Arhiva pentru categoria: Evenimente

05.10.2022
La 3-4 octombrie anul curent Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor în parteneriat cu Asociația Științifică a Geneticienilor și Amelioratorilor din Republica Moldova a realizat Simpozionul ştiinţific internațional „Biotehnologii avansate – realizări și perspective”. În deschiderea simpozionului „Biotehnologii avansate – realizări și perspective” cu un cuvânt de salut, a fost prezent rectorul Universității de Stat din Moldova, dl Igor Șarov, doctor în științe istorice. În luarea sa de cuvânt a ținut să menționeze rolul major al cercetătorilor, în particular al...
05.10.2022
Noaptea Cercetătorilor Europeni este un eveniment organizat anual la inițiativa Comisiei UE la sfârșitul lunii septembrie, pentru a promova cercetarea-inovarea și a o aduce mai aproape de publicul larg. Ediția a IX-a a evenimentului din acest an a fost organizată pe 30 septembrie în parcul UTM din sectorul Râșcani al capitalei și la Bălți, în scuarul Universității de Stat "Alecu Russo”, manifestare desfășurată în cadrul proiectului „GreenSCI – Știința verde pentru o societate sănătoasă”, program al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare Orizont Europa. La eveniment IGFPP a expus...
27.09.2022
În perioada 21 -23 septembrie a.c. a fost lansată prima ediție a Expoziției Internaționale de Creativitate și Inovație EXCELLENT IDEA – 2022. Acest eveniment de o importanță majoră pentru comunitatea științifică, a fost organizat de Centrul de Inovare și Transfer tehnologic, Academia de Studii Economice din Moldova, Academia de Științe a Moldovei și Universitatea de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testimițanu” din Moldova. Organizarea acestei expoziții a avut ca scop informarea societății despre noutatea, importanța și beneficiile creativității și inovațiilor la nivel național și internațional...
14.09.2022
Stimați participanți ai Simpozionului Internațional (Ediția a VI-a) “Biotehnologii avansate – realizări și perspective”, În perioada 3-4 octombrie 2022 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor în colaborare cu Asociația Obștească Știinâifică a Geneticienilor și Amelioratorilor din Republica Moldova organizează cea de-a VI-ea ediție a Simpozionului Internațional (Ediția a VI-a) “Biotehnologii avansate – realizări și perspective”,, Forumul științific din acest an întrunește peste 200 de reprezentanți ai comunității academice naționale și internaționale, profesori universitari...
12.09.2022
Editia a VIII-a al celui imai renumit Concurs - Expoziție din Valea Călugărescă, dedicat strugurilor de masa a fost organizat în perioada 5 - 8 septembrie 2022 de Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Valea Călugărească, în colaborare cu Societatea Românã a Horticultorilor, la sediul I.C.-D.V.V. Valea Călugărească. La concursul de la Valea Călugărească au fost prezentate 80 de probe de struguri de către stațiuni de cercetare, universități și producători privați din țară și din Republica Moldova, iar premiile au fost acordate în funcție de epoca de maturare a...
05.09.2022
La 29 august curent, în cadrul mesei rotunde „Vița-de-vie - izvor de admirație, inspirație și mândrie din moși-strămoși” organizate la Centrul Academic Internațional Eminescu au fost lansate două volume editoriale „Universalitatea viței-de-vie” și „Enciclopedie de viticultură ecologică”. Cartea „Universalitatea viței-de-vie”, ediția a 2-a revizuită și completată, a fost editată la Lexon-Prim, Chișinău, 2021, 325 p. ISBN 978-9975-62-435-0. Autori: Dobrei Alin-Ionel, prof. univ., Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara...
28.06.2022
Sărbătoarea inventatorilor a revenit după doi ani de pauză, astfel în perioada 22-24 iunie 2022, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași și Institutul Național de Inventică Iași au organizat cea de a XXVI-a ediție a Salonului Internațional de Invenții, INVENTICA 2022. Evenimentul a fost organizat cu scopul de a oferi participanților numeroase oportunități ce vizează schimbul de idei noi și experiențe de aplicare, stabilirea relațiilor de cercetare sau de afaceri și de a găsi parteneri naționali și globali pentru colaborarea viitoare. În sala Pașilor Pierduți a Universității Tehnice...
08.06.2022
La 07 iunie 2022 Comisia metodică a Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor a continuat examinarea experiențelor de câmp și aprecierea rezultatelor cercetărilor realizate în cadrul proiectelor Programului de stat. Au fost evaluate activitățile planificate conform programelor de cercetare, planurilor calendaristice și individuale pentru anul 2022 în domeniul elaborării metodelor, procedeelor și mijloacelor de protecție a plantelor în diferite agrocenoze, care se realizează la prioritățile strategice: Mediu și schimbări climatice – 1 proiect: -) PS 20.80009.7007.16...
06.06.2022
La 3 iunie 2022 directorul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor dna dr. hab. Larisa ANDRONIC și președintele Comitetului Sindical al IGFPP dna dr. Zinaida BALMUȘ au semnat revizia 0l a Contractului Colectiv de Muncă (CCM) al IP IGFPP pentru anii 2019-2024. Modificările operate au fost negociate în cadrul a 3 ședințe colective a Comisiei pentru dialog social „angajator-salariaţi” a IGFPP, ca urmare a solicitării Comitetului Sindical, dar și ajustării prevederilor contractului la actele legislative și normative actualizate. Membrii Comisiei au contrasemnat Contractul...
03.06.2022
La 02 iunie Comisia metodică a Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor a demarat examinarea experiențelor de câmp și aprecierea rezultatelor cercetărilor realizate în cadrul proiectelor Programului de stat. Au fost evaluate activitățile planificate conform programelor de activitate pentru anul 2022 în domeniul geneticii, ameliorării, fiziologiei și biochimiei plantelor care se realizează la prioritățile strategice: Mediu și schimbări climatice – 2 proiecte: -) PS 20.80009.7007.04: laboratoarele Genetica aplicată și Biotehnologii vegetale -) PS 20.80009.7007.07...
31.05.2022
În perioada 26-28 Mai 2022, s-a desfășurat cea de-a XIV-a ediție a Expoziției Europene de Creativitate și Inovație, EUROINVENT - 2022, care a avut loc la Palatul Culturii din Iași. EUROINVENT este un eveniment de tradiție, cel mai mare salon de invenții şi proiecte inovative din estul Europei, singurul din Romania organizat sub Egida IFIA (Federația Mondială a Inventatorilor) și WIIPA. Expoziția a fost organizată de Forumul Inventatorilor Români, Europe Direct Iași, Universitatea Gheorghe Asachi din Iasi si Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Evenimentul s-a desfășurat în sistem hibrid...
01.03.2022
Asociația obștească ”Consiliul Directorilor Institutelor de Cercetare” ________________________________________________ MD-2028, Str. Academiei 5, birou 340, Chișinău MESAJ DE SOLIDARITATE ȘI SUSȚINERE A POPORULUI UCRAINEAN Consiliul Directorilor Institutelor de Cercetare, din numele tuturor angajaților din cadrul organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării pe care le conduc, exprimă solidaritatea sa deplină cu lupta eroică a poporului ucrainean pentru dreptul de a-și hotărî în mod suveran destinul și realiza vocația sa europeană. Cauza poporului ucrainean este dreaptă...
09.02.2022
Anual la 11 februarie se sărbătorește Ziua Internațională a Femeilor și Fetelor cu activități în Știință, eveniment ce are drept scop să schimbe stereotipurile, prejudecățile și discriminarea de gen, care revin femeilor și fetelor antrenate în știință. Pentru prima data acest eveniment a fost sărbătorit în 2016 la sediul central al ONU din New York, urmare a adoptării la 22 decembrie 2015 de către Adunarea Generală a ONU a rezoluției în vederea stabilirii zilei de 11 februarie – Ziua Internațională a Fetelor și Femeilor cu activități în domeniul științei, astfel recunoscând rolul fetelor și...
07.12.2021
Stimați membri ai consiliului științific, cercetători! Ședința Consiliului științific cu ordinea de zi: Audierea rapoartelor științifice privind implementarea proiectelor de cercetare și inovare din cadrul Programelor de Stat în anul 2021 se va desfasura in regim online cu utilizarea aplicației ZOOM Link: https://us02web.zoom.us/j/85767954143?pwd=Tm9CRVU1dXF6RC9JdFFhMG1JNWNzZz09 Meeting ID: 857 6795 4143 Passcode: 091221 9 decembrie 2021, ora 9-00 Ordinea de zi 1. Audierea şi discutarea rapoartelor privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională pentru anul 2021 în cadrul proiectelor de...
06.10.2021
În perioada 4-5 octombrie 2021 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor în colaborare cu Asociația Obștească Științifică a Geneticienilor și Amelioratorilor din Republica Moldova(AOȘGARM) a organizat Conferința Științifică Internațională „Genetica, fiziologia și ameliorarea plantelor” (ediţia a VII-a)axată pe promovarea și diseminarea rezultatelor științifice noi obținute în domeniul geneticii, fiziologiei și ameliorării plantelor ce vizează aspectele genetice şi fiziologice de creare şi dirijare a potenţialului productiv şi adaptiv al plantelor de cultură; principii şi...
28.06.2021
În perioada 23 – 25 iunie 2021 și-a desfășurat lucrările, în format online, cea de-a 25-a ediție a Salonului Internațional de Invenții “INVENTICA 2021“, Iași, România. Evenimentul a fost organizat de Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", Iași și Institutul Național de Inventică, Iași. Expoziţia Internaţională de Invenţii reprezintă o platformă de promovare a proiectelor inovaționale, o eficientă oportunitate de comunicare, diseminare a rezultatelor muncii de cercetare şi inovare cu potenţiali utilizatori. Organizarea acestui eveniment a avut drept scop crearea unui forum academic pentru...
17.06.2021
Asociația Obștească Științifică a Geneticienilor și Amelioratorilor din Republica Moldova în colaborare cu Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor și Centrul de Genetică Funcțională, Universitatea de Stat din Moldova a realizat la 15-16 iunie, 2021 al XI-lea Congres Internațional al Geneticienilor şi Amelioratorilor din Republica Moldova, desfășurat în format mixt, off-line și on-line. Congresul al Xlea Internațional al Geneticienilor şi Amelioratorilor din Republica Moldova a fost consacrat problemelor de mobilizare eficientă a realizărilor şi resurselor genetice în...