Doctorul în științe biologice Maria CAUȘ la aniversarea a 70 de ani

04.11.2022

Doctorul în științe biologice CAUȘ Maria s-a născut la 6 noiembrie 1952 în satul Grătiești, raionul Criuleni. Din anul 1970, după absolvirea școlii medii din Grătiești, a continuat studiile la Institutul agricol M. Frunze din Chișinău, după absolvirea căruia din 1977 a activat în calitate de agronom șef la Stațiunea raională de Protecție a Plantelor din or. Cantemir până în 1979. Din 1979 până în 1983 În calitate de doctorand a efectuat cercetări în laboratorul Enzimologia metabolismului azotului din cadrul Institutului de biochimie A.N. Bah, al AȘ din URSS, condus de academicianul Cretovici V.L. (1979-1983). În perioada respectivă  a studiat enzimologia fixării simbiotice a azotului molecular din atmosferă de sistemul simbiotic Bradyrhizobium japonicum /Lupinus luteus L. În 1983 susține cu succes teza de doctor în științe biologice, specialitatea Biochimie, ce a inclus rezultatele studiului separării, purificării și caracterizării  formelor moleculare multiple ale glutaminsintetazei, enzimei cheie în asimilarea azotului  din nodozitățile plantelor de lupin. În premieră a fost demonstrată prezența a trei forme moleculare ale  glutaminsintetazei în compartimentele organelor simbiotice, proprietățile biochimice  și rolul acestora în asimilarea N2 și reglării procesului de fixare simbiotică a N2. Un rol important în formarea  ca cercetător au avut savanții renumiți ca Cretovici V., Evstigneeva Z, Iagodin B. și alții. Cercetările efectuate pe parcursul a mai multor ani în domeniul fixării și asimilării  simbiotice a N2, precum și azotului mineral din sol de către plantele leguminoase în colaborare cu savanții    Cretovici V. și Evstigneeva Z. au condus la noi rezultate practice importante pentru agricultură, rezultatele științifice fiind editate în revistele științifice Биохимия și  Известия АН СССР din Moscova.

Din 1983 activând în cadrul laboratorului de Nutriție minerală a plantelor al AȘ RSSM a studiat rolul și aportul elementelor minerale (macro- și microelemente) în sporirea productivității plantelor leguminoase, în particular la soia, datorită inducerii fixării simbiotice a N2. Contribuția cercetărilor efectuate de CAUȘ M. în domeniul respectiv au scos în evidență rolul microelementelor Mo, Co, V și Ti în fortificarea activității nodozităților de soia în fixarea și asimilarea N2, fenomen foarte important pentru agricultura organică, întrucât pot fi micșorate dozele de azot mineral administrate în sol, favorizând  micșorarea cantităților de nitrați în sol  și în producția agricolă. În rezolvarea problemelor stringente și practice ale agriculturii a efectuat cercetări cu antrenarea metodelor morfologice, fiziologice și biochimice  la diferit nivel de organizare, colaborând pe parcursul mai multor ani cu savanții din Moscova.

Activitatea științifică a fost direcționată în studiul asimilării fosforului din sol de către plantele agricole. A fost elucidat rolul diferitor microorganisme din sol (rizobacteriilor) în asimilarea și transformarea fosforului din sol ne accesibil pentru plante, în forme ionice accesibile și furnizarea acestor compuși fosforici pentru nutriția plantelor. Aceste cercetări au fost efectuate pe parcursul a mai multor ani, începând cu a. 2003  în colaborare cu cercetătorii Universității din Rostock, Germania, și au fost susținute financiar datorită burselor a unui proiect personal finanțat de către Guvernul Germaniei. Rezultatele acestor cercetări au fost prezentate la un șir de foruri științifice și publicate în diferite reviste din străinătate, inclusiv cu factor de impact.

Din 2011 doamna CAUȘ M. activează în cadrul laboratorului Biochimia Plantelor determinând activitatea deferitor parametri biochimici, ce caracterizează rezistența plantelor cu nivel diferit de organizare, la acțiunea factoriilor de stres abiotic.  În acest context a participat în executarea cercetărilor din cadrul a mai multor proiecte, inclusiv  în proiectul național instituțional “Obținerea, determinarea proprietăților fizico-chimice și biologice a reglatorilor naturali de creștere și implementarea lor in tehnologiile agricole contemporane “, executor în proiectul național “Determinarea parametrilor ce caracterizează rezistența plantelor cu nivel diferit de organizare la acțiunea temperaturilor extreme în scopul diminuării efectelor schimbărilor climatice”, precum și proiectul International de colaborare (Germania, Austria, Ungaria, Serbia, Moldova) finanțat de Ministerul Federal German al Educației și cercetării, “Nutrient effects and environmental impacts of residues from bioenergy production. A contribution to the protection of resources and environment” (2014-2016).

Doamna CAUȘ Maria participă activ la pregătirea cadrelor științifice de înaltă calificare, fiind conducător la o teză de doctor în științe biologice, care a fost susținută în anul 1994, specialitatea: 03 00 04 – Biochimie, precum și conducător la teze de master în domeniul biochimiei. Pe parcursul a mai multor ani cu succes activează în calitate de Secretar științific al Consiliului Științific Specializat, specialitățile: 163.02. Biochimie; 164.02. Fiziologie vegetală și Președinte al Consiliului Științific Specializat, specialitățile: 163.02. Biochimie; 164.02. Fiziologie vegetală.

Rezultatele științifice sunt reflectate în circa 140 de publicații, nivelul lor inovațional este confirmat și prin 5 brevete de invenții. A participat la diverse Saloane de inventică, elaborările sale fiind apreciate cu medalii de aur, argint și bronz, precum și diplome de excelență.

Cu ocazia aniversării a 70 de ani, exprimăm cele mai sincere sentimente de recunoștință pentru aportul în dezvoltarea domeniului biochimiei plantelor dorindu-i distinsei Doamne CAUȘ Maria sănătate, prosperitate, perseverență, ani de viață lungă sanogenă şi noi realizări.

La Mulți Ani! 

Categorie:
Cuvinte-cheie: