Modificări la Contractul colectiv de muncă al IGFPP pentru anii 2019 - 2024

06.06.2022

La  3 iunie 2022 directorul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor dna dr. hab. Larisa ANDRONIC și președintele Comitetului Sindical al  IGFPP dna dr. Zinaida BALMUȘ au semnat revizia 0l a Contractului Colectiv de Muncă (CCM) al IP IGFPP pentru anii 2019-2024. Modificările operate au fost negociate în cadrul a 3 ședințe colective a Comisiei pentru dialog social „angajator-salariaţi” a IGFPP, ca urmare a solicitării Comitetului Sindical, dar și ajustării prevederilor contractului la actele legislative și normative actualizate.  

Membrii Comisiei au contrasemnat Contractul Colectiv de Muncă – revizia 01, care conține 41 modificări, inclusiv prevederi noi din legislație și Convenția Colectivă pentru domeniul cercetării anii 2021-2025, abrogări, actualizări ale textului de bază și anexelor CCM. În scopul aducerii la cunoștința salariaților Institutului modificările prevederilor CCM au fost plasate prin anunț public pe panoul informativ al Institutului.

Categorie:
Cuvinte-cheie: