Arhiva pentru cuvântul-cheie: felicitari

26.02.2024
Distinsul savant Valentin CELAC s-a născut la 26 februarie 1939, în satul Hâjdieni, raionul Orhei, într-o famile de agricultori. A absolvit clasele primare în satul natal şi şcoala medie din s. Susleni, Orhei (1956). În 1962 a absolvit Facultatea de agronomie a Institutului Agricol din Chişinău, ulterior activează în funcţie de agronom-şef în colhozul „Patria” din s. Cociulia, r. Comrat până în 1964, când este admis în doctorantură la Academia de Ştiinţe a Moldove, Ăn perioada 1964-1996 a activat în cadrul Grădinii Botanice (Institut), iar din 1996 până în 2023 a activat în cadrul Institutului...
12.12.2023
Dna Anastasia ŞTEFÎRŢĂ s-a născut la 23 decembrie 1943 în satul Fântâna-Albă, județul Soroca (astăzi raionul Edineţ). A realizat studiile superioare la Institutul Pedagogic din Tiraspol, Facultatea de Biologie și Chimie (1960-1965), după care se încadrează în procesul didactic în calitate de asistent, ulterior lector superior la catedra de Fiziologie a Plantelor, Institutul Pedagogic din Tiraspol (1965-1972). Activitatea de cercetare începe odată cu parcurgerea studiilor doctorale (1972-1975) la Institutul de Fiziologie a Plantelor al Academiei de Științe a Moldovei, și susținerea tezei de...
28.11.2023
SMEREA Svetlana s-a născut la 1 decembrie 1968 în s. Rediul-Mare, r-nul Ocnița, Republica Moldova. Studiile superioare le-a urmat la facultatea de Biologie şi Pedologie, Universitatea de Stat din Moldova (1985-1990), după absolvirea căreia s-a încadrat în activitate în cadrul Institutului de Genetică al AȘM, instituție în care își realizează studiile doctorale (1996-1999) și parcurge etapele de ascendență profesională. Teza de doctor în științe biologice la 162.01. Genetică vegetală o susține în anul 2003, iar studiile realizate au vizat evaluarea impactului virusurilor fitopatogene asupra...
26.09.2023
În perioada 19-21 septembrie 2023 Palatul Republicii din Chișinău a găzduit cea de a doua ediție a Expoziției Internaționale de Inovație și Transfer Tehnologic EXCELLENT IDEA – 2023 Expoziţia din acest an a fost organizată de Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic, Academia de Studii Economice din Moldova, Academia de Științe a Moldovei, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova. Evenimentul a promovat 25 inovații, 30 invenții reprezentate prin brevete, inclusiv brevete pentru soi de plantă, rezultatele a 12 proiecte de cercetare și 18...
16.05.2023
În perioada 11-13 mai 2023, la Iași, România s-a desfășurat Expoziția Europeană de Creativitate și Inovație EUROINVENT 2023, la care cercetătorii Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor a USM au participat cu 8 lucrări, ce au inclus 7 brevete de invenție și o recomandare practică. Menținând tradițiile, cea de-a XV-a ediție a salonului „EuroInvent” – 2023, a fost organizată de către Federația Internațională a Asociațiilor Inventatorilor (International Federation of Inventors' Associations, IFIA) și Asociațiile Mondiale de Proprietate Intelectuală (World Inventions...
15.05.2023
În temeiul Regulamentului Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare privind conferirea Medaliei „Promotor al culturii calității în educație și cercetare”, s-au desfășurat ceremoniile de conferire a distincțiilor membrilor Comisiilor de experți, în semn de înaltă apreciere pentru promovarea culturii calității prin realizarea responsabilă și profesionalistă a activităților de evaluare a personalului științific și științifico-didactic. Medalia „Promotor al culturii calității în educație și cercetare” de gradul I a fost conferită membrului Comisiei de experți în domeniul...
13.04.2023
Stimați colegi, Lumina Divină a sfintei sărbători a învierii Domnului aduce încredere, speranță, credință. Fie ca prin acest miracol să primiți cu pietate multă lumină și căldură, puterea faptei întru adevăr și desăvârșire, sănătate, belşug şi bucurii. În aceste zile sacre Vă dorim sincere urări de bine şi speranţe realizate. Măreața sărbătoare să Vă ridice spre noi trepte şi să Vă însoţească paşii pe drumul vieţii. Un Paște fericit! Cu profund respect, Conducerea IGFPP...
10.03.2023
Prin decizia sesiunii a V-a a Adunării Generale a membrilor titulari și membrilor corespondenți ai Academiei de Științe a Moldovei, dna dr. hab., prof. cerc. Galina Lupașcu a fost aleasă în calitate de membru corespondent al AȘM la profilul 164 – Biologia vegetală. Această înaltă binemeritată apreciere este împărtășită de întreg colectivul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, instituție căreia și-a dedicat și dedică întreaga activitate și unde și-a confirmat moto-ului conform căruia conținutul succesului este determinat de aptitudini, voința și multă, multă muncă...
05.01.2023
Doamna Lidia TUMANOVA, doctor în științe chimice, conferenţiar cercetător, şeful Laboratorului Genetica Moleculară al Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor s-a născut la 3 ianuarie 1953 în orașul Chişinău, Republica Moldova. După absolvirea cu mențiune a Universității de Stat din Moldova, facultatea de Chimie în anul 1975 a fost angajată în funcție de laborant superior, Laboratorul Translaţia Informaţiei Genetice, Departamentul de genetică a plantelor al AŞM. În perioada aa. 1977-1980 a realizat studii doctorale la Institutul de Proteine al Academiei de Ştiinţe a USSR...
23.12.2022
Doamna Natalia MAȘCENCO, doctor în științe chimice s-a născut 24 decembrie 1947, orașul Nikopol, r. Dnepropetrovsk, Ukraina. A realizat studii în calitate de doctorandă, specialitatea Chimie bioorganică în cadrul Laboratorului Chimia Compușilor Naturali, Institutul de Chimie al AȘM (1971-1974). După absolvirea doctoranturii și-a început activitatea în cercetare la Institutul de Chimie al AȘM, Laboratorul Chimia Compușilor Naturali (1975-1976), ulterior în funcție de cercetător științific stagiar, Secția de Genetică a AȘM (1976-1980). În perioada aa.1981-1993 a activat la Institutul de Genetică...
20.12.2022
În perioada 15-17 decembrie 2022 s-a desfășurat cea de-a III-a ediție a Salonului Internațional de Inventică INVENTCOR – 2022. Acest eveniment de o înaltă ținută academică, a fost organizat de renumitul inventator Corneliu Birtok Băneasă, cunoscut și apreciat pentru invenţiile sale din domeniul auto, şi de Asociația CorneliuGroup Cercetare-Inovare, în colaborare cu Asociația Română pentru Tehnologii Alternative Sibiu – A.R.T.A. Sibiu. Partenerul educațional în desfășurarea expoziției a fost reprezentat de Universitatea Politehnica Timișoara – Facultatea de Inginerie Hunedoara. Salonul a vizat...
09.11.2022
S-a născut la 10 noiembrie 1942 în satul Receşti, Şoldăneşti. A absolvit şcoala de 7 ani în satul natal în 1955, iar în 1958 şcoala medie din Răspopeni, Rezina. Continuă studiile la colegiul de medicină din Bălţi (1958-1960). După absolvire, în perioada 1960-1961 activează la spitalul din Gura-Galbenă, Hânceşti în funcţie de felcer-laborant, ulterior în aceiaşi funcţie la spitalul din Răspopeni, Rezina (1961-1963). În perioada 1963-1968 face studiile la Institutul Agricol din Chişinău, facultatea Agronomie, absolvind cu diplomă de menţiune. Începe activitatea profesională în calitate de...
04.11.2022
Doctorul în științe biologice CAUȘ Maria s-a născut la 6 noiembrie 1952 în satul Grătiești, raionul Criuleni. Din anul 1970, după absolvirea școlii medii din Grătiești, a continuat studiile la Institutul agricol M. Frunze din Chișinău, după absolvirea căruia din 1977 a activat în calitate de agronom șef la Stațiunea raională de Protecție a Plantelor din or. Cantemir până în 1979. Din 1979 până în 1983 În calitate de doctorand a efectuat cercetări în laboratorul Enzimologia metabolismului azotului din cadrul Institutului de biochimie A.N. Bah, al AȘ din URSS, condus de academicianul Cretovici V...
04.11.2022
Doctorul în științe biologice BATCO Mihail s-a născut la 5 noiembrie 1952 în satul Ohrincea, r-nul Criuleni, Republica Moldova, unde a și absolvit cu succes gimnaziul. În perioada anilor 1967-1971 şi-a făcut studiile la şcoala pedagogică „N.K. Krupscaia” din Călăraşi. După doi ani de activitate în calitate de pedagog îşi continuă studiile 1973-1978 la Universitatea de Stat din Republica Moldova, facultatea de Biologie. Fiind pasionat de cercetare dl BATCO M., începând cu anii de studii în doctorantură (1980-1983), realizează investigații, privind studiile citogenetice ale insectelor și...
02.11.2022
Profesorul Leonid VOLOȘCIUC: „Aactualmente, tot mai actuală devine necesitatea elaborării mijloacelor alternative de protecție a plantelor… Agricultura modernă reprezintă un domeniu strategic pentru siguranța alimentară și perpetuarea vieții pe Pământ. O frumoasă aniversare deschide luna lui Brumar din acest an. 70 de toamne a adunat doctorul habilitat în științe biologice, profesor cercetător, Leonid VOLOȘCIUC, șef de Laborator fitopatologie și biotehnologie în cadrul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al USM. Domnul Leonid Voloșciuc este savant notoriu în domeniul...
31.10.2022
Profesorul cercetător Leonid VOLOȘCIUC este un savant notoriu în domeniul protecției plantelor, virusologiei, microbiologiei și agriculturii ecologice, recunoscut fondator al unei direcţii noi în ştiinţă, cum este biotehnologia producerii și aplicării preparatelor baculovirale în agricultura durabilă. Sub conducerea ştiinţifică a doctorului L.VOLOȘCIUC, au fost propuse pârghii de dirijare cu fenomenele de patogeneză, care determină elaborarea procedeelor biotehnologice de producere a biomasei virotice şi elaborare a preparatelor baculovirale. În acest sens au fost aplicate diverse metode...
12.10.2022
În perioada 8-10 octombrie 2022 s-a desfășurat Salonul Internațional de Invenții și Inovațiii „Traian Vuia” din Timișoara (ediția a VIII-a), fiind unul dintre cele mai apreciate Saloane de Inventică și Inovare din România. Evenimentul a fost organizat de Societatea Inventatorilor din Banat în parteneriat cu Universitatea Științele Vieții ”Regele Mihai I”, Timișoara, Continental Automotive și TVR Timișoara. Acest eveniment a avut drept obiectiv promovarea proiectelor de inovare și inventică utile revitalizării economiei; dezvăluirea și promovarea tinerilor talentați cu idei inovative...
05.10.2022
Noaptea Cercetătorilor Europeni este un eveniment organizat anual la inițiativa Comisiei UE la sfârșitul lunii septembrie, pentru a promova cercetarea-inovarea și a o aduce mai aproape de publicul larg. Ediția a IX-a a evenimentului din acest an a fost organizată pe 30 septembrie în parcul UTM din sectorul Râșcani al capitalei și la Bălți, în scuarul Universității de Stat "Alecu Russo”, manifestare desfășurată în cadrul proiectului „GreenSCI – Știința verde pentru o societate sănătoasă”, program al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare Orizont Europa. La eveniment IGFPP a expus...
27.09.2022
În perioada 21 -23 septembrie a.c. a fost lansată prima ediție a Expoziției Internaționale de Creativitate și Inovație EXCELLENT IDEA – 2022. Acest eveniment de o importanță majoră pentru comunitatea științifică, a fost organizat de Centrul de Inovare și Transfer tehnologic, Academia de Studii Economice din Moldova, Academia de Științe a Moldovei și Universitatea de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testimițanu” din Moldova. Organizarea acestei expoziții a avut ca scop informarea societății despre noutatea, importanța și beneficiile creativității și inovațiilor la nivel național și internațional...
26.09.2022
Domeniul de activitate a dlui dr. hab. Valentin CELAC poartă caracter interdisciplinar direcţionat spre studiul aspectelor fundamentale și aplicate ale biologiei, agriculturii și în particular a fitotehniei la plantele spontane şi de cultură graminee şi leguminoase. Un impact important în fundamentarea studiilor au avut expedițiile în teren (1974-1976) realizate cu colaboratorii Institutului de Fitotehnie din Sankt-Petersburg desfășurate în Caucaz (Azerbaidjan, Georgia, Armenia), fiind colectate mostre de cerealiere, utilizate ulterior ca material inițial pentru studiile ontogenetice şi...