Profesorul cercetător Maria GONCEARIUC la onorabila aniversare de 80 ani

09.11.2022

S-a născut la 10 noiembrie 1942 în satul Receşti, Şoldăneşti. A absolvit şcoala de 7 ani în satul natal în 1955, iar în 1958 şcoala medie din Răspopeni, Rezina. Continuă studiile la colegiul de medicină din Bălţi (1958-1960).  După absolvire, în perioada 1960-1961 activează la spitalul din Gura-Galbenă, Hânceşti în funcţie de felcer-laborant, ulterior în aceiaşi funcţie la spitalul din Răspopeni, Rezina (1961-1963). În perioada 1963-1968 face studiile la Institutul Agricol din Chişinău,  facultatea Agronomie, absolvind cu diplomă de menţiune. Începe activitatea profesională în calitate de economist şef în kolhozul Iscra, Floreşti, 1968.

Pasiunea pentru lumea vegetală, cercetare o face să-şi continue studiile în doctorantură în cadrul Institutului de Fiziologie şi Biochimie a Plantelor al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova (1969-1972). După finisarea studiilor susţine cu succes teza de doctor în biologie cu tema „Particularităţile meiozei la mutanţi induşi de grâu de toamnă”(1975).

În activitatea de cercetare a trecut toate treptele, începând de la laborant, laborant superior, cercetător ştiinţific inferior (Institutul de Fiziologie şi Biochimie a Plantelor, 1970-1978; 1978-1979), cercetător ştiinţific superior (Grădina Botanică (Institut); 1979–1996), cercetător ştiinţific superior, şef de laborator (AŞP Viorica, Staţiunea experimentală).

În 1994 a susţinut teza de doctor habilitat în agricultură la specialitatea ameliorarea şi producerea seminţelor, cu tema: „Ameliorarea la Salvia sclarea L. în Republica Moldova”. Din 1996 activează în funcţie de cercetător ştiinţific principal, iar din 2000 şef al grupului, ulterior şef al centrului „Genetica şi Ameliorarea Plantelor Aromatice şi Medicinale” din cadrul  Institutului de Genetică  şi Fiziologie a Plantelor al AŞM. 

Doamna Maria Gonceariuc este considerată, pe bună dreptate, de către întreaga comunitate ştiinţifică din republică  una din cele mai distinse personalităţi  în domeniul geneticii şi ameliorării plantelor aromatice şi medicinale, având o contribuţie esenţială la dezvoltarea branşei. Vasta activitate de cercetare a fost şi rămâne axată de probleme actuale pentru ştiinţă şi stringente pentru ţară.

Doamna Gonceariuc a studiat androsterilitatea la plantele medicinale şi aromatice. A stabilit că tipul de androsterilitate şi frecvenţa apariţiei acesteia depinde de genotipul formei iniţiale. Dumneaei pentru  prima  data  a  descoperit  la  Salvia sclarea L. şi un nou tip de androsterilitate – pistilloidia. A creat linii androsterile şi consangvinizate, a stabilit consecinţele consangvinizării la Salvia sclarea L. Conform autoarei, liniile consangvinizate pot fi grupate în grupe: linii neafectate de degenerare prin consangvinizare, linii afectate de degenerare prin consangvinizare, linii la care în rezultatul consangvinizării apar caractere noi (conţinut înalt de ulei esenţial; conţinut înalt de  clorofilă, androsterilitate de tipul I, modificarea perioadei de vegetaţie, dereglări în procesul meiozei etc.), care nu erau caracteristice pentru genotipurile, soiurile de la care proveneau aceste linii. Astfel, consangvinizarea este un factor ce afectează morfogeneza genotipului, o sursă de caractere noi, unele din acestea fiind foarte valoroase.

Dna profesor Maria Gonceariuc, împreună cu colegii a obţinut rezultate ştiinţifice importante în vederea creării soiurilor noi de plante aromatice şi medicinale provenienţă hibridă.  Pentru crearea materialului  iniţial de ameliorare, crearea  biodiversităţii genotipurilor a utilizat diferite tipuri de hibridări  şi a obţinut hibrizi simpli, tripli, dubli, backcross, în trepte, complecşi, din care au fost selectaţi cei heterotici, efectul heterozis la unele caractere importante, cum ar fi conţinutul uleiului esenţial a ajuns la 50-120%. Dumneaei, împreună cu colectivul este autor a 30 soiuri omologate de plante aromatice şi medicinale, inclusiv: Salvia sclarea L.; Lavandula angustifolia  Mill.;  Calendula officinalis L.; Salvia officinalis L.; Silybum marianum L.; Anethum graveolens L. etc.. De remarcat, că soiurile create sunt distinctive prin conţinut înalt de principii active, diferiţi termeni de maturizare, rezistenţă la secetă, ger şi iernare.

Relevanţa cercetărilor  realizate  este  confirmată prin  226  lucrări ştiinţifice, inclusiv 2 monografii: Salvia L., 2002; Plante medicinale şi aromatice cultivate, 2008 şi coautor la manualul „Ameliorarea specială a plantelor agricole”, capitolul „Culturi Eterooleaginoase şi Medicinale” (2004).

Doamna Maria Gonceariuc realizează cu succes activitatea de pregătire a cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare. Sub conducerea dumneaei au fost realizate 5 teze de doctorat, 2  susţinute cu succes, de asemenea şi 15 teze de licenţă.  A manifestat activitate didactică prin predarea cursurilor „Ameliorarea plantelor aromatice şi medicinale” Universitatea Agrară de Stat din Moldova (1990 – 2002).          

Pe parcursul activității doamna professor a reuşit să îmbine activitatea de şef de centru Genetică şi ameliorarea plantelor aromatice şi medicinale cu cea de Membru al Secţiei Ştiinţe ale Naturii şi Vieţii a AŞM, membru al consiliului ştiinţific, Preşedinte al Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM la specialitatea 06.01.05 – Ameliorarea şi producerea seminţelor. În repetate rânduri a fost referent, membru sau preşedinte al Consiliilor ştiinţifice specializate pentru susţinerea tezelor de doctorat.

În anii de activitate doamna doctor habilitat Maria Gonceariuc a depus eforturi consecvente, insistente pentru implementarea în firme şi gospodării specializate în cultivarea-procesarea  şi comercializarea plantelor aromatice şi medicinale. Numai în 2011 a implementat în bază de contract soiuri de plante medicinale şi aromatice  pe  o suprafaţă de 145 ha. În 2012 finalizează fondarea unei plantaţii industriale de levănţică pe 100 ha, utilizând în acest scop soiurile-clone create de domnia sa (Proiect de transfer tehnologic).

Activitatea ştiinţifică a dnei Gonceariuc Maria  nu a trecut ne observată peste hotarele ţării. În 1996 câştigă pentru  Institutul de Genetică  3 contracte  de  cercetare  şi  implementare cu firma moldo-luxenburgeză „Volatil West Company”, acestea fiind primele contracte de cercetare şi implementare a rezultatelor ştiinţifice. Ulterior a fost semnat în 1999 cu firma franceză BETEN Ingenierie un contract de implementare a soiurilor de Salvia sclarea, a căror prim autor este domnia Sa.

Dna Gonceariuc a participat şi în proiecte de cercetare internaţionale. Astfel, în perioada 2007-2010 a fost conducătorul grupului din Republica Moldova pentru plante medicinale şi aromatice şi împreună cu acest grup a participat în 2 proiecte cu cercetători din 12 ţări din sud-estul Europei: „Program SEEDNet (South East European Development Network Genetic Resources)” şi „Genetic Structure of Dalmatian Sage (Salvia officinalis L.) Populations: A Model for a Collaborative Research on MAP Genetic Resources”. Ambele proiecte au fost finanţate de SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency).

          În 2012 a elaborat şi înregistrat 2 proiecte internaţionale  „Creation of Origanum vulgare new genotypes and control of biodiversity by RAPD method” (propunere de proiect ASM/STCU iniţiative comune) şi „Cercetări privind creşterea potenţialului productiv şi calitativ al speciei Origanum vulgare L. pentru extinderea culturii în România şi Republica Moldova” (propunere de proiect  bilateral).

Rezultatele ştiinţifice au fost apreciate atât în ţară, cât şi peste hotare. În anul 2002 i se acordă de către Institutul Internaţional al Biografilor din SUA (American Biographical Institute) distincţia: „The Research Board of Advisors”. Pentru rezultate remarcabile a fost remarcată cu  Diploma de Onoare a AŞM (2001), Diplomă de Recunoştinţă a ASM (2002); Diplomă a CSŞDT  a ASM de Merit (2004); Premiul Consiliului Suprem pentru Ştiinţă si Dezvoltare Tehnologica al R. Moldova (2004); Diploma de Merit a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare (2011), Diploma Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2012); Medalia ASM „Dimitrie Cantemir (2012), multiple diplome şi medalii la diferite expoziţii naţionale şi internaţionale.

Pentru rezultate remarcabile în domeniul cercetării doamna profesor devine Laureat al Premiului Naţional al Republicii Moldova (2013).

Cu ocazia aniversării a 80 de ani, colectivul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor exprimă cele mai sincere sentimente de recunoștință pentru aportul în dezvoltarea ramurii plantelor aromatice și medicinale, dorindu-i doctorului habilitat în științe agricole, profesorului cercetător Maria GONCEARIUC sănătate, prosperitate, perseverență, ani de viață lungă sanogenă şi noi realizări.

Cu această ocazie, Vă mulțumim pentru că mereu ați dat dovadă de profesionalism, rezistență, sârguință și responsabilitate.                                                 

Bucurați-vă de această zi specială. La mulți ani!

Categorie:
Cuvinte-cheie: