Comisia metodică a IGFPP a evaluat rezultatele activităților de cercetare realizate în cadrul proiectelor Programului de Stat

21.07.2022

Comisia metodică a IGFPP a evaluat rezultatele activităților de cercetare realizate în cadrul proiectelor Programului de Stat. Au fost prezentate experiențele privind cercetările fundamentale și aplicative ce includ genetica și ameliorarea la culturile leguminoase (soia, năut), legumicole (ardei, tomate), porumb și sorg. Un interes deosebit a prezentat menținerea colecțiilor active la speciile de interes agroalimentar și păstrarea resurselor genetice vegetale pe termen mediu. Conducătorii proiectelor, șefii de laborator și cercetătorii responsabili de activități au raportat cu privire la executarea experiențelor montate în  câmpul IGFPP, iar membrii Comisiei metodice au evaluat corectitudinea metodologiei aplicate pentru realizarea rezultatelor scontate și îndeplinirea volumului de lucru preconizat în planurile individuale și calendaristice.

Membrii Comisiei metodice au fost informați că, experiențele au fost realizate în conformitate cu programele de realizare a proiectelor și Comisia metodică propune spre aprobare la Consiliul științific.

De asemenea, reprezentanți ai Comisiei metodice a IGFPP au evaluat rezultatele implementărilor produselor științifice realizate de cercetătorii laboratoarelor Biochimia plantelor și Bioregulatori naturali în Rezervaţia Naturală „Plaiul Fagului” (com. Rădenii Vechi, r-l Ungheni) și laboratorului Resurse genetice vegetale în gospodăria țărănească “A.Gh. Spînu” (s.Ratuș, r-l Criuleni).

Monitorizarea capacității adaptive a materialului săditor de fag (Fagus sylvatica L.) obținut prin utilizarea bioreglatorilor naturali din semințe de diferită proveniență (Nitra, Slovacia și Humosu, România) și transferat în primăvara anului curent în condiții naturale de creștere în pădure, a atestat o supraviețuire de 90 % a puieților de fag de anul II și III de creștere (responsabil dr. Ivanova Raisa).

Implementarea a 3 soiuri omologate și 8 hibrizi de tomate obținute prin utilizarea complexă a metodelor clasice de hibridare și celor de selecție gametică cu antrenarea formelor purtătoare de gene mutante a permis producătorilor agricoli de a obține rezultate impresionante privind productivitatea și calitatea tomatelor cultivate în câmp deschis și protejat cu regim de irigare prin picurare (responsabil dr Makovei Milania).

            Exprimăm gratitudine și aprecieri cercetătorilor IGFPP pentru rezultatele obținute și performanțele înregistrate și dorim pace, prosperitate, să activeze în continuare  cu aceeași energie, pasiune și consacrare.

Categorie:
Cuvinte-cheie: