Profesorul Vasilii VOINEAC la aniversarea onorabilă de 80 ani

17.12.2021

Profesorul VOINEAC Vasile s-a născut la 18 decembrie 1941 în comuna Ciubara, Râşcani, Judeţul Bălţi. După absolvirea şcolii medii (1957) a continuat studiile la colegiul Zooveterinar din or. Leova, judeţul Lăpuşna, pe care l-a absolvit cu succes în anul 1960. Ulterior îşi continuă studiile la Institutul Agricol din oraşul Voronej (1965), facultatea de veterinărie, obţinând calificarea de doctor veterinar.

Activitatea în cercetare a începu-o odată cu inmatricularea în doctorantură (1965) şi după finisarea studiilor susţine cu succes teza de doctor în ştiinţe biologice (1971) la specialitatea Histologie şi embriologie. Ulterior a fost angajat la serviciu în calitate de cercetător ştiinţific inferior, Laboratorul „Chimia Substanțelor Biologic Active” al Institutului Unional de Cercetări pentru Metodele Biologice de Protecţie a Plantelor, or. Chişinău. Din anul 1971 până anul 1980 a efectuat cercetări în domeniul elaborării metodelor şi tehnologiilor de aplicare a preparatelor hormonale în combaterea omizii păroase a dudului, păduchilor şi musculiţei albe la culturile legumicole şi floricole în sol protejat şi teren deschis. Începând cu anul 1975, deja în calitate de cercetător științific superior, efectuează cercetări în domeniul utilizării inhibitorilor sintezei de chitină în combaterea gândacului de Colorado, buhelor, moliilor culturilor pomicole şi viţei de vie.

În perioada (1987-1998) activează în calitate de şef al Laboratorului „Tehnologia de aplicare a metodelor noi în protecţia plantelor” a aceluiași institut. În anii 1980- 2000 efectuează cercetări în domeniul elaborării tehnologiilor de utilizare a analogilor sintetici a feromonilor insectelor în combaterea sfredelitorului porumbului, moliilor, buhelor şi cotarilor dăunătoare la culturile pomicole, legumicole şi viţa de vie. Pe parcursul acestei perioade au fost elaborate cu succes nu numai metodele de aplicare a feromonilor pentru examinarea stării fitosanitare, prognozarea dezvoltării şi răspândirii insectelor dăunătoare la culturile date, dar şi metodele de aplicare a feromonilor în combaterea directă, prin capturarea în masă, sterilizarea şi dezorientarea masculilor dăunătorilor menționați. Au fost elaborate metode de utilizare a feromonilor în combinaţii cu alte substanţe biologic active, cum sunt hormonii, inhibitorii sintezei de chitină, cu preparate microbiologice, acarienii răpitori şi diferite extrase vegetale. Pentru primă dată a fost elaborat un set de metode biologice în combaterea dăunătorilor viţei de vie ce a servit baza creării sistemului ecologic inofensiv de protecţie integrată a viţei de vie şi altor culturi agricole.

Profesorul V.VOINEAC este un bun manager, ceea ce a şi demonstrat pe parcursul activităţii sale în calitate de director adjunct pe probleme ştiinţifice, şef de laborator (1994-1997) și director interimar al Institutului de Protecţie Biologică a Plantelor al AŞM (1997-1999).

Cercetările profesorului VOINEAC Vasile sunt orientate spre elaborarea metodelor biologice de combatere a manei, făinării şi putregaiului cenuşiu la viţa de vie prin aplicarea antagonistelor de provenienţă virală, bacteriană, fungică şi extraselor vegetale cu capacitate de generatori ai rezistenţei plantelor la boli şi factori nefavorabili ale mediului.

Începând cu anul 1972 profesorul Vasile Voineac a participat activ la pregătirea cadrelor în domeniul de activitate, susţinând prelegeri “Substanţele biologic active în protecţia plantelor”, “Protecţia ecologic inofensivă în agricultura ecologică” la Universitatea Agrară, Universitatea de Stat, un şir de colegii agricole din Republica Moldova, precum şi cursuri de reciclare a cadrelor pe lângă “VASHNIL”, or. Moscova şi MAIP a R. Moldova. Sub îndrumarea nemijlocită a dlui profesor au fost realizate şi susţinute 16 teze de licenţă de către studenţii Universităţii Agrară din R.Moldova, Universitatea num. Patris Lulmumba (Moscova), Universitatea Agrară (Nucus, Uzbechistan). De asemenea au fost elaborate şi susţinute cu succes 6 teze de doctor în ştiinţe.

Profesorul V.VOINEAC este specialist în domeniul protecţiei plantelor, având o experienţă bogată în elaborarea tehnologiilor de aplicare substanţelor biologic active (SBA) – hormonilor, feromonilor, antioxidanţilor, inhibitorilor sintezei de chitină, reglatorilor de creştere a plantelor, extractelor vegetale etc. în elaborarea sistemelor inofensive de protecţie integrate a culturilor pomicole, legumicole, viţei de vie.

Pe parcursul anilor 1978-1992 activează în calitate de membru al Consiliului Unional de Coordonare în problemă “ Metodele noi în protecţia plantelor”, Organizaţiei Internaţionale de Protecţie Biologică a plantelor (OILB) (1985-1995), Comisiei Tehnico-Ştiinţifice pe lângă MAIP RM (1984-2000), Consiliului Republican pentru atestarea produselor chimice şi biologice de protecţie şi stimulare a creşterii plantelor (1993-2006); Comisiei Superioare de Atestare (1997-2000).

Pe parcursul activității sale în cercetare Profesorul Vasile VOINEAC a diseminat rezultatele științifice obținute la un șir de foruri științifice naționale şi internaționale. Domnia sa a participat permanent în organizarea şi realizarea seminarelor metodico-practice raionale şi republicane a producătorilor agricoli.

Rezultatele cercetărilor efectuate sunt reflectate în peste 250 publicaţii ştiinţifice, inclusiv 4 monografii, 14 recomandări metodice, articole 205, teze 15, articole de popularizare a ştiinţei 10. Relevanţa cercetărilor realizate este confirmată de 9 brevete de invenţii, care au fost prezentate la Saloane şi Expoziţii Naţionale şi Internaţionale şi menţionate cu diplome şi medalii.

Pentru activitate fructuoasă, merite deosebite în cercetare profesorului V.VOINEAC i s-a conferit Diplomă de Onoare a Ministerului Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare a RM, Diplomă de Onoare Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1996), Diploma “Meritul Academic” (2009), Medalia “Dmitrie Cantemir”(2011), Medalia Milescu Spătarul (2016).

Cu ocazia zilei de naștere conducerea și colectivul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor adresează Domnului profesor Vasilii VOINEAC cele mai sincere urări de sănătate, prosperitate, ani de viață lungă și realizări marcante.

La multi ani!

Categorie:
Cuvinte-cheie: