Arhiva pentru sursa: Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

05.10.2022
La 3-4 octombrie anul curent Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor în parteneriat cu Asociația Științifică a Geneticienilor și Amelioratorilor din Republica Moldova a realizat Simpozionul ştiinţific internațional „Biotehnologii avansate – realizări și perspective”. În deschiderea simpozionului „Biotehnologii avansate – realizări și perspective” cu un cuvânt de salut, a fost prezent rectorul Universității de Stat din Moldova, dl Igor Șarov, doctor în științe istorice. În luarea sa de cuvânt a ținut să menționeze rolul major al cercetătorilor, în particular al...
05.10.2022
Noaptea Cercetătorilor Europeni este un eveniment organizat anual la inițiativa Comisiei UE la sfârșitul lunii septembrie, pentru a promova cercetarea-inovarea și a o aduce mai aproape de publicul larg. Ediția a IX-a a evenimentului din acest an a fost organizată pe 30 septembrie în parcul UTM din sectorul Râșcani al capitalei și la Bălți, în scuarul Universității de Stat "Alecu Russo”, manifestare desfășurată în cadrul proiectului „GreenSCI – Știința verde pentru o societate sănătoasă”, program al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare Orizont Europa. La eveniment IGFPP a expus...
27.09.2022
În perioada 21 -23 septembrie a.c. a fost lansată prima ediție a Expoziției Internaționale de Creativitate și Inovație EXCELLENT IDEA – 2022. Acest eveniment de o importanță majoră pentru comunitatea științifică, a fost organizat de Centrul de Inovare și Transfer tehnologic, Academia de Studii Economice din Moldova, Academia de Științe a Moldovei și Universitatea de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testimițanu” din Moldova. Organizarea acestei expoziții a avut ca scop informarea societății despre noutatea, importanța și beneficiile creativității și inovațiilor la nivel național și internațional...
26.09.2022
Domeniul de activitate a dlui dr. hab. Valentin CELAC poartă caracter interdisciplinar direcţionat spre studiul aspectelor fundamentale și aplicate ale biologiei, agriculturii și în particular a fitotehniei la plantele spontane şi de cultură graminee şi leguminoase. Un impact important în fundamentarea studiilor au avut expedițiile în teren (1974-1976) realizate cu colaboratorii Institutului de Fitotehnie din Sankt-Petersburg desfășurate în Caucaz (Azerbaidjan, Georgia, Armenia), fiind colectate mostre de cerealiere, utilizate ulterior ca material inițial pentru studiile ontogenetice şi...
14.09.2022
Stimați participanți ai Simpozionului Internațional (Ediția a VI-a) “Biotehnologii avansate – realizări și perspective”, În perioada 3-4 octombrie 2022 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor în colaborare cu Asociația Obștească Știinâifică a Geneticienilor și Amelioratorilor din Republica Moldova organizează cea de-a VI-ea ediție a Simpozionului Internațional (Ediția a VI-a) “Biotehnologii avansate – realizări și perspective”,, Forumul științific din acest an întrunește peste 200 de reprezentanți ai comunității academice naționale și internaționale, profesori universitari...
12.09.2022
Editia a VIII-a al celui imai renumit Concurs - Expoziție din Valea Călugărescă, dedicat strugurilor de masa a fost organizat în perioada 5 - 8 septembrie 2022 de Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Valea Călugărească, în colaborare cu Societatea Românã a Horticultorilor, la sediul I.C.-D.V.V. Valea Călugărească. La concursul de la Valea Călugărească au fost prezentate 80 de probe de struguri de către stațiuni de cercetare, universități și producători privați din țară și din Republica Moldova, iar premiile au fost acordate în funcție de epoca de maturare a...
05.09.2022
La 29 august curent, în cadrul mesei rotunde „Vița-de-vie - izvor de admirație, inspirație și mândrie din moși-strămoși” organizate la Centrul Academic Internațional Eminescu au fost lansate două volume editoriale „Universalitatea viței-de-vie” și „Enciclopedie de viticultură ecologică”. Cartea „Universalitatea viței-de-vie”, ediția a 2-a revizuită și completată, a fost editată la Lexon-Prim, Chișinău, 2021, 325 p. ISBN 978-9975-62-435-0. Autori: Dobrei Alin-Ionel, prof. univ., Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara...
21.07.2022
Comisia metodică a IGFPP a evaluat rezultatele activităților de cercetare realizate în cadrul proiectelor Programului de Stat. Au fost prezentate experiențele privind cercetările fundamentale și aplicative ce includ genetica și ameliorarea la culturile leguminoase (soia, năut), legumicole (ardei, tomate), porumb și sorg. Un interes deosebit a prezentat menținerea colecțiilor active la speciile de interes agroalimentar și păstrarea resurselor genetice vegetale pe termen mediu. Conducătorii proiectelor, șefii de laborator și cercetătorii responsabili de activități au raportat cu privire la...
09.07.2022
Pentru comunitatea științifică din Republica Moldova anul 2022 părea să aducă oportunități considerabile de internaționalizare a științei și de integrare în spațiul european de cercetare prin acordarea Republicii Moldova a statutului de țară-candidat pentru aderare la Uniunea Europeană, precum și prin proclamarea anului 2022 drept An Internațional al Științelor Fundamentale pentru Dezvoltare Durabilă (International Year of Basic Sciences for Sustainable Development), care urma să sublinieze importanța științelor fundamentale pentru asigurarea progresului în medicină, industrie, agricultură...
28.06.2022
Fiind dotat de la natură cu capacităţi deosebite, obţinând o pregătire profesională profundă academicianul Gheorghe ȘIȘCANU s-a sacrificat zi de zi întru prosperarea domeniului fiziologiei plantelor, ce i-a permis de a realiza cercetări la cel mai înalt nivel ştiinţific, dobândind un renume bine meritat în domeniul fotosintezei plantelor pomicole. S-a născut la 5 iulie 1932 în satul Măcăreşti judeţul Ungheni, Republica Moldova, unde a absolvit şcoala de 7 ani. A continuat studiile la şcoala pedagogică din oraşul Călăraşi, care o absolveşte în a.1952. Studiile superioare le obţine la Institutul...
28.06.2022
Sărbătoarea inventatorilor a revenit după doi ani de pauză, astfel în perioada 22-24 iunie 2022, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași și Institutul Național de Inventică Iași au organizat cea de a XXVI-a ediție a Salonului Internațional de Invenții, INVENTICA 2022. Evenimentul a fost organizat cu scopul de a oferi participanților numeroase oportunități ce vizează schimbul de idei noi și experiențe de aplicare, stabilirea relațiilor de cercetare sau de afaceri și de a găsi parteneri naționali și globali pentru colaborarea viitoare. În sala Pașilor Pierduți a Universității Tehnice...
28.06.2022
Comisia metodică a Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor a finalizat examinarea experiențelor de câmp, din solarii și laborator și a apreciat rezultatele cercetărilor realizate în cadrul proiectelor Programului de Stat. Au fost evaluate activitățile planificate conform programelor de activitate pentru anul 2022 în domeniul geneticii, ameliorării, fiziologiei, biochimiei și protecției plantelor. Conducătorii proiectelor, șefii de laborator și cercetătorii responsabili de activități au raportat cu privire la executarea experiențelor de câmp privind evaluarea...
24.06.2022
Comunitatea științifică, specialiștii din domeniul geneticii, biologiei moleculare sunt profund îndurerați de trecerea în eternitate a profesorului cercetător, doctorului habilitat în științe biologice Nicolae BARBACAR. Născut la 8 martie 1950 în c. Stalineşti, r-nul Nouasuliţa, regiunea Cernăuţi, Ucraina. În anul 1967 a absolvit şcoala medie din c. Mămăliga. A realizat studii la Universitatea de Stat din Moldova (1969-1974), după care în 1974 se încadrează în activitatea de cercetare la Institutul de Fiziologie şi Biochimie a Plantelor. În activitatea Sa științifică parcurge toate treptele –...
08.06.2022
La 07 iunie 2022 Comisia metodică a Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor a continuat examinarea experiențelor de câmp și aprecierea rezultatelor cercetărilor realizate în cadrul proiectelor Programului de stat. Au fost evaluate activitățile planificate conform programelor de cercetare, planurilor calendaristice și individuale pentru anul 2022 în domeniul elaborării metodelor, procedeelor și mijloacelor de protecție a plantelor în diferite agrocenoze, care se realizează la prioritățile strategice: Mediu și schimbări climatice – 1 proiect: -) PS 20.80009.7007.16...
06.06.2022
La 3 iunie 2022 directorul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor dna dr. hab. Larisa ANDRONIC și președintele Comitetului Sindical al IGFPP dna dr. Zinaida BALMUȘ au semnat revizia 0l a Contractului Colectiv de Muncă (CCM) al IP IGFPP pentru anii 2019-2024. Modificările operate au fost negociate în cadrul a 3 ședințe colective a Comisiei pentru dialog social „angajator-salariaţi” a IGFPP, ca urmare a solicitării Comitetului Sindical, dar și ajustării prevederilor contractului la actele legislative și normative actualizate. Membrii Comisiei au contrasemnat Contractul...
03.06.2022
La 02 iunie Comisia metodică a Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor a demarat examinarea experiențelor de câmp și aprecierea rezultatelor cercetărilor realizate în cadrul proiectelor Programului de stat. Au fost evaluate activitățile planificate conform programelor de activitate pentru anul 2022 în domeniul geneticii, ameliorării, fiziologiei și biochimiei plantelor care se realizează la prioritățile strategice: Mediu și schimbări climatice – 2 proiecte: -) PS 20.80009.7007.04: laboratoarele Genetica aplicată și Biotehnologii vegetale -) PS 20.80009.7007.07...
31.05.2022
În perioada 26-28 Mai 2022, s-a desfășurat cea de-a XIV-a ediție a Expoziției Europene de Creativitate și Inovație, EUROINVENT - 2022, care a avut loc la Palatul Culturii din Iași. EUROINVENT este un eveniment de tradiție, cel mai mare salon de invenții şi proiecte inovative din estul Europei, singurul din Romania organizat sub Egida IFIA (Federația Mondială a Inventatorilor) și WIIPA. Expoziția a fost organizată de Forumul Inventatorilor Români, Europe Direct Iași, Universitatea Gheorghe Asachi din Iasi si Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Evenimentul s-a desfășurat în sistem hibrid...
27.05.2022
În temeiul art. 3, 7 şi 8 ale Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului”, aprobat prin decizia Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare nr. 4 din 18 decembrie 2018, cu completările şi modificările ulterioare în data de 27 mai 2022 s-a desfășurat ceremonia de decernare a distincțiilor ”Cristalul calității” în domeniul cercetării şi s-a acordat premii laureaţilor Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2021” în trei domenii: știinţe ale naturii și vieţii...
17.05.2022
La 26 mai 2022, joi, ora 14:00 (în sala de şedinţe a IGFPP, str. Pădurii, 20, et. II și online) în cadrul şedinţei Seminarului ştiinţific de profil (SŞP) Profilul: 163. Biologie celulară; 164. Biologie vegetală, Specialitățile 163.02. Biochimie și 164.02. Fiziologie vegetală va avea loc audierea tezei de doctor în ştiinţe biologice „EVALUAREA ŞI MODIFICAREA REZISTENȚEI RELATIVE A GENOTIPURILOR DE GRÂU (Triticum aestivum L.) LA TEMPERATURI EXTREME”, specialitatea: 164.02 - Fiziologie vegetală. Pretendent: JELEV Natalia Conducător ştiinţific: DASCALIUC Alexandru, doctor habilitat, profesor...