Galina LUPAȘCU – un pilon al institutului și științelor biologice

10.03.2023

Prin decizia sesiunii a V-a a Adunării Generale a membrilor titulari și membrilor corespondenți ai Academiei de Științe a Moldovei, dna dr. hab., prof. cerc. Galina Lupașcu a fost aleasă în calitate de membru corespondent al AȘM la profilul 164 – Biologia vegetală.

Această înaltă binemeritată apreciere este împărtășită de întreg colectivul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, instituție căreia și-a dedicat și dedică întreaga activitate și unde și-a confirmat moto-ului conform căruia conținutul succesului este determinat de aptitudini, voința și multă, multă muncă.

Rezultatele cercetărilor științifice realizate de doamna membru corespondent Galina Lupașcu, precum și cele obținute sub coordonarea dumneaei au cea mai înaltă apreciere în țară și peste hotare. De o reală valoare practică sunt conceptele ce determină caracterele cantitative la plantele de cultură, ce au stat la baza creării genotipurilor rezistente, productive, elaborării metodelor/procedeelor de sporire a rezistenței plantelor la patogeni.

Cu această deosebită ocazie adresăm dnei m. cor. Galina Lupașcu cele mai sincere felicitări cu urări de sănătate, realizări și prosperitate!

Categorie:
Cuvinte-cheie: