Arhiva pentru sursa: Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

26.02.2024
Distinsul savant Valentin CELAC s-a născut la 26 februarie 1939, în satul Hâjdieni, raionul Orhei, într-o famile de agricultori. A absolvit clasele primare în satul natal şi şcoala medie din s. Susleni, Orhei (1956). În 1962 a absolvit Facultatea de agronomie a Institutului Agricol din Chişinău, ulterior activează în funcţie de agronom-şef în colhozul „Patria” din s. Cociulia, r. Comrat până în 1964, când este admis în doctorantură la Academia de Ştiinţe a Moldove, Ăn perioada 1964-1996 a activat în cadrul Grădinii Botanice (Institut), iar din 1996 până în 2023 a activat în cadrul Institutului...
21.02.2024
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al Universității de Stat din Moldova anunță ședința Seminarului științific de Profil : 163. Biologie celulară; 164. Biologie vegetală în data de 6 martie 2024, ora 14.00, în vederea evaluării tezei de doctor în științe biologice la specialitatea 164.02 – Fiziologia vegetală cu tema: „Activitatea fotosistemului II, rezistența și productivitatea grâului (Triticum aestivum l.) în condiții de stres termic”, autor: PLATOVSCHII Nicolai, conducător științific DASCALIUC Alexandru, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar...
08.02.2024
BOUBĂTRÎN Ivan Nicolae (20.01.1948 – 06.02.2024) Născut la 20 ianuarie 1948 în orășelul Glodeni. În anul 1965 a absolvit şcoala medie din Glodeni. În perioada anilor 1969-1972 a activat în calitate de laborant, laboratorul de Fitopatologie a Institutului Unional de Protecţie Biologică a Plantelor. În anul 1976 a absolvit cu succes facultatea de Pomicultură, Viticultură şi Legumicultură, Institutul Agricol M.Frunze, Chişinău. Primii paşi în cercetare i-a întreprins la Institutul de Protecţie a Plantelor, or. Kiev, Ucraina în perioada studiilor de doctorat (1978-1982). A realizat cercetări în...
20.12.2023
La 13 decembrie 2023 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor (IGFPP) al USM, în parteneriat cu Asociația Obștească “Grădina Moldovei” a organizat Masa rotundă „Resurse genetice vegetale – dialog dintre cercetători și mediul asociativ”, ediția 1. Sala de ședințe a IGFPP a găzduit 25 antreprenori, fermieri, agricultori, bibliotecari de semințe din centrul, sudul și nordul republicii, inclusiv Chișinău, Cahul, Cimișlia, Ialoveni, Ungheni, Căușeni, Slobozia, Drochia, precum și 30 cercetători științifici care sunt preocupați de problema strategică - Resursele Genetice Vegetale...
15.12.2023
La 20 decembrie 2023, ora 10.00 în sala de conferințe (bloc Genetică) în cadrul ședinței Consiliului științific al Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor se va desfășura audierea Rapoartelor științifice anuale și finale ale proiectelor din cadrul Programului de Stat Prioritatea II: Agricultură durabilă, securitate alimentară și siguranța alimentelor 20.80009.5107.03 Valorificarea eficientă a resurselor genetice vegetale și biotehnologiilor avansate în scopul sporirii adaptabilității plantelor de cultură și schimbările climatice, conducător de proiect dr. hab. BOTNARI...
14.12.2023
Cea de-a XVIII-a ediție Expoziției Internaționale Specializate INFOINVENT 2023 s-a desfășurat în format online în perioada 22-24 noiembrie 2023. Evenimentul organizat la Chișinău de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală , în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Culturii, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare și Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, a întrunit inventatori și cercetători din 12 țări. Lucrările inovative au constituit 450 de invenții, proiecte inovaționale și produse creative, care au fost elaborate în...
12.12.2023
Dna Anastasia ŞTEFÎRŢĂ s-a născut la 23 decembrie 1943 în satul Fântâna-Albă, județul Soroca (astăzi raionul Edineţ). A realizat studiile superioare la Institutul Pedagogic din Tiraspol, Facultatea de Biologie și Chimie (1960-1965), după care se încadrează în procesul didactic în calitate de asistent, ulterior lector superior la catedra de Fiziologie a Plantelor, Institutul Pedagogic din Tiraspol (1965-1972). Activitatea de cercetare începe odată cu parcurgerea studiilor doctorale (1972-1975) la Institutul de Fiziologie a Plantelor al Academiei de Științe a Moldovei, și susținerea tezei de...
08.12.2023
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al Universității de Stat din Moldova anunță susținerea publică a tezei de doctor în științe biologice cu tema: ”Efectul infecţiei virale şi a radiaţiei gama asupra variaţiilor in vivo şi in vitro la orz (Hordeum vulgare L.)”, specialitatea: 162.01-Genetică Vegetală Autor: GRIGOROV Tatiana Conducător ştiinţific: ANDRONIC Larisa, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător Data susținerii: 22 decembrie 2023 Ora: 11-00 Adresa: Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al Universității de Stat din...
08.12.2023
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al Universității de Stat din Moldova anunță susținerea publică a tezei de doctor în științe biologice cu tema: ”Variabilitatea somaclonală și indusă de radiație la triticale in vitro”, specialitatea: 162.01 - Genetică Vegetală Autor: CIOBANU Renata Conducător ştiinţific: ANDRONIC Larisa, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător Data susținerii: 22 decembrie 2023 Ora: 9-00 Adresa: Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al Universității de Stat din Moldova (Sala de conferințe, etajul 2, Blocul...
28.11.2023
SMEREA Svetlana s-a născut la 1 decembrie 1968 în s. Rediul-Mare, r-nul Ocnița, Republica Moldova. Studiile superioare le-a urmat la facultatea de Biologie şi Pedologie, Universitatea de Stat din Moldova (1985-1990), după absolvirea căreia s-a încadrat în activitate în cadrul Institutului de Genetică al AȘM, instituție în care își realizează studiile doctorale (1996-1999) și parcurge etapele de ascendență profesională. Teza de doctor în științe biologice la 162.01. Genetică vegetală o susține în anul 2003, iar studiile realizate au vizat evaluarea impactului virusurilor fitopatogene asupra...
15.11.2023
Se anunță susținerea publică în cadrul Comisiei de Susținere Publică din cadrul Universității de Stat din Moldova a tezei de doctor habilitat în științe biologice cu titlul: „Potențialul genetic al genofondurilor tomatelor de cultură și mutante (Solanum lycopersicum L.), metode de cercetare și utilizare în ameliorare”, la specialitatea 411.04 - Ameliorarea plantelor și producerea semințelor Autor: MAKOVEI Milania Consultant științific: LUPAȘCU Galina, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător, membru corespondent al AȘM Data susținerii: 30 noiembrie 2023 Ora: 10-00 Local...
03.11.2023
La inițiativa Direcției de Învățământ Șoldănești, un grup de cadre didactice a realizat joi, 2 noiembrie 2023, o vizită în cadrul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al USM. Dascălii din domeniul biologiei au făcut cunoștință cu tematicile de cercetare ale institutului și realizările cercetătorilor. În cadrul vizitei realizate în blocul biotehnologic al Laboratorului Biochimia Plantelor, aceștia au fost familiarizați despre importanța utilizării biotehnologiilor moderne în soluționarea diverselor probleme ale biologiei. Profesorii au fost informați despre tehnologiile...
03.11.2023
La 1 noiembrie curent studenții anului II a facultății Biologie și Geoștiințe a USM, specialitatea Biologie și Biologie moleculară, au realizat o vizită în cadrul laboratorului Biotehnologii Vegetale. Scopul vizitei a inclus realizarea unei lecții practice în cadrul cursului de Biologie celulară și histologie cu tema Metode microscopice de studiere a celulelor și țesuturilor. Pe parcursul orei practice studenții au fost ghidați de conferențiarul universitar dna Maria Frunze, dr., asistată de inginerul Brînzan Alexandru sub coordonarea șefului de laborator dna dr. Liliana Mărîi. Studenții au...
03.11.2023
În perioada 25-27 octombrie 2023, la Cluj Napoca, România, și-a desfășurat lucrările Salonul Internațional al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii PRO INVENT. Evenimentul este la a XXI-a ediție și a fost organizat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - membră a Universității Europene de Tehnologie. Salonul PRO INVENT rămâne un forum de referință pentru cercetători, inventatori, universități și companii, oferindu-le spațiu pentru a-și prezenta inovațiile, proiectele tehnologice și de cercetare, precum și pentru a interacționa cu potențiali parteneri sau investitori. În acest an au...
03.11.2023
Grație colaborărilor științifice pe baza Contractului de licență cu S.C. ECO HORNET BIOMASS ENERGY S.R.L., București, hibrizii de sorg zaharat SAȘM-1, SAȘM-2 și hibridul pentru furaj SAȘM-4 (sorg x iarbă de Sudan) au fost incluși în testare în diferite zone geografice din România în scopul înregistrării și menținerii în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România. Hibrizii menționați sunt creați ca urmare a investigațiilor la culturile de sorg efectuate în Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor sub coordonarea dr. Gheorghe Moraru, iar cercetările...
03.11.2023
În perioada 12-13 octombrie 2023 cercetătorii Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al USM au participat la Salonul Internațional de Inventică și Antreprenoriat Inovativ. Evenimentul este la prima ediție și a fost organizat de Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău în parteneriat cu Academia Antreprenoriatului Inovativ și Asociația Obștească „Inovație în Educație de Performanță”. Salonul Internațional de Inventică și Antreprenoriat Inovativ are misiunea de a asigura fuziunea între...
18.10.2023
Vineri, 27 octombrie 2023, ora 14.00, pe adresa str. Pădurii, 20, Sala de Conferințe, Blocul A, etaj 2, Institutul de Genetică Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM, va avea şedinţa Seminarului științific ad-hoc la specialitatea 165.04. Entomologie. Ordinea de zi include examinarea tezei de doctor habilitat în ştiinţe biologice a doamnei dr., conf. Svetlana BACAL cu tema „Coleopterele saproxilice (Insecta) din Republica Moldova: taxonomie, ecologie, zoogeografie și importanță”, specialitatea 165.04. Entomologie. Consultant ştiinţific: Galina BUȘMACHIU, dr. hab., conf. Seminarul ştiinţific...
07.10.2023
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al Universității de Stat din Moldova anunță susținerea publică a tezei de doctor în științe biologice cu tema ,,Influența inhibitorului sintezei etilenei Fitomag asupra derulării proceselor de maturare-senescență la fructele de măr”, la specialitatea 164.02 – Fiziologie vegetală Autor: NICUȚĂ Alexandru Conducător științific: BUJOREANU Nicolae, doctor habilitat în științe agricole, conf. cercetător Data susținerii: 17 octombrie 2023 Ora: 14.00 Adresa: mun. Chișinău, str. Pădurii, 20, MD-2002, Republica Moldova, blocul Genetică, et. II...
06.10.2023
La 02-03 octombrie 2023 s-a desfășurat Simpozionul Științific Internațional „Protecția Plantelor – Realizări și Perspective”, organizat de Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecţie a Plantelor (IGFPP) al USM, sub egida Organizației Internaționale de Protecție Biologică Împotriva Organismelor Dăunătoare a Plantelor. Evenimentul din acest an a reunit peste 200 de cercetători științifici din 25 de universități și instituții de cercetare, reprezentanți a 8 țări (România, Ucraina, Bulgaria, Italia, Israel, Slovacia, Belarus). Simpozionul și-a ținut lucrările în format hibrid, online și cu...
05.10.2023
Ediția a X-a a evenimentului Noaptea Cercetătorilor Europeni a fost organizată la 29 septembrie 2023 în parcul-muzeu al Universității Tehnice a Moldovei (str. Studenților) sectorul Râșcani al capitalei și la Bălți, în scuarul Universității de Stat "Alecu Russo” (str. A. Pușkin). Republica Moldova s-a alăturat celor peste 400 de orașe europene pentru a celebra știința și inovația, a promova rezultatele și a o aduce mai aproape de publicul larg. Evenimentul este organizat anual la inițiativa Comisiei Uniunii Europene la sfârșitul lunii septembrie și se desfășoară în cadrul proiectului „GreenSCI...