Arhiva pentru categoria: Noutăți ale IGFPP

19.09.2023
Dr. hab. Vasile Botnari, cercetător științific principal la Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor (IGFPP) al USM, conducătorul proiectului ,,Valorificarea eficientă a resurselor genetice vegetale și biotehnologiilor avansate în scopul sporirii adaptabilității plantelor de cultură în contextul schimbărilor climatice”, a convocat o vizită de lucru la colecția de germoplasmă care include 160 genotipuri intra și interspecifici de viță de vie, creată și menținută în cadrul institutului pentru a lua cunoștință de rezultatele inducerii rezistenței plantelor, precum și de noile...
11.09.2023
Stimați invitați ai Simpozionului Științific Internațional „Protecția plantelor – realizări și perspective” În perioada 2-3 octombrie 2023 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al Universității de Stat din Moldova organizează sub egida Organizației Internaționale pentru Protecția Biologică Simpozionul Științific Internațional „Protecția plantelor – realizări și perspective”. Forumul științific din acest an întrunește peste 200 de reprezentanți ai comunității academice naționale și internaționale, cercetători științifici, profesori universitari din 6 universități, 19...
23.08.2023
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al Universității de Stat din Moldova anunță ședința Seminarului științific de Profil în data de 7 septembrie 2023, în vederea evaluării a două teze de doctor în științe biologice la specialitatea 162.01 – Genetică vegetală cu temele: „Variabilitatea somaclonală și indusă de radiație la triticale in vitro”, autor: CIOBANU Renata, conducător științific ANDRONIC Larisa, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător, ora 10.00 „Efectul infecției virale şi a radiației gama asupra variațiilor in vivo şi in vitro la orz...
23.08.2023
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al Universității de Stat din Moldova anunță ședința Seminarului științific ad-hoc la profilul 167- Biotehnologie, specialitatea 167.01 Biotehnologie, bionanotehnologie în vederea evaluării tezei de doctor habilitat în științe biologice cu tema „Stresul oxidativ în ficobiotehnologie – mecanisme și procedee de reglare”. Autor: dr. Liliana CEPOI Consultant stiințific: Valeriu RUDIC, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, academician Data examinării: 5 septembrie 2023 Ora: 14.00 Adresa: mun. Chișinău, str. Pădurii...
30.06.2023
La 28 iunie curent Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor a fost vizitat de rectorul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, dl prof. Cornel Cătoi. Înaltele oaspete a fost însoțit de profesorii Adrian Nechita Oros, senator, și Flaviu Alexandru Tabaran. Comunitatea USM a fost reprezentată de președintele Sindicatului „Știința” dr. Oleg Chihai. Distinșii oaspeți au fost informați despre realizările științifice ale institutului, produsele inovaționale cu potențial de implementare, precum soiurile de culturi cerealiere (triticale, grâu durum...
28.06.2023
Ajunsă la a III-a ediție, Ziua Portului Popular a fost sărbătorită duminică 25 iunie la Universitatea de Stat din Moldova cu participarea reprezentanților a 11 facultăți și cercetătorilor Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor. Evenimentul este organizat conform tradiției în ultima duminică din iunie în scopul valorificării moștenirii culturale din dragostea față de portul popular. Parada portului popular a fost îmbinată cu expunerea rezultatelor activității de cercetare realizate în cadrul laboratoarelor Genetică aplicată, Resurse genetice vegetale, Plante aromatice și...
27.06.2023
În perioada 21 - 23 iunie 2023 s-a desfășurat cea de-a XXVII-a ediție a Salonului Internațional de Invenții INVENTICA 2023. Acest eveniment a fost organizat de Universitatea Tehnică ”Gheorghe ASACHI” și Institutul Național de Inventică din Iași. Salonul reprezintă, pentru cercetători și inventatori din diferite țări, oportunitatea de a-și prezenta invențiile și realizările științifice, de a face schimb de opinii și de a stabili relații de colaborare. La această ediție a Salonului Internațional de Invenții INVENTICA 2023 au participat Universități și instituții de cercetare din România (24)...
22.06.2023
Federația Mondială a Savanților (FMS) a anunțat câștigătorii Programului de burse pentru anul 2023-2024: din 17 proiecte de cercetare depuse de către doctoranzi și tineri cercetători din centrele de cercetare ale universităților din Republica Moldova au fost nominalizate cele mai bune 10 proiecte, Printre beneficiarii bursei de excelență acordate de FMS se numără 7 doctoranzi și tineri cercetători din centrele și instituțiile de cercetare din cadrul Universității de Stat din Moldova, inclusiv Aighiuni BAHȘIEV cercetător științific stagiar din cadrul laboratorului Genetica moleculară al IGFPP...
22.06.2023
Ediția a IX-a a Salonului Internațional de Invenții și Inovații ,,TRAIAN VUIA” de la Timișoara a fost una care a consemnat încă un succes pentru cercetătorii din cadrul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor. Salonul Internațional de Invenții și Inovații ,,TRAIAN VUIA” Timișoara a fost organizat în perioada 15-17 iunie 2023 de Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” în parteneriat cu Societatea Inventatorilor din Banat. Evenimentul a celebrat cercetarea și inventică, evidențiind importanța fluxului permanent de informație, noutate și progres. Salonul este un...
19.06.2023
În perioada 15-16 iunie curent Comisia metodică a Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al USM a demarat examinarea experiențelor de câmp și aprecierea rezultatelor cercetărilor realizate în cadrul proiectelor Programului de stat. Au fost evaluate activitățile planificate conform programelor de activitate pentru anul 2023 în domeniul geneticii, ameliorării, fiziologiei, biochimiei și protecției plantelor care se realizează la prioritățile strategice: Mediu și schimbări climatice – 3 proiecte: PS 20.80009.7007.04: laboratorul Genetica aplicată PS 20.80009.7007.07...
26.05.2023
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al Universității de Stat din Moldova anunță ședința Seminarului Științific ad-hoc în vederea evaluării tezei de doctor habilitat în științe biologice cu tema “Potențialul genetic al genofondurilor tomatelor de cultură și mutante (Solanum lycopersicum L.), metode de cercetare și utilizare în ameliorare”, la specialitatea specialitatea 411.04 - Ameliorarea plantelor și producerea semințelor, elaborată în cadrul Programelor de Postdoctorat. Prioritațea strategice II. Agricultura durabilă, securitate alimentară și siguranța alimentelor cu...
19.05.2023
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al Universității de Stat din Moldova anunță susținerea publică a tezei de doctor în științe biologice cu tema “Evaluarea și modificarea rezistenței relative a genotipurilor de grâu (Triticum aestivum L.) la temperaturi extreme”, la specialitatea 164.02 – Fiziologie vegetală Autor: Natalia JELEV Conducător științific: Alexandru DASCALIUC, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar Data susținerii: 08 iunie 2023 Ora: 10.00 Adresa: mun. Chișinău, str. Pădurii, 20, MD-2002, Republica Moldova, blocul Genetică, et. II...
16.05.2023
În perioada 11-13 mai 2023, la Iași, România s-a desfășurat Expoziția Europeană de Creativitate și Inovație EUROINVENT 2023, la care cercetătorii Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor a USM au participat cu 8 lucrări, ce au inclus 7 brevete de invenție și o recomandare practică. Menținând tradițiile, cea de-a XV-a ediție a salonului „EuroInvent” – 2023, a fost organizată de către Federația Internațională a Asociațiilor Inventatorilor (International Federation of Inventors' Associations, IFIA) și Asociațiile Mondiale de Proprietate Intelectuală (World Inventions...
15.05.2023
În temeiul Regulamentului Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare privind conferirea Medaliei „Promotor al culturii calității în educație și cercetare”, s-au desfășurat ceremoniile de conferire a distincțiilor membrilor Comisiilor de experți, în semn de înaltă apreciere pentru promovarea culturii calității prin realizarea responsabilă și profesionalistă a activităților de evaluare a personalului științific și științifico-didactic. Medalia „Promotor al culturii calității în educație și cercetare” de gradul I a fost conferită membrului Comisiei de experți în domeniul...
04.05.2023
La 2-3 octombrie 2023 își va desfășura lucrările Simpozionul Știinţific Internaţional ,,Protecţia Plantelor - Realizări şi Perspective". Manifestația științifică este organizată de Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al Universității de Stat din Moldova sub egida Organizației Internaţionale pentru Protecţia Biologică. Evenimentul are drept scop dezbaterea celor mai recente rezultate din domeniul protecției plantelor, metodelor de management al ecosistemelor, procedeelor inovative de implementare a conceptelor agriculturii ecologice și rezilienței agrobiocenozelor...
13.04.2023
Stimați colegi, Lumina Divină a sfintei sărbători a învierii Domnului aduce încredere, speranță, credință. Fie ca prin acest miracol să primiți cu pietate multă lumină și căldură, puterea faptei întru adevăr și desăvârșire, sănătate, belşug şi bucurii. În aceste zile sacre Vă dorim sincere urări de bine şi speranţe realizate. Măreața sărbătoare să Vă ridice spre noi trepte şi să Vă însoţească paşii pe drumul vieţii. Un Paște fericit! Cu profund respect, Conducerea IGFPP...
31.03.2023
În cadrul întrevederii delegației Secției de Științe Agricole și Silvice a Academiei Române la Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor a fost onorat de vizita Președintelui Secției Științe Agricole și Silvice, acad., prof. Doru Pamfil, prof. dr. Valeriu Cotea - membru corespondent, prof., dr. Florin Stanică - membru corespondent, dr. Costel Dolocan - secretar științific al Secției, precum și academicianul coordonator al Secției Științe ale Vieții a AȘM acad. Boris Gaina. Înalții oaspeți au fost familiarizați cu cele mai importante și recente...
10.03.2023
Prin decizia sesiunii a V-a a Adunării Generale a membrilor titulari și membrilor corespondenți ai Academiei de Științe a Moldovei, dna dr. hab., prof. cerc. Galina Lupașcu a fost aleasă în calitate de membru corespondent al AȘM la profilul 164 – Biologia vegetală. Această înaltă binemeritată apreciere este împărtășită de întreg colectivul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, instituție căreia și-a dedicat și dedică întreaga activitate și unde și-a confirmat moto-ului conform căruia conținutul succesului este determinat de aptitudini, voința și multă, multă muncă...
28.01.2023
În cadrul Programului de Stat pentru anii 2020-2023 proiectul 20.80009.5107.11 „Conservarea ex-situ de lungă durată a resurselor genetice vegetale în banca de gene cu utilizarea metodelor biologiei moleculare în testarea stării de sănătate a germoplasmei vegetale” au fost realizate cercetări privind identificarea tulpinilor ‘Candidatus Phytoplasma solani’ la tomate. Cercetătorii laboratorului “Genetică moleculară” al IGFPP au secvențiat locusul genei ribozomale 16S specific speciei, confirmând, pentru prima dată în Republica Moldova, prezența agentului cauzativ al stolburului la plantele din...
26.09.2022
Domeniul de activitate a dlui dr. hab. Valentin CELAC poartă caracter interdisciplinar direcţionat spre studiul aspectelor fundamentale și aplicate ale biologiei, agriculturii și în particular a fitotehniei la plantele spontane şi de cultură graminee şi leguminoase. Un impact important în fundamentarea studiilor au avut expedițiile în teren (1974-1976) realizate cu colaboratorii Institutului de Fitotehnie din Sankt-Petersburg desfășurate în Caucaz (Azerbaidjan, Georgia, Armenia), fiind colectate mostre de cerealiere, utilizate ulterior ca material inițial pentru studiile ontogenetice şi...