Arhiva pentru categoria: Anunț

21.02.2024
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al Universității de Stat din Moldova anunță ședința Seminarului științific de Profil : 163. Biologie celulară; 164. Biologie vegetală în data de 6 martie 2024, ora 14.00, în vederea evaluării tezei de doctor în științe biologice la specialitatea 164.02 – Fiziologia vegetală cu tema: „Activitatea fotosistemului II, rezistența și productivitatea grâului (Triticum aestivum l.) în condiții de stres termic”, autor: PLATOVSCHII Nicolai, conducător științific DASCALIUC Alexandru, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar...
15.12.2023
La 20 decembrie 2023, ora 10.00 în sala de conferințe (bloc Genetică) în cadrul ședinței Consiliului științific al Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor se va desfășura audierea Rapoartelor științifice anuale și finale ale proiectelor din cadrul Programului de Stat Prioritatea II: Agricultură durabilă, securitate alimentară și siguranța alimentelor 20.80009.5107.03 Valorificarea eficientă a resurselor genetice vegetale și biotehnologiilor avansate în scopul sporirii adaptabilității plantelor de cultură și schimbările climatice, conducător de proiect dr. hab. BOTNARI...
08.12.2023
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al Universității de Stat din Moldova anunță susținerea publică a tezei de doctor în științe biologice cu tema: ”Efectul infecţiei virale şi a radiaţiei gama asupra variaţiilor in vivo şi in vitro la orz (Hordeum vulgare L.)”, specialitatea: 162.01-Genetică Vegetală Autor: GRIGOROV Tatiana Conducător ştiinţific: ANDRONIC Larisa, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător Data susținerii: 22 decembrie 2023 Ora: 11-00 Adresa: Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al Universității de Stat din...
08.12.2023
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al Universității de Stat din Moldova anunță susținerea publică a tezei de doctor în științe biologice cu tema: ”Variabilitatea somaclonală și indusă de radiație la triticale in vitro”, specialitatea: 162.01 - Genetică Vegetală Autor: CIOBANU Renata Conducător ştiinţific: ANDRONIC Larisa, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător Data susținerii: 22 decembrie 2023 Ora: 9-00 Adresa: Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al Universității de Stat din Moldova (Sala de conferințe, etajul 2, Blocul...
21.07.2022
Comisia metodică a IGFPP a evaluat rezultatele activităților de cercetare realizate în cadrul proiectelor Programului de Stat. Au fost prezentate experiențele privind cercetările fundamentale și aplicative ce includ genetica și ameliorarea la culturile leguminoase (soia, năut), legumicole (ardei, tomate), porumb și sorg. Un interes deosebit a prezentat menținerea colecțiilor active la speciile de interes agroalimentar și păstrarea resurselor genetice vegetale pe termen mediu. Conducătorii proiectelor, șefii de laborator și cercetătorii responsabili de activități au raportat cu privire la...
17.05.2022
La 26 mai 2022, joi, ora 14:00 (în sala de şedinţe a IGFPP, str. Pădurii, 20, et. II și online) în cadrul şedinţei Seminarului ştiinţific de profil (SŞP) Profilul: 163. Biologie celulară; 164. Biologie vegetală, Specialitățile 163.02. Biochimie și 164.02. Fiziologie vegetală va avea loc audierea tezei de doctor în ştiinţe biologice „EVALUAREA ŞI MODIFICAREA REZISTENȚEI RELATIVE A GENOTIPURILOR DE GRÂU (Triticum aestivum L.) LA TEMPERATURI EXTREME”, specialitatea: 164.02 - Fiziologie vegetală. Pretendent: JELEV Natalia Conducător ştiinţific: DASCALIUC Alexandru, doctor habilitat, profesor...
03.05.2022
(24.09.1954 – 2.05.2022) Comunitatea științifică, specialiștii din domeniul geneticii și ameliorării plantelor au primit cu profundă tristețe trecerea în eternitate a doctorului în științe biologice, cercetătorului științific coordonator Alexandru BUDAC, cercetător în domeniul geneticii și ameliorării soiei. Doctorul în științe biologice Alexandru BUDAC s-a născut la 24 septembrie 1954 în s. Andrușevca, reginea Jitomir, Ucraina în familie de agronomi. În 1971 a absolvit școala medie din or. Chișinău. În 1973 a fost înmatriculat la facultatea de agronomie, Institutul Agricol din Chişinău, după...