LANSARE DE CARTE

05.09.2022

La 29 august curent, în cadrul mesei rotunde „Vița-de-vie - izvor de admirație, inspirație și mândrie din moși-strămoși” organizate la Centrul Academic Internațional Eminescu au fost lansate două volume editoriale „Universalitatea viței-de-vie” și „Enciclopedie de viticultură ecologică”.

CarteaUniversalitatea viței-de-vie”, ediția a 2-a  revizuită și completată, a fost editată la Lexon-Prim, Chișinău, 2021,  325 p. ISBN 978-9975-62-435-0.

Autori:

Dobrei Alin-Ionel, prof. univ., Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara, România        

Dobrei Alina-Georgeta, conf. univ., Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara, România

Dărău Petru, preot, Pâncota, România

Alexandrov Eugeniu, dr. hab., Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, Chișinău, RM

Botnari Vasile, dr. hab., Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, Chișinău, RM

Gaina Boris, acad., Secția științe ale vieții a AȘM, Chișinău RM.

 

Cartea „Universalitatea viței-de-vie”, este o lucrare inedită despre vița-de-vie ca plantă și cultură agricolă, ca simbol al tradițiilor de neam, exprimate prin cântec, pictură, numismatică, etc. În primul capitol „Vița-de-vie și religia” este descrisă vița-de-vie și vinul în tradiția bisericii ortodoxe, în pictura, sculptura și iconografia bisericească, vița-de-vie și vinul în Vechiul și Noul Testament. Capitole separate includ vița-de-vie în mitologie, artă, tradiții și obiceiuri. Deosebit interes prezintă compartimentele vița-de-vie și heraldica, numismatica, sau heraldica. La finalul lucrării sunt expuse oenoturismul în Republica Moldova și România, „Ampeloterapia, oenoterapia, oenogastronomia”.

 

De asemenea, la eveniment au fost vernisate expoziții inedite cu soiuri de vița-de-vie „Struguraș de pe coline” și de lucrări „Vița-de-vie” în meșteșugărit și artizanat”. Expoziția cu soiuri de vița-de-vie a inclus soiurile rizogene Alexandrina, Ametist, Nistreana, Malena, Augustina, Algumax, Thetys, Sarmis, caracterizate prin rezistență la temperaturi extremale în perioada de iernare și filoxeră. Soirile de viță de vie au fost create în cadrul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor.

Soiurile interspecifice rizogene de viţă-de-vie au fost înalt apreciate cu diplome și medalii de aur la saloanele de invenție şi expozițiile internaționale. De asemenea, rezultatele investigațiilor în elaborarea metodologiei și crearea genotipurilor interspecifice rizogene de viță-de-vie cu rezistență sporită  la factorii biotici și abiotic au fost apreciate, în 2019, cu „Premiul Academiei de Științe a Moldovei în domeniul agricultură” - „Acad. Ilie Untilă”.

Evenimentul a fost moderat de directorul Centrului, dna Elena Dabija, care a salutat oaspeții, veniți să marcheze împreună această zi.  

Categorie:
Cuvinte-cheie: