Doctorul habilitat în științe biologice NASTAS Tudor la aniversarea a 65 de ani

20.07.2021

Doctorul habilitat în științe biologice NASTAS Tudor la aniversarea a 65 de ani

Doctorul habilitat în științe biologice Tudor NASTAS s-a născut la 19 iulie 1956 în satul Cojușna, r-nul Strășeni, Republica Moldova. A absolvit facultatea de Biologie şi Pedologie, Universitatea de Stat din Moldova (1973-1978). A făcut studii doctorale la fostul Institut Unional de Cercetări Științifice în Domeniul Metodelor Biologice de Protecție Biologică a Plantelor, în prezent IGFPP. Teza de doctor a susţinut-o în 1990. În 1995 a obţinut titlul de conferenţiar cercetător. Teza de doctor habilitat in științe biologice a susţinut-o în 2012 la specialitatea 06.01.11 – Protecţia plantelor. În activitatea sa ştiinţifică parcurge toate treptele – de la laborant superior până la șef de laborator.

Domnul Tudor NASTAS participă activ la pregătirea cadrelor ştiinţifice în domeniul Protecției plantelor. Sub conducerea Dumnealui au fost susținute cu brio 2 teze de doctor în științe biologice, și alta este finalizată pentru susținere. A fost și este conducător a tezelor de licență și master a studenților de la Universitatea de Stat, Universitatea Pedagogică din Tiraspol și Universitatea Agrară în domeniul Protecției Plantelor. Cercetările desfășurate pe întreaga perioadă de activitate au fost axate pe diferite probleme ce se referă la Protecția plantelor. Prin utilizarea tehnicilor de protecție a plantelor au fost evidenţiate, clasificate şi evaluate particularităţile etologice, caracteristice comportamentului sexual al insectelor fitofage țintă, aflate sub acţiunea mediului saturat cu analogii sintetici ai feromonilor sexuali. Au fost stabilite modificările apărute în ciclul ontogenetic al insectelor țintă aflate sub acţiunea mediului saturat cu feromoni sexuali, determinând consecinţele acestor modificări asupra stadiilor ontogenetice şi evaluând factorii etologici şi fiziologici, care provoacă reducerea prolificităţii femelelor speciilor-ţintă. A fost apreciat rolul feromonului afrodiziac asupra etologiei genurilor insectelor-ţintă. S-a evaluat dinamismul comportamentului sexual diurn şi sezonier al mai multor specii de insecte fitofage, economic importante pentru agricultura Republicii Moldova (și nu numai), ceea ce a permis elaborarea strategiei de aplicare a feromonilor sexuali pentru diminuarea densităţii acestor dăunători. S-a demonstrat, că mediul saturat cu analogii sintetici ai feromonilor sexuali nu provoacă blocarea legăturilor sexuale ale insectelor-ţintă, iar diminuarea daunei provocate culturilor se datorează devierilor etologice şi fiziologice apărute în ciclul lor ontogenetic. În baza acestor rezultate au fost elaborate procedeele metodologice și tehnologice de aplicare a feromonilor sexuali pentru captarea în masă şi dezorientarea, de multiplicare și lansare a entomofagilor, de extragere și testare a substanțelor biologic active de origine vegetală, împotriva a mai multor specii de dăunători și agenți fitopatogeni, economic importanți. Au fost elaborate principiile metodologice, tehnologice, și apreciată eficiența biologică de aplicare consecutivă a agenților biologici în protecția culturilor agricole. Scopul final fiind obținerea producției ecologice, diminuarea factorilor stresogeni și restabilirea echilibrului natural în biocenozele agricole. Rezultatele sunt implementate în condiţii de producere şi recomandate pentru aplicare ca părţi componente ale sistemelor de protecţie integrată a culturilor agricole.

Activitatea științifică este reflectată în peste 220 de lucrări, inclusiv 1 monografie, 1 ghid, deţine 6 brevete de invenţie.

Domnul Tudor NASTAS participă activ la realizarea proiectelor ştiinţifice: (2011-2014) director de proiect 11.817.04.15A ”Elaborarea procedeelor de reglare a densităţii organismelor dăunătoare prin aplicarea substanţelor biologic active şi entomofagilor în protecţia integrată a culturilor agricole”; (2013-2014) director de proiect bilateral (Belorusia) 13.820.04.09/BF „Argumentarea biologică a sistemului ecologic de protecţie a culturilor Solanacee în baza diagnosticării şi formării structurii populaţiilor de dăunători şi entomofagi în condiţii de stres ecologic”; (2015-2016) director de proiect 14.05.074 A ”Estimarea rolului agenţilor biologici în reglarea densităţii organismelor dăunătoare şi elaborarea bazelor metodologice de aplicare în agrocenozele culturilor de câmp”; (2015-2019) director de proiect 15.817.05.11A ”Estimarea rolului agenţilor biologici în reglarea densităţii organismelor dăunătoare şi elaborarea bazelor metodologice de aplicare în agrocenozele culturilor de câmp”; (2018) Executor coordonator în cadrul Proiectului EaPTC coordonat de EaPTC-GIZ,, Strengthening Regional Capacities for Applying Environmentally Friendly Technologies in Integrated Pest Management Systems” (83248962) (suma 300 mii Euro); (2020-2023) director de proiect ”Elaborarea metodelor alternative de control al artropodelor dăunătoare în diferite cenoze agricole, bazate pe mijloace și procedee ecologic inofensive”. Proiecte înaintate, dar care nu au acumulat numărul necesar de puncte: (2016-2018) „Controlul biologic al insectelor dăunătoare la culturile energetice în Republica Moldova şi România. Apel comun pentru concursul de proiecte AŞM-ANCS, proiect bilateral AŞM cu România (ANCS); (2020-2023) 20.80009.5107.27 Elaborarea metodelor alternative de control al atropodelor dăunătoare în diferite cenoze agricole bazate pe mijloace și procedee ecologic inofensive, conducător de proiect.

Cu ocazia zilei de naștere conducerea și colectivul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor adresează dlui Tudor NASTAS cele mai sincere urări de sănătate, prosperitate, ani de viață lungă și realizări marcante.
La multi ani!

Categorie: