Arhiva pentru categoria: Noutăți ale IGFPP

11.04.2024
Elevii clasei a XII-a de la Liceul Teoretic "Alexandru Ioan Cuza" din Chișinău au avut privilegiul de a explora fascinanta lume a biologiei într-o vizită de studiu de 4 ore academice la Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al USM, pe data de 9 aprilie 2024. Această excursie a fost organizată sub îndrumarea profesoarei de biologie, Rodica Ciobanu, cu scopul de a familiariza elevii cu cercetările și practicile desfășurate în cadrul institutului. Elevii au avut ocazia să exploreze două subdiviziuni de cercetare: Laboratorul Biochimia Plantelor și Laboratorul Biotehnologii...
26.03.2024
Ziua Internațională a Pădurilor este marcată în fiecare an pe 21 martie, prin decizia Adunării Generale a Națiunilor Unite, având drept scop creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța pădurilor în susținerea vieții pe Pământ. În data de 21 martie 2024 în Rezervația Naturală „Plaiul Fagului” a avut loc masa rotundă cu genericul „Pădurea și inovații: soluții pentru dezvoltarea fondului forestier” și atelierul practic cu acțiunea de plantare a stejarului Quercus robur și fagului Fagus sylvatica. Aspectele de dezvoltare a fondului forestier și implementare a Programului National...
20.12.2023
La 13 decembrie 2023 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor (IGFPP) al USM, în parteneriat cu Asociația Obștească “Grădina Moldovei” a organizat Masa rotundă „Resurse genetice vegetale – dialog dintre cercetători și mediul asociativ”, ediția 1. Sala de ședințe a IGFPP a găzduit 25 antreprenori, fermieri, agricultori, bibliotecari de semințe din centrul, sudul și nordul republicii, inclusiv Chișinău, Cahul, Cimișlia, Ialoveni, Ungheni, Căușeni, Slobozia, Drochia, precum și 30 cercetători științifici care sunt preocupați de problema strategică - Resursele Genetice Vegetale...
14.12.2023
Cea de-a XVIII-a ediție Expoziției Internaționale Specializate INFOINVENT 2023 s-a desfășurat în format online în perioada 22-24 noiembrie 2023. Evenimentul organizat la Chișinău de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală , în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Culturii, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare și Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, a întrunit inventatori și cercetători din 12 țări. Lucrările inovative au constituit 450 de invenții, proiecte inovaționale și produse creative, care au fost elaborate în...
28.11.2023
SMEREA Svetlana s-a născut la 1 decembrie 1968 în s. Rediul-Mare, r-nul Ocnița, Republica Moldova. Studiile superioare le-a urmat la facultatea de Biologie şi Pedologie, Universitatea de Stat din Moldova (1985-1990), după absolvirea căreia s-a încadrat în activitate în cadrul Institutului de Genetică al AȘM, instituție în care își realizează studiile doctorale (1996-1999) și parcurge etapele de ascendență profesională. Teza de doctor în științe biologice la 162.01. Genetică vegetală o susține în anul 2003, iar studiile realizate au vizat evaluarea impactului virusurilor fitopatogene asupra...
15.11.2023
Se anunță susținerea publică în cadrul Comisiei de Susținere Publică din cadrul Universității de Stat din Moldova a tezei de doctor habilitat în științe biologice cu titlul: „Potențialul genetic al genofondurilor tomatelor de cultură și mutante (Solanum lycopersicum L.), metode de cercetare și utilizare în ameliorare”, la specialitatea 411.04 - Ameliorarea plantelor și producerea semințelor Autor: MAKOVEI Milania Consultant științific: LUPAȘCU Galina, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător, membru corespondent al AȘM Data susținerii: 30 noiembrie 2023 Ora: 10-00 Local...
03.11.2023
La inițiativa Direcției de Învățământ Șoldănești, un grup de cadre didactice a realizat joi, 2 noiembrie 2023, o vizită în cadrul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al USM. Dascălii din domeniul biologiei au făcut cunoștință cu tematicile de cercetare ale institutului și realizările cercetătorilor. În cadrul vizitei realizate în blocul biotehnologic al Laboratorului Biochimia Plantelor, aceștia au fost familiarizați despre importanța utilizării biotehnologiilor moderne în soluționarea diverselor probleme ale biologiei. Profesorii au fost informați despre tehnologiile...
03.11.2023
La 1 noiembrie curent studenții anului II a facultății Biologie și Geoștiințe a USM, specialitatea Biologie și Biologie moleculară, au realizat o vizită în cadrul laboratorului Biotehnologii Vegetale. Scopul vizitei a inclus realizarea unei lecții practice în cadrul cursului de Biologie celulară și histologie cu tema Metode microscopice de studiere a celulelor și țesuturilor. Pe parcursul orei practice studenții au fost ghidați de conferențiarul universitar dna Maria Frunze, dr., asistată de inginerul Brînzan Alexandru sub coordonarea șefului de laborator dna dr. Liliana Mărîi. Studenții au...
03.11.2023
În perioada 25-27 octombrie 2023, la Cluj Napoca, România, și-a desfășurat lucrările Salonul Internațional al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii PRO INVENT. Evenimentul este la a XXI-a ediție și a fost organizat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - membră a Universității Europene de Tehnologie. Salonul PRO INVENT rămâne un forum de referință pentru cercetători, inventatori, universități și companii, oferindu-le spațiu pentru a-și prezenta inovațiile, proiectele tehnologice și de cercetare, precum și pentru a interacționa cu potențiali parteneri sau investitori. În acest an au...
03.11.2023
Grație colaborărilor științifice pe baza Contractului de licență cu S.C. ECO HORNET BIOMASS ENERGY S.R.L., București, hibrizii de sorg zaharat SAȘM-1, SAȘM-2 și hibridul pentru furaj SAȘM-4 (sorg x iarbă de Sudan) au fost incluși în testare în diferite zone geografice din România în scopul înregistrării și menținerii în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România. Hibrizii menționați sunt creați ca urmare a investigațiilor la culturile de sorg efectuate în Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor sub coordonarea dr. Gheorghe Moraru, iar cercetările...
03.11.2023
În perioada 12-13 octombrie 2023 cercetătorii Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al USM au participat la Salonul Internațional de Inventică și Antreprenoriat Inovativ. Evenimentul este la prima ediție și a fost organizat de Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău în parteneriat cu Academia Antreprenoriatului Inovativ și Asociația Obștească „Inovație în Educație de Performanță”. Salonul Internațional de Inventică și Antreprenoriat Inovativ are misiunea de a asigura fuziunea între...
18.10.2023
Vineri, 27 octombrie 2023, ora 14.00, pe adresa str. Pădurii, 20, Sala de Conferințe, Blocul A, etaj 2, Institutul de Genetică Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM, va avea şedinţa Seminarului științific ad-hoc la specialitatea 165.04. Entomologie. Ordinea de zi include examinarea tezei de doctor habilitat în ştiinţe biologice a doamnei dr., conf. Svetlana BACAL cu tema „Coleopterele saproxilice (Insecta) din Republica Moldova: taxonomie, ecologie, zoogeografie și importanță”, specialitatea 165.04. Entomologie. Consultant ştiinţific: Galina BUȘMACHIU, dr. hab., conf. Seminarul ştiinţific...
07.10.2023
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al Universității de Stat din Moldova anunță susținerea publică a tezei de doctor în științe biologice cu tema ,,Influența inhibitorului sintezei etilenei Fitomag asupra derulării proceselor de maturare-senescență la fructele de măr”, la specialitatea 164.02 – Fiziologie vegetală Autor: NICUȚĂ Alexandru Conducător științific: BUJOREANU Nicolae, doctor habilitat în științe agricole, conf. cercetător Data susținerii: 17 octombrie 2023 Ora: 14.00 Adresa: mun. Chișinău, str. Pădurii, 20, MD-2002, Republica Moldova, blocul Genetică, et. II...
06.10.2023
La 02-03 octombrie 2023 s-a desfășurat Simpozionul Științific Internațional „Protecția Plantelor – Realizări și Perspective”, organizat de Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecţie a Plantelor (IGFPP) al USM, sub egida Organizației Internaționale de Protecție Biologică Împotriva Organismelor Dăunătoare a Plantelor. Evenimentul din acest an a reunit peste 200 de cercetători științifici din 25 de universități și instituții de cercetare, reprezentanți a 8 țări (România, Ucraina, Bulgaria, Italia, Israel, Slovacia, Belarus). Simpozionul și-a ținut lucrările în format hibrid, online și cu...
05.10.2023
Ediția a X-a a evenimentului Noaptea Cercetătorilor Europeni a fost organizată la 29 septembrie 2023 în parcul-muzeu al Universității Tehnice a Moldovei (str. Studenților) sectorul Râșcani al capitalei și la Bălți, în scuarul Universității de Stat "Alecu Russo” (str. A. Pușkin). Republica Moldova s-a alăturat celor peste 400 de orașe europene pentru a celebra știința și inovația, a promova rezultatele și a o aduce mai aproape de publicul larg. Evenimentul este organizat anual la inițiativa Comisiei Uniunii Europene la sfârșitul lunii septembrie și se desfășoară în cadrul proiectului „GreenSCI...
19.09.2023
Dr. hab. Vasile Botnari, cercetător științific principal la Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor (IGFPP) al USM, conducătorul proiectului ,,Valorificarea eficientă a resurselor genetice vegetale și biotehnologiilor avansate în scopul sporirii adaptabilității plantelor de cultură în contextul schimbărilor climatice”, a convocat o vizită de lucru la colecția de germoplasmă care include 160 genotipuri intra și interspecifici de viță de vie, creată și menținută în cadrul institutului pentru a lua cunoștință de rezultatele inducerii rezistenței plantelor, precum și de noile...
11.09.2023
Stimați invitați ai Simpozionului Științific Internațional „Protecția plantelor – realizări și perspective” În perioada 2-3 octombrie 2023 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al Universității de Stat din Moldova organizează sub egida Organizației Internaționale pentru Protecția Biologică Simpozionul Științific Internațional „Protecția plantelor – realizări și perspective”. Forumul științific din acest an întrunește peste 200 de reprezentanți ai comunității academice naționale și internaționale, cercetători științifici, profesori universitari din 6 universități, 19...
23.08.2023
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al Universității de Stat din Moldova anunță ședința Seminarului științific de Profil în data de 7 septembrie 2023, în vederea evaluării a două teze de doctor în științe biologice la specialitatea 162.01 – Genetică vegetală cu temele: „Variabilitatea somaclonală și indusă de radiație la triticale in vitro”, autor: CIOBANU Renata, conducător științific ANDRONIC Larisa, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător, ora 10.00 „Efectul infecției virale şi a radiației gama asupra variațiilor in vivo şi in vitro la orz...
23.08.2023
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al Universității de Stat din Moldova anunță ședința Seminarului științific ad-hoc la profilul 167- Biotehnologie, specialitatea 167.01 Biotehnologie, bionanotehnologie în vederea evaluării tezei de doctor habilitat în științe biologice cu tema „Stresul oxidativ în ficobiotehnologie – mecanisme și procedee de reglare”. Autor: dr. Liliana CEPOI Consultant stiințific: Valeriu RUDIC, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, academician Data examinării: 5 septembrie 2023 Ora: 14.00 Adresa: mun. Chișinău, str. Pădurii...
30.06.2023
La 28 iunie curent Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor a fost vizitat de rectorul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, dl prof. Cornel Cătoi. Înaltele oaspete a fost însoțit de profesorii Adrian Nechita Oros, senator, și Flaviu Alexandru Tabaran. Comunitatea USM a fost reprezentată de președintele Sindicatului „Știința” dr. Oleg Chihai. Distinșii oaspeți au fost informați despre realizările științifice ale institutului, produsele inovaționale cu potențial de implementare, precum soiurile de culturi cerealiere (triticale, grâu durum...