Comisia metodică a IGFPP a continuat examinarea experiențelor de câmp și aprecierea rezultatelor cercetărilor realizate în cadrul proiectelor Programului de Stat 2022

08.06.2022

La 07 iunie 2022 Comisia metodică a Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor a continuat examinarea experiențelor de câmp și aprecierea rezultatelor cercetărilor realizate în cadrul proiectelor Programului de stat. Au fost evaluate activitățile planificate conform programelor de cercetare, planurilor calendaristice și individuale pentru anul 2022 în domeniul elaborării metodelor, procedeelor și mijloacelor de protecție a plantelor în diferite agrocenoze, care se realizează la prioritățile strategice:

 Mediu și schimbări climatice – 1 proiect:

-) PS 20.80009.7007.16: laboratorul Fitopatologie și Biotehnologie  

Agricultură durabilă, securitatea alimentară și siguranța alimentelor – 2 proiecte:

-) PS 20.80009.5107.27: laboratoarele  Fitofarmacie și Ecotoxicologie și Entomologie și Biocenologie

-) PS 20.80009.5107.19: laboratoarele Prognoze și Analize Fitosanitare și Protecția Integrată a Plantelor

Conducătorii proiectelor, șefii de laborator și cercetătorii responsabili de etapele de cercetare au raportat cu privire la executarea experiențelor de câmp, iar membrii Comisiei metodice au evaluat corectitudinea metodologică de montare a experiențelor și modul de realizare a rezultatelor scontate și îndeplinirea volumului de lucru preconizat în planurile individuale și calendaristice.

Membrii Comisiei metodice au fost informați că, experiențele la culturile legumicole în teren protejat și deschis, leguminoase, pomicole, vița de vie, au fost realizate în conformitate cu programele de realizare a proiectelor.  Comisia metodică propune spre aprobare la ședința Consiliului științific.

Categorie:
Cuvinte-cheie: