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "MS Logo"). – 24 p. ISBN 978-9975-3175-1-1.
19.    Recomandări cu privire la aplicarea regulatorilor naturali de creştere la cultivarea cerealelor.  Resp. ed.: Vasile Botnari., Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "MS Logo"). 16 p. ISBN 978-9975-3175-3-5.
20.    МАЩЕНКО, Н.Е.; БОРОВСКАЯ, А.Д.; ШУБИНА, В.Е.; ИВАНОВА, Р.А.; ГУМАНЮК, А.В.; ШПАК, Л.И. Применение биорегуляторов растительного происхождения в технологии возделывания овощных культур. Рекомендации подготовлены на основе материалов совместных исследований сотрудников Института генетики, физиологии и защиты растений и Приднестровского научно-исследовательского института сельского хозяйства. Chisinău, 2019,  20 с.

Contact:
Tel.:  (+373 22) 55 52 59
E-mail:raisa.[email protected]