Arhiva pentru cuvântul-cheie: ședință

21.02.2024
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al Universității de Stat din Moldova anunță ședința Seminarului științific de Profil : 163. Biologie celulară; 164. Biologie vegetală în data de 6 martie 2024, ora 14.00, în vederea evaluării tezei de doctor în științe biologice la specialitatea 164.02 – Fiziologia vegetală cu tema: „Activitatea fotosistemului II, rezistența și productivitatea grâului (Triticum aestivum l.) în condiții de stres termic”, autor: PLATOVSCHII Nicolai, conducător științific DASCALIUC Alexandru, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar...
15.12.2023
La 20 decembrie 2023, ora 10.00 în sala de conferințe (bloc Genetică) în cadrul ședinței Consiliului științific al Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor se va desfășura audierea Rapoartelor științifice anuale și finale ale proiectelor din cadrul Programului de Stat Prioritatea II: Agricultură durabilă, securitate alimentară și siguranța alimentelor 20.80009.5107.03 Valorificarea eficientă a resurselor genetice vegetale și biotehnologiilor avansate în scopul sporirii adaptabilității plantelor de cultură și schimbările climatice, conducător de proiect dr. hab. BOTNARI...
08.12.2023
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al Universității de Stat din Moldova anunță susținerea publică a tezei de doctor în științe biologice cu tema: ”Efectul infecţiei virale şi a radiaţiei gama asupra variaţiilor in vivo şi in vitro la orz (Hordeum vulgare L.)”, specialitatea: 162.01-Genetică Vegetală Autor: GRIGOROV Tatiana Conducător ştiinţific: ANDRONIC Larisa, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător Data susținerii: 22 decembrie 2023 Ora: 11-00 Adresa: Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al Universității de Stat din...
08.12.2023
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al Universității de Stat din Moldova anunță susținerea publică a tezei de doctor în științe biologice cu tema: ”Variabilitatea somaclonală și indusă de radiație la triticale in vitro”, specialitatea: 162.01 - Genetică Vegetală Autor: CIOBANU Renata Conducător ştiinţific: ANDRONIC Larisa, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător Data susținerii: 22 decembrie 2023 Ora: 9-00 Adresa: Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al Universității de Stat din Moldova (Sala de conferințe, etajul 2, Blocul...
07.12.2022
La 12 decembrie 2022, ora 10.00, SALA AZURIE A AȘM se va desfășura Audierea rapoartelor științifice privind implementarea proiectelor de cercetare și inovare din cadrul Programelor de Stat în anul 2022, domeniul Agrobiologie, Prioritatea II: Agricultură durabilă, securitate alimentară și siguranța alimentelor. Youtube: 12.12.22, 10:00 | Audieri Publice, Agrobiologie 20.80009.5107.03 Valorificarea eficientă a resurselor genetice vegetale și biotehnologiilor avansate în scopul sporirii adaptabilității plantelor de cultură și schimbările climatice, conducător de proiect dr. hab. BOTNARI Vasile 20...
05.10.2022
La 3-4 octombrie anul curent Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor în parteneriat cu Asociația Științifică a Geneticienilor și Amelioratorilor din Republica Moldova a realizat Simpozionul ştiinţific internațional „Biotehnologii avansate – realizări și perspective”. În deschiderea simpozionului „Biotehnologii avansate – realizări și perspective” cu un cuvânt de salut, a fost prezent rectorul Universității de Stat din Moldova, dl Igor Șarov, doctor în științe istorice. În luarea sa de cuvânt a ținut să menționeze rolul major al cercetătorilor, în particular al...
14.09.2022
Stimați participanți ai Simpozionului Internațional (Ediția a VI-a) “Biotehnologii avansate – realizări și perspective”, În perioada 3-4 octombrie 2022 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor în colaborare cu Asociația Obștească Știinâifică a Geneticienilor și Amelioratorilor din Republica Moldova organizează cea de-a VI-ea ediție a Simpozionului Internațional (Ediția a VI-a) “Biotehnologii avansate – realizări și perspective”,, Forumul științific din acest an întrunește peste 200 de reprezentanți ai comunității academice naționale și internaționale, profesori universitari...
05.09.2022
La 29 august curent, în cadrul mesei rotunde „Vița-de-vie - izvor de admirație, inspirație și mândrie din moși-strămoși” organizate la Centrul Academic Internațional Eminescu au fost lansate două volume editoriale „Universalitatea viței-de-vie” și „Enciclopedie de viticultură ecologică”. Cartea „Universalitatea viței-de-vie”, ediția a 2-a revizuită și completată, a fost editată la Lexon-Prim, Chișinău, 2021, 325 p. ISBN 978-9975-62-435-0. Autori: Dobrei Alin-Ionel, prof. univ., Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara...
21.07.2022
Comisia metodică a IGFPP a evaluat rezultatele activităților de cercetare realizate în cadrul proiectelor Programului de Stat. Au fost prezentate experiențele privind cercetările fundamentale și aplicative ce includ genetica și ameliorarea la culturile leguminoase (soia, năut), legumicole (ardei, tomate), porumb și sorg. Un interes deosebit a prezentat menținerea colecțiilor active la speciile de interes agroalimentar și păstrarea resurselor genetice vegetale pe termen mediu. Conducătorii proiectelor, șefii de laborator și cercetătorii responsabili de activități au raportat cu privire la...
28.06.2022
Comisia metodică a Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor a finalizat examinarea experiențelor de câmp, din solarii și laborator și a apreciat rezultatele cercetărilor realizate în cadrul proiectelor Programului de Stat. Au fost evaluate activitățile planificate conform programelor de activitate pentru anul 2022 în domeniul geneticii, ameliorării, fiziologiei, biochimiei și protecției plantelor. Conducătorii proiectelor, șefii de laborator și cercetătorii responsabili de activități au raportat cu privire la executarea experiențelor de câmp privind evaluarea...
08.06.2022
La 07 iunie 2022 Comisia metodică a Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor a continuat examinarea experiențelor de câmp și aprecierea rezultatelor cercetărilor realizate în cadrul proiectelor Programului de stat. Au fost evaluate activitățile planificate conform programelor de cercetare, planurilor calendaristice și individuale pentru anul 2022 în domeniul elaborării metodelor, procedeelor și mijloacelor de protecție a plantelor în diferite agrocenoze, care se realizează la prioritățile strategice: Mediu și schimbări climatice – 1 proiect: -) PS 20.80009.7007.16...
06.06.2022
La 3 iunie 2022 directorul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor dna dr. hab. Larisa ANDRONIC și președintele Comitetului Sindical al IGFPP dna dr. Zinaida BALMUȘ au semnat revizia 0l a Contractului Colectiv de Muncă (CCM) al IP IGFPP pentru anii 2019-2024. Modificările operate au fost negociate în cadrul a 3 ședințe colective a Comisiei pentru dialog social „angajator-salariaţi” a IGFPP, ca urmare a solicitării Comitetului Sindical, dar și ajustării prevederilor contractului la actele legislative și normative actualizate. Membrii Comisiei au contrasemnat Contractul...
03.06.2022
La 02 iunie Comisia metodică a Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor a demarat examinarea experiențelor de câmp și aprecierea rezultatelor cercetărilor realizate în cadrul proiectelor Programului de stat. Au fost evaluate activitățile planificate conform programelor de activitate pentru anul 2022 în domeniul geneticii, ameliorării, fiziologiei și biochimiei plantelor care se realizează la prioritățile strategice: Mediu și schimbări climatice – 2 proiecte: -) PS 20.80009.7007.04: laboratoarele Genetica aplicată și Biotehnologii vegetale -) PS 20.80009.7007.07...
17.05.2022
La 26 mai 2022, joi, ora 14:00 (în sala de şedinţe a IGFPP, str. Pădurii, 20, et. II și online) în cadrul şedinţei Seminarului ştiinţific de profil (SŞP) Profilul: 163. Biologie celulară; 164. Biologie vegetală, Specialitățile 163.02. Biochimie și 164.02. Fiziologie vegetală va avea loc audierea tezei de doctor în ştiinţe biologice „EVALUAREA ŞI MODIFICAREA REZISTENȚEI RELATIVE A GENOTIPURILOR DE GRÂU (Triticum aestivum L.) LA TEMPERATURI EXTREME”, specialitatea: 164.02 - Fiziologie vegetală. Pretendent: JELEV Natalia Conducător ştiinţific: DASCALIUC Alexandru, doctor habilitat, profesor...
07.12.2021
Stimați membri ai consiliului științific, cercetători! Ședința Consiliului științific cu ordinea de zi: Audierea rapoartelor științifice privind implementarea proiectelor de cercetare și inovare din cadrul Programelor de Stat în anul 2021 se va desfasura in regim online cu utilizarea aplicației ZOOM Link: https://us02web.zoom.us/j/85767954143?pwd=Tm9CRVU1dXF6RC9JdFFhMG1JNWNzZz09 Meeting ID: 857 6795 4143 Passcode: 091221 9 decembrie 2021, ora 9-00 Ordinea de zi 1. Audierea şi discutarea rapoartelor privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională pentru anul 2021 în cadrul proiectelor de...