Doctorul în științe chimice Natalia MASCENCO la onorabila aniversare de 75 de ani

23.12.2022

Doamna Natalia MAȘCENCO, doctor în științe chimice  s-a născut 24 decembrie 1947, orașul Nikopol, r. Dnepropetrovsk, Ukraina. A realizat studii în calitate de doctorandă, specialitatea   Chimie bioorganică în cadrul Laboratorului Chimia Compușilor Naturali, Institutul de Chimie al AȘM (1971-1974). După absolvirea doctoranturii și-a început activitatea în cercetare la Institutul de Chimie al AȘM, Laboratorul Chimia Compușilor Naturali (1975-1976), ulterior în funcție de cercetător științific stagiar, Secția de Genetică a AȘM (1976-1980). În perioada aa.1981-1993 a activat la Institutul de Genetică Ecologică al AȘM (actualmente Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor) în funcție de cercetător științific superior, iar din a.1993 transferată în funcție de cercetător științific coordonator, activând și până în prezent.

        Natalia MAȘCENCO, doctor în științe chimice, conferențiar cercetător pe parcursul activității sale a elaborat metode optime de obținere a substanțelor biologic active cu proprietăți bioreglatoare din diverse specii de plante a fam. Scrophulariaceae, Liliaceae şi Solanaceae. Prin aplicarea metodelor elaborate a obţinut și caracterizat 19 compoziţii de substanțe biologic active cu structură glicozidică (steroidice, iridoide și flavonoide), inclusiv 4 (Moldstim, Ecostim, Pavstim şi Mestim) au fost omologate pe teritoriul Republicii Moldova pentru uz fitosanitar și aplicarea în cultivarea plantelor. În colaborare cu colegii din diferite instituții de cercetare a determinat corelația dintre structura chimică a substanțelor biologic active izolate și spectrul activității lor biologice, și anume reglatori naturali de creștere ai plantelor, imunomodulatoare, antifungice, etc.

   În anul 1987, împreună cu colegii, Dna Natalia MAȘCENCO devine Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova în domeniul științei și tehnicii.

În 2018 a fost remarcată de AGEPI în cadrul manifestației științifice “Puterea schimbării: Femeile în domeniul Inovării și Creativității”, fiind cea mai activă inventatoare din Republica Moldova, după numărul impunător de brevete obținute pe parcursul activității în cercetare (peste 130 brevete de invenție) şi importanța acestora pentru sectorul real al economiei.  

A participat la realizarea a 13 proiecte și granturi naționale, bilaterale și internaționale. Rezultate științifice sunt reflectate în peste 270 de lucrări științifice, inclusiv articole în reviste recenzate, cu factor de impact și culegeri de materiale la foruri naționale/ internaționale și 5 recomandări, privind utilizarea exogenă a bioreglatorilor naturali la culturi legumicole, cerealiere, fructifere și culturi tehnice. A participat la un șir de expoziții de inventică naționale și internaționale cu prezentarea rezultatelor inovaționale, fiind apreciate înalt cu 22 diplome de excelență, 15 medalii de aur, 10 medalii de argint, 8 medalii de bronz și 2 premii speciale.

Cu ocazia onorabilei aniversări, exprimăm cele mai sincere sentimente de recunoștință pentru aportul în dezvoltarea domeniului Chimiei bioorganice, dorindu-i doctorului în științe chimice Natalia MAȘCENCO sănătate, prosperitate, perseverență, ani de viață lungă sanogenă şi noi realizări.

           La mulți ani!

Categorie:
Cuvinte-cheie: