Opinia Consiliului Directorilor cu privire la initiativa de reformare a institutelor de cercetare