Arhiva pentru sursa: Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

27.03.2023
Născut la 2 aprilie 1943, s. Răchitna, r. Noua-Suliţa, regiunea Cernăuţi Alexandru Dascaliuc a absolvit cu menţiune Universitatea de Stat din Cernăuţi în anul 1969 (specialitatea biochimie). În anul 1974 a obţinut titlul ştiinţific de doctor în ştiinţe biologice (Kiev, specialitatea radiobiologie), în anul 1988 – titlul științific de doctor habilitat în biologie (Chişinău, specialitatea biochimia şi fiziologia plantelor), în anul 2001 – titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar (Chişinău – specialitatea Biochimie). A activat din 1969 până în anul 1991 în Institutul de Fiziologie a...
10.03.2023
Prin decizia sesiunii a V-a a Adunării Generale a membrilor titulari și membrilor corespondenți ai Academiei de Științe a Moldovei, dna dr. hab., prof. cerc. Galina Lupașcu a fost aleasă în calitate de membru corespondent al AȘM la profilul 164 – Biologia vegetală. Această înaltă binemeritată apreciere este împărtășită de întreg colectivul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, instituție căreia și-a dedicat și dedică întreaga activitate și unde și-a confirmat moto-ului conform căruia conținutul succesului este determinat de aptitudini, voința și multă, multă muncă...
28.01.2023
În cadrul Programului de Stat pentru anii 2020-2023 proiectul 20.80009.5107.11 „Conservarea ex-situ de lungă durată a resurselor genetice vegetale în banca de gene cu utilizarea metodelor biologiei moleculare în testarea stării de sănătate a germoplasmei vegetale” au fost realizate cercetări privind identificarea tulpinilor ‘Candidatus Phytoplasma solani’ la tomate. Cercetătorii laboratorului “Genetică moleculară” al IGFPP au secvențiat locusul genei ribozomale 16S specific speciei, confirmând, pentru prima dată în Republica Moldova, prezența agentului cauzativ al stolburului la plantele din...
11.01.2023
La 10 ianuarie 2023 s-a stins din viață cercetătorul științific coordonator Victor BRADOVSCHII, doctor în științe biologice, savant în domeniul entomologiei şi protecției plantelor. Institutul de Genetica, Fiziologie si Protecţie a Plantelor, comunitatea entomologilor și protecționiștilor din Republica Moldova au pierdut un cercetător onorabil, un coleg şi un prieten. Doctorul în științe biologice Victor BRADOVSCHII s-a născut la 03 martie 1943 în or. Odesa, Ucraina. In anul 1970 a absolvit Universitatea de Stat din or. Odessa, facultatea Biologie, specialitatea entomolog, care ulterior în...
05.01.2023
Doamna Lidia TUMANOVA, doctor în științe chimice, conferenţiar cercetător, şeful Laboratorului Genetica Moleculară al Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor s-a născut la 3 ianuarie 1953 în orașul Chişinău, Republica Moldova. După absolvirea cu mențiune a Universității de Stat din Moldova, facultatea de Chimie în anul 1975 a fost angajată în funcție de laborant superior, Laboratorul Translaţia Informaţiei Genetice, Departamentul de genetică a plantelor al AŞM. În perioada aa. 1977-1980 a realizat studii doctorale la Institutul de Proteine al Academiei de Ştiinţe a USSR...
23.12.2022
Doamna Natalia MAȘCENCO, doctor în științe chimice s-a născut 24 decembrie 1947, orașul Nikopol, r. Dnepropetrovsk, Ukraina. A realizat studii în calitate de doctorandă, specialitatea Chimie bioorganică în cadrul Laboratorului Chimia Compușilor Naturali, Institutul de Chimie al AȘM (1971-1974). După absolvirea doctoranturii și-a început activitatea în cercetare la Institutul de Chimie al AȘM, Laboratorul Chimia Compușilor Naturali (1975-1976), ulterior în funcție de cercetător științific stagiar, Secția de Genetică a AȘM (1976-1980). În perioada aa.1981-1993 a activat la Institutul de Genetică...
20.12.2022
În perioada 15-17 decembrie 2022 s-a desfășurat cea de-a III-a ediție a Salonului Internațional de Inventică INVENTCOR – 2022. Acest eveniment de o înaltă ținută academică, a fost organizat de renumitul inventator Corneliu Birtok Băneasă, cunoscut și apreciat pentru invenţiile sale din domeniul auto, şi de Asociația CorneliuGroup Cercetare-Inovare, în colaborare cu Asociația Română pentru Tehnologii Alternative Sibiu – A.R.T.A. Sibiu. Partenerul educațional în desfășurarea expoziției a fost reprezentat de Universitatea Politehnica Timișoara – Facultatea de Inginerie Hunedoara. Salonul a vizat...
09.12.2022
La 7 decembrie a fost organizată lecția publică cu tema „Regeneration of cell, tissue and organs using endogenous healling power of body”, invitat Shibashish Giri dr., departamentul Tehnici celulare și Biologie aplicată a celulelor stem, Centrul Biotehnologie și Biomedicină, Universitatea din Leipzig, Germania. Cercetătorii și specialiștii au fost informați cu privire la folosirea resurselor interioare ale organismelor animale, inclusiv om, în soluționarea problemelor de regenerare a celulelor, țesuturilor și organelor. Determinarea factorilor ce contribuie la perturbarea funcționalității...
07.12.2022
La 12 decembrie 2022, ora 10.00, SALA AZURIE A AȘM se va desfășura Audierea rapoartelor științifice privind implementarea proiectelor de cercetare și inovare din cadrul Programelor de Stat în anul 2022, domeniul Agrobiologie, Prioritatea II: Agricultură durabilă, securitate alimentară și siguranța alimentelor. Youtube: 12.12.22, 10:00 | Audieri Publice, Agrobiologie 20.80009.5107.03 Valorificarea eficientă a resurselor genetice vegetale și biotehnologiilor avansate în scopul sporirii adaptabilității plantelor de cultură și schimbările climatice, conducător de proiect dr. hab. BOTNARI Vasile 20...
09.11.2022
S-a născut la 10 noiembrie 1942 în satul Receşti, Şoldăneşti. A absolvit şcoala de 7 ani în satul natal în 1955, iar în 1958 şcoala medie din Răspopeni, Rezina. Continuă studiile la colegiul de medicină din Bălţi (1958-1960). După absolvire, în perioada 1960-1961 activează la spitalul din Gura-Galbenă, Hânceşti în funcţie de felcer-laborant, ulterior în aceiaşi funcţie la spitalul din Răspopeni, Rezina (1961-1963). În perioada 1963-1968 face studiile la Institutul Agricol din Chişinău, facultatea Agronomie, absolvind cu diplomă de menţiune. Începe activitatea profesională în calitate de...
08.11.2022
De Ziua Națională a Înverzirii Plaiului, la inițiativa Agenției Naționale de Cercetare și Dezvoltare, Agenției Naționale Antidoping și Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, angajații acestor instituții s-au alăturat Campaniei Naționale cu genericul „Plantează-ți viitorul”. În cadrul evenimentului a fost fondată o pepinieră de stejar Quercus robur, și realizat semănatul direct al ghindei speciilor de stejar Quercus robur și Quercus rubra pe o suprafață de 2 ari. Cei 80 de puieți de stejar Quercus robur în vârstă de doi ani au fost obținuți în cadrul proiectului din...
04.11.2022
Doctorul în științe biologice CAUȘ Maria s-a născut la 6 noiembrie 1952 în satul Grătiești, raionul Criuleni. Din anul 1970, după absolvirea școlii medii din Grătiești, a continuat studiile la Institutul agricol M. Frunze din Chișinău, după absolvirea căruia din 1977 a activat în calitate de agronom șef la Stațiunea raională de Protecție a Plantelor din or. Cantemir până în 1979. Din 1979 până în 1983 În calitate de doctorand a efectuat cercetări în laboratorul Enzimologia metabolismului azotului din cadrul Institutului de biochimie A.N. Bah, al AȘ din URSS, condus de academicianul Cretovici V...
04.11.2022
Doctorul în științe biologice BATCO Mihail s-a născut la 5 noiembrie 1952 în satul Ohrincea, r-nul Criuleni, Republica Moldova, unde a și absolvit cu succes gimnaziul. În perioada anilor 1967-1971 şi-a făcut studiile la şcoala pedagogică „N.K. Krupscaia” din Călăraşi. După doi ani de activitate în calitate de pedagog îşi continuă studiile 1973-1978 la Universitatea de Stat din Republica Moldova, facultatea de Biologie. Fiind pasionat de cercetare dl BATCO M., începând cu anii de studii în doctorantură (1980-1983), realizează investigații, privind studiile citogenetice ale insectelor și...
02.11.2022
Profesorul Leonid VOLOȘCIUC: „Aactualmente, tot mai actuală devine necesitatea elaborării mijloacelor alternative de protecție a plantelor… Agricultura modernă reprezintă un domeniu strategic pentru siguranța alimentară și perpetuarea vieții pe Pământ. O frumoasă aniversare deschide luna lui Brumar din acest an. 70 de toamne a adunat doctorul habilitat în științe biologice, profesor cercetător, Leonid VOLOȘCIUC, șef de Laborator fitopatologie și biotehnologie în cadrul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al USM. Domnul Leonid Voloșciuc este savant notoriu în domeniul...
31.10.2022
Profesorul cercetător Leonid VOLOȘCIUC este un savant notoriu în domeniul protecției plantelor, virusologiei, microbiologiei și agriculturii ecologice, recunoscut fondator al unei direcţii noi în ştiinţă, cum este biotehnologia producerii și aplicării preparatelor baculovirale în agricultura durabilă. Sub conducerea ştiinţifică a doctorului L.VOLOȘCIUC, au fost propuse pârghii de dirijare cu fenomenele de patogeneză, care determină elaborarea procedeelor biotehnologice de producere a biomasei virotice şi elaborare a preparatelor baculovirale. În acest sens au fost aplicate diverse metode...
24.10.2022
Ambasada Republicii Federale Germania a marcat 30 de ani de cooperare și prietenie cu Republica Moldova prin plantarea a 30 de pomi fructiferi pe teritoriul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor. La eveniment au participat rectorul USM, Igor ȘAROV, Secretarul Ambasadei Germaniei, Raban RICHTER, directorul IGFPP, Larisa ANDRONIC, și angajați ai institutului, elevi ai Colegiului de Ecologie din mun. Chișinău, reprezentați a mai multor organizații din Germania și Republica Moldova. În deschiderea evenimentului a fost menționată implicarea activă a statului și...
17.10.2022
Colectivul Instituitului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor exprimă cele mai sincere condoleanțe și sentimente de profundă compasiune Consultantului Științific, doctorului habilitat în științe biologice, profesorului cercetător Anastasia ȘTEFÎRȚA în legătură cu plecarea în neființă a soțului ei, ȘTEFÎRȚA Mircea Andrei, conferențiar universitar la Catedra de Biochimie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testimițanu” din Republica Moldova. În aceste momente de grea încercare, suntem alături de îndoliata familie și împărtășim durerea irecuperabilei pierderi...
12.10.2022
În perioada 8-10 octombrie 2022 s-a desfășurat Salonul Internațional de Invenții și Inovațiii „Traian Vuia” din Timișoara (ediția a VIII-a), fiind unul dintre cele mai apreciate Saloane de Inventică și Inovare din România. Evenimentul a fost organizat de Societatea Inventatorilor din Banat în parteneriat cu Universitatea Științele Vieții ”Regele Mihai I”, Timișoara, Continental Automotive și TVR Timișoara. Acest eveniment a avut drept obiectiv promovarea proiectelor de inovare și inventică utile revitalizării economiei; dezvăluirea și promovarea tinerilor talentați cu idei inovative...
05.10.2022
La 3-4 octombrie anul curent Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor în parteneriat cu Asociația Științifică a Geneticienilor și Amelioratorilor din Republica Moldova a realizat Simpozionul ştiinţific internațional „Biotehnologii avansate – realizări și perspective”. În deschiderea simpozionului „Biotehnologii avansate – realizări și perspective” cu un cuvânt de salut, a fost prezent rectorul Universității de Stat din Moldova, dl Igor Șarov, doctor în științe istorice. În luarea sa de cuvânt a ținut să menționeze rolul major al cercetătorilor, în particular al...
05.10.2022
Noaptea Cercetătorilor Europeni este un eveniment organizat anual la inițiativa Comisiei UE la sfârșitul lunii septembrie, pentru a promova cercetarea-inovarea și a o aduce mai aproape de publicul larg. Ediția a IX-a a evenimentului din acest an a fost organizată pe 30 septembrie în parcul UTM din sectorul Râșcani al capitalei și la Bălți, în scuarul Universității de Stat "Alecu Russo”, manifestare desfășurată în cadrul proiectului „GreenSCI – Știința verde pentru o societate sănătoasă”, program al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare Orizont Europa. La eveniment IGFPP a expus...