Consiliul științific. Audierea rapoartelor, privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională pentru anul 2021 în cadrul proiectelor de cercetare și inovare din Programul de Stat

07.12.2021

Stimați membri ai consiliului științific, cercetători!

Ședința Consiliului științific cu ordinea de zi:  Audierea rapoartelor științifice privind implementarea proiectelor de cercetare și inovare din cadrul Programelor de Stat  în anul 2021 se va desfasura in regim online cu utilizarea aplicației ZOOM

Link: https://us02web.zoom.us/j/85767954143?pwd=Tm9CRVU1dXF6RC9JdFFhMG1JNWNzZz09

Meeting ID: 857 6795 4143

Passcode: 091221

9 decembrie 2021, ora 9-00

Ordinea de zi

1.   Audierea şi discutarea rapoartelor  privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională pentru  anul 2021 în cadrul proiectelor de cercetare și inovare din Programul de Stat.

Prioritatea II: Agricultură durabilă, securitate alimentară și siguranța alimentelor

20.80009.5107.03 Valorificarea eficientă a resurselor genetice vegetale și biotehnologiilor avansate în scopul sporirii adaptabilității plantelor de cultură și schimbările climatice, conducător de proiect  dr. hab. BOTNARI Vasile

20.80009.5107.03_Botnari.pdf

20.80009.5107.07 Diminuarea consecințelor schimbărilor climatice prin crearea și implementarea soiurilor de plante medicinale și aromatice cu productivitate înaltă, rezistente la secetă, iernare, boli, ce asigură dezvoltarea sustenabilă a agriculturii, garantează produse de calitate superioară, predestinate industriei de parfumerie, cosmetică, farmaceutică, alimentară, conducător de proiect  dr. hab. BALMUȘ Zinaida

20.80009.5107.07_Balmus.pdf

20.80009.5107.11 Conservarea ex-situ de lungă durată a resurselor genetice vegetale în banca de gene cu utilizarea metodelor biologiei moleculare în testarea stării de sănătate a germoplasmei vegetale, conducător de proiect dr GANEA Anatolie

20.80009.5107.11_Ganea.pdf

 

20.80009.5107.18 Formarea direcționată a calității sistemului imunitar la fructele soiurilor tardive deprun preconizate păstrării de lungă durată, conducător de proiect dr. hab. BUJOREANU Nicolae

20.80009.51.07.18_Bujoreanu.pdf

Prioritatea III: Mediu și schimbări climatice

20.80009.7007.04 Biotehnologii şi procedee genetice de evaluare, conservare şi valorificare aagrobiodiversităţii, conducător de proiect dr. ANDRONIC Larisa

20.80009.7007.04_Andronic.pdf

20.80009.7007.07 Determinarea parametrilor ce caracterizează rezistenţa plantelor cu nivel diferit de organizare la acţiunea temperaturilor extreme în scopul diminuării efectelor schimbărilor climatice, conducător de proiect dr. hab. DASCALIUC Alexandru

20.80009.7007.07_Dascaliuc.pdf   

                                           

10 decembrie  2021, ora 9-00      

ZOOM link: https://us02web.zoom.us/j/86476650118?pwd=YTBqdjAySDFJYytpb0ZKRFFZbHVSUT09

Meeting ID: 864 7665 0118

Passcode: 101221

 

Ordinea de zi:

Audierea şi discutarea rapoartelor privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională pentru  anul 2021 în cadrul proiectelor de cercetare și inovare din cadrul Programelor de Stat:

Prioritatea II: Agricultură durabilă, securitate alimentară și siguranța alimentelor

20.80009.5107.19 Consolidarea capacităților de prognoză și combatere a organismelor dăunătoare și analiză a riscurilor fitosanitar în protecția integrată a plantelor, conducător de proiect dr. hab.  TODIRAȘ Vladimir.

20.80009.5107.19_Todiras.pdf

20.80009.5107.27 Elaborarea metodelor alternative de control al atropodelor dăunătoare în diferite cenoze agricole bazate pe mijloace și procedee ecologic inoffensive, conducător de proiect dr. hab. NASTAS Tudor.

20.80009.5107.27_Nastas.pdf

Prioritatea III: Mediu și schimbări climatice

20.80009.7007.16 Sinergismul dintre factorii naturali şi mijloacele microbiologice, ecologic inofensive, de reglare a densităţii populaţiilor de organisme dăunătoare pentru protecţia culturilor agricole în agricultura convențională şi ecologică, conducător de proiect dr. hab. VOLOȘCIUC Leonid

20.80009.7007.16_Volosciuc.pdf

Categorie:
Cuvinte-cheie: