RAPORTAREA ANUALĂ A IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR DIN CADRUL PROGRAMULUI DE STAT ȘI AL PROIECTULUI BILATERAL PENTRU ANUL 2022

07.12.2022

La 12 decembrie 2022, ora 10.00, SALA AZURIE A AȘM se va desfășura Audierea rapoartelor științifice privind implementarea proiectelor de cercetare și inovare din cadrul Programelor de Stat  în anul 2022, domeniul Agrobiologie, Prioritatea II: Agricultură durabilă, securitate alimentară și siguranța alimentelor.

Youtube: 12.12.22, 10:00 | Audieri Publice, Agrobiologie
 

 

20.80009.5107.03 Valorificarea eficientă a resurselor genetice vegetale și biotehnologiilor avansate în scopul sporirii adaptabilității plantelor de cultură și schimbările climatice, conducător de proiect  dr. hab. BOTNARI Vasile

 20.80009.5107.03._Botnari.pdf

 

20.80009.5107.07 Diminuarea consecințelor schimbărilor climatice prin crearea și implementarea soiurilor de plante medicinale și aromatice cu productivitate înaltă, rezistente la secetă, iernare, boli, ce asigură dezvoltarea sustenabilă a agriculturii, garantează produse de calitate superioară, predestinate industriei de parfumerie, cosmetică, farmaceutică, alimentară, conducător de proiect  dr. BALMUȘ Zinaida

20.80009.5107.07_Balmus.pdf

 

20.80009.5107.11 Conservarea ex-situ de lungă durată a resurselor genetice vegetale în banca de gene cu utilizarea metodelor biologiei moleculare în testarea stării de sănătate a germoplasmei vegetale, conducător de proiect dr GANEA Anatolie

20.80009.5107.11_Ganea.pdf

 

20.80009.5107.18 Formarea direcționată a calității sistemului imunitar la fructele soiurilor tardive de prun preconizate păstrării de lungă durată, conducător de proiect dr. hab. BUJOREANU Nicolae

20.80009.5107.18_Bujoreanu.pdf

 

 20.80009.5107.19 Consolidarea capacităților de prognoză și combatere a organismelor dăunătoare și analiză a riscurilor fitosanitar în protecția integrată a plantelor, conducător de proiect dr. hab.  TODIRAȘ Vladimir

20.80009.5107.19._Todiras.pdf

 

20.80009.5107.27 Elaborarea metodelor alternative de control al atropodelor dăunătoare în diferite cenoze agricole bazate pe mijloace și procedee ecologic inofensive, conducător de proiect dr. hab. NASTAS Tudor

20.80009.5107.27._Nastas.pdf

 

La 16 decembrie 2022, ora 10.00, SALA MICĂ A AȘM, se va desfășura Audierea rapoartelor științifice privind implementarea proiectelor de cercetare și inovare din cadrul Programelor de Stat  în anul 2022 și proiectului bilateral,  domeniul Agrobiologie, Prioritatea III: Mediu și schimbări climatice

Youtube:  16.12.22, 10:00 | Audieri Publice, Agrobiologie

 

 20.80009.7007.04 Biotehnologii şi procedee genetice de evaluare, conservare şi valorificare aagrobiodiversităţii, conducător de proiect dr.hab. ANDRONIC Larisa

20.80009.7007.04%20_Andronic.pdf

 

 20.80009.7007.07 Determinarea parametrilor ce caracterizează rezistenţa plantelor cu nivel diferit de organizare la acţiunea temperaturilor extreme în scopul diminuării efectelor   schimbărilor climatice, conducător de proiect dr. hab. DASCALIUC Alexandru    

 20.80009.7007.07_Dascaliuc.pdf

 

20.80009.7007.16 Sinergismul dintre factorii naturali şi mijloacele microbiologice, ecologic inofensive, de reglare a densităţii populaţiilor de organisme dăunătoare pentru protecţia culturilor agricole în agricultura convențională şi ecologică, conducător de proiect dr. hab. VOLOȘCIUC Leonid

20.80009.7007.16._Volosciuc.pdf

 

Prioritatea II: Agricultură durabilă, securitate alimentară și siguranța alimentelor.

22.80013.5107.3BL”Metode de aplicare complexa a derivatelor acidului para-aminobenzoic si microorganismelor entomopatogene in controlul organismelor dăunătoare la culturile pomicole si legumicole”,  conducător de proiect  dr. STINGACI Aurelia

22.80013.5107.3BL_Stingaci.pdf

 

Categorie:
Cuvinte-cheie: