Şedinţa Seminarului ştiinţific de profil (SŞP) Profilul: 163. Biologie celulară; 164. Biologie vegetală, Specialitățile 163.02. Biochimie și 164.02. Fiziologie vegetală

17.05.2022

La 26 mai 2022, joi, ora 14:00 (în sala de şedinţe a IGFPP, str. Pădurii, 20, et. II și online) în cadrul şedinţei Seminarului ştiinţific de profil (SŞP)  Profilul: 163. Biologie celulară; 164. Biologie vegetală, Specialitățile 163.02. Biochimie și 164.02. Fiziologie vegetală va avea loc audierea tezei de doctor în ştiinţe biologice EVALUAREA ŞI MODIFICAREA REZISTENȚEI RELATIVE  A GENOTIPURILOR DE GRÂU (Triticum aestivum L.)  LA TEMPERATURI EXTREME”, specialitatea: 164.02 - Fiziologie vegetală.

Pretendent: JELEV Natalia

Conducător ştiinţificDASCALIUC Alexandru, doctor habilitat,  profesor universitar  

Online se va realiza cu utilizarea aplicației Zoom.

Link: https://us02web.zoom.us/j/83772579851

Meeting ID: 837 7257 9851

Categorie:
Cuvinte-cheie: