Simpozionul Științific Internațional „BIOTEHNOLOGII AVANSATE – REALIZĂRI ȘI PERSPECTIVE” (ediţia a VI-a)

05.10.2022

        La 3-4 octombrie anul curent Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor în parteneriat cu Asociația Științifică a Geneticienilor și Amelioratorilor din Republica Moldova a realizat Simpozionul ştiinţific internațional Biotehnologii avansate  – realizări și perspective”.

În deschiderea simpozionului „Biotehnologii avansate  – realizări și perspective” cu un cuvânt de salut, a fost prezent rectorul Universității de Stat din Moldova, dl Igor Șarov, doctor în științe istorice. În luarea sa de cuvânt a ținut să menționeze rolul major al cercetătorilor, în particular al biotehnologiilor, în soluționarea celor mai stringente probleme societale, remarcând în special, sarcinile ecologice, problemele generate de schimbările climatice. Cu un cuvânt de salut, din partea Academiei de Științe a Moldovei, s-au expus președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, vicepreședintele ASM, dl acad. Boris Gaina, acad. coordonator al Secției Științe ale Vieții, menționând realizările remarcabile ale cercetătorilor, accentuând importanța studiilor cu caracter aplicativ. Un mesaj de felicitare și susținere au adresat acad. Valeriu Tabără, președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, România, dr. Aliona Onofrei, șef Direcția politici în domeniul cercetării și inovării, Ministerul Educației și Cercetării, dr. Mihail Machidon, director al Comisiei de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante.

Simpozionul din acest an este la cea de-a 6 ediție. Primul eveniment a avut loc în 1996  cu titlul “Inginerii genetice și biotehnologii moderne”, iar din 2013 se desfășoară sub genericul actual “Biotehnologii avansate – realizări și perspective”. Pe parcursul deceniilor obiectivele biotehnologiilor au fost revăzute, fiind confirmată importanța și competitivitatea ca mijloc de obținere și implementare a inovațiilor. Urmare a dezvoltării conceptelor științifice fundamentale, instrumentele biotehnologice au găsit aplicabilitate în soluționarea celor mai diverse sarcini ale biologiei, agriculturii, medicinii prin inginerii genetice, cultura de celule și țesuturi, tehnici moleculare, biotehnologii microbiene și medicale. În mod special este rezumată importanța biotehnologiilor în menținerea identității genetice și păstrarea germoplasmei, obținerea și controlul folosirii organismelor modificate genetic și utilizarea durabilă a biodiversității. 

Menținând tradițiile stabilite, evenimentul are ca scop expunerea celor mai relevante realizări din biotehnologiile vegetale și microbiene, antrenând în dezbatere specialiști din domeniu din diferite centre științifice.

Simpozionul „Biotehnologii avansate - realizări şi perspective” abordează subiecte ce vizează diversele arii de activitate: mutageneză experimentală, androcultură, genetica caracterelor cantitative, sterilitate citoplasmatică, selecție gametică, etc. Un subiect aparte ocupă metodele tradiționale ameliorative, prin care se asigură transmiterea eficientă a genelor, îmbinarea și îmbunătățirea multiplă a caracterelor de interes. Dovadă a reușitei metodelor genetico-ameliorative aplicate au fost expuse soiurile de culturi cerealiere, legumicole, leguminoase, de plante medicinale și aromatice obținute în cadrul institutelor de cercetare de profil. În vederea îmbunătățirii capacității adaptive a plantelor de cultură, consolidării rezistenței și reducerii vulnerabilității la schimbările climatice, este punctată necesitatea creării de soiuri rezistente la factorii de mediu cu o plasticitate ecologică sporită. În aceste lucrări au fost abordate subiecte ce vizează aplicabilitatea metodelor biotehnologice în identificarea genotipurilor valoroase, extinderea diversității genetice prin culturi in vitro, micropropagarea și multiplicarea plantelor rare, conservarea și valorificarea biodiversității; elucidarea mecanismelor fiziologice, biochimice şi structurale în ontogeneza plantelor în condiţii optimale şi de stres ecologic. De un interes și impact major se atestă dezvoltarea conceptelor funcționalității agroecosistemelor prin tehnologii de precizie și mijloace eficiente de depășire a stresurilor de mediu în vederea promovării și implementării strategiei de conservare a biodiversității. În lucrările prezentate este etirat obiectivul creării unui sistem agro-alimentar rezilient integrat în economia circulară prin instrumente biotehnologice în lanțuri valorice complexe orientate spre diminuarea impactului schimbărilor climatice, valorificarea eficientă a resurselor naturale, utilizarea produselor inovative prietenoase mediului.

La simpozionul din acest an au participat peste 200 reprezentanți ai comunității academice naționale și internaționale, profesori, cercetători științifici din 9 universități, 26 instituții de cercetare din 8 țări (Republica Moldova, România, Azerbaidjan, Slovacia, Belarus, Ucraina, Uzbekistan, Turcia).

          Culegerea de materiale a inclus 118 abstracte discutate sub formă de comunicare/poster referitoare la tematica simpozionului: biologie moleculară și celulară; bioinginerii și cultura de țesuturi; macrocompuși și procese metabolice; biotehnologii de mediu și protecția plantelor; conservarea și utilizarea resurselor genetice.

Ediția a VI-a  din acest an a simpozionului a fost organizată în continuarea Conferinței „Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: Conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri”, organizată de Școala Doctorală Științe Biologice, Geonomice, Chimice și Tehnologice a Universității de Stat din Moldova, demonstrând importanța parteneriatelor prin stabilirea unui dialog ştiinţific vizând rezultatele cercetărilor din domeniu şi aplicabilitatea lor.

 

Categorie:
Cuvinte-cheie: