In memoriam doctorului în științe biologice Alexandru BUDAC

03.05.2022

(24.09.1954 – 2.05.2022)

Comunitatea științifică, specialiștii din domeniul geneticii și ameliorării plantelor au primit cu profundă tristețe trecerea în eternitate a doctorului în științe biologice, cercetătorului științific coordonator Alexandru BUDAC, cercetător în domeniul geneticii și ameliorării soiei.

Doctorul în științe biologice Alexandru BUDAC s-a născut la 24 septembrie 1954 în s. Andrușevca, reginea Jitomir, Ucraina în familie de agronomi. În 1971 a absolvit școala medie din or. Chișinău. În 1973 a fost înmatriculat la facultatea de agronomie, Institutul Agricol din Chişinău, după absolvire fiind angajat în gospodăria didactico-științifică ”Costiujeni” în calitate de agronom superior.

Activitatea în domeniul de cercetare a început-o din anul 1978. A făcut studii doctorale la Secția Genetica Plantelor, Institutul de Genetică al AŞM (1979-1982). În anul 1994 a susţinut  teza de doctor in științe biologice la specialitatea 162.01 - Genetică vegetală.

În activitatea sa ştiinţifică parcurge toate treptele – de la laborant, cercetător științific stagiar, superior și coordonator.

Cercetările desfășurate pe întreaga perioadă de activitate au fost axate pe obţinerea  materialului iniţial prin hibridări şi crearea soiurilor noi de soia. Au fost elaborate principii de selectare la cultura soiei în vederea obţineri formelor productive şi rezistente la condiţiile nefavorabile ale climei. A realizat studii în scopul evaluării influenţei arhitectonicii coronamentului asupra variabilităţii şi eredităţii caracterelor de productivitate. A menţinut,  completat şi analizat colecţia de soiuri de soia ce include peste 540 de genotipuri. In rezultatul cercetărilor efectuate la toate etapele procesului de ameliorare au fost evidențiate și apreciate genotipuri noi de soia cu productivitate înaltă şi rezistenţă sporită la factori nefavorabili de mediu. Au fost create circa 200 linii de perspectivă, identificate surse şi donatori ai elementelor de productivitate. În rezultatul cercetărilor au fost create 8 soiuri de soia și omologate 6 soiuri (Albișoara, Amelia, Clavera, Bogdan, Zodiac, Alina) pentru cultivare în Republica Moldova. Recent a finalizat lucrările de creare a unui soi de soia (GENAP 54) și transmis dosarul pentru testare la Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante și Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală pentru obținerea dreptului de autor.

Pe parcursul activității sale a participat activ la realizarea unui șir de proiecte de cercetare naționale și internaționale. În cadrul proiectului „Creșterea competitivității în sectorul agroalimentar prin integrarea acestuia în lanțurile valorice interne și globale, în special în sectorul culturii de soia”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) în parteneriat cu Donau Soja Austria și Centrul Educațional a avut posibilitatea de promovare a soiurile de soia create, demonstrând performanța acestora. În cadrul aceluiași proiect a fost obținut cu titlul gratuit echipament în valoare de 706,45 mii lei (mașină de treierat, cititor de semințe, set de site).

Activitatea științifică este reflectată în peste 150 de lucrări științifice. Este autor a 6 soiuri de soia, protejate de brevete de invenție.

Rezultatele inovaţionale au fost apreciate la saloane naţionale/internaţionale de inventică cu 5 Medalii de Aur şi o Medalie de Bronz.

Colectivul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor exprimă sincere condoleanțe și sentimente de profundă compasiune familiei, colegilor, rudelor și apropiaților în legătură cu plecarea în eternitate a Cercetătorului Științific Coordonator, doctorului în ştiinţe biologice Alexandru  BUDAC.

            Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace

 

Categorie:
Cuvinte-cheie: