Comisia metodică a IGFPP a demarat examinarea experiențelor de câmp și aprecierea rezultatelor cercetărilor realizate în cadrul proiectelor Programului de Stat 2022

03.06.2022

La 02 iunie Comisia metodică a Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor a demarat examinarea experiențelor de câmp și aprecierea rezultatelor cercetărilor realizate în cadrul proiectelor Programului de stat. Au fost evaluate activitățile planificate conform programelor de activitate pentru anul 2022 în domeniul geneticii, ameliorării, fiziologiei și biochimiei plantelor care se realizează la prioritățile strategice:

 Mediu și schimbări climatice – 2 proiecte:

-) PS 20.80009.7007.04: laboratoarele Genetica aplicată și Biotehnologii vegetale

-) PS 20.80009.7007.07: laboratoarele Biochimia plantelor și Bioreglatori naturali

Agricultură durabilă, securitatea alimentară și siguranța alimentelor – 4 proiecte:

-) PS 20.80009.5107.03: laboratorul  Genetica rezistenței plantelor

-) PS 20.80009.5107.07: laboratorul Plante aromatice și medicinale

-) PS 20.80009.5107.11: laboratoarele Resurse genetice vegetale și Genetica moleculară

-) PS 20.80009.5107.18: laboratorul  Fiziologia plantelor pomicole și maturarea fructelor

Conducătorii proiectelor, șefii de laborator și cercetătorii responsabili de activități au raportat cu privire la executarea experiențelor de câmp, iar membrii Comisiei metodice au evaluat corectitudinea metodologiei aplicate pentru realizarea rezultatelor scontate și îndeplinirea volumului de lucru preconizat în planurile individuale și calendaristice.

Membrii Comisiei metodice au fost informați că, experiențele au fost realizate în conformitate cu programele de realizare a proiectelor și Comisia metodică propune spre aprobare la Consiliul științific.

Categorie:
Cuvinte-cheie: