Arhiva pentru cuvântul-cheie: colaborare

19.07.2023
„Știința agricolă este a doua știință a lumii care va menține viața în lume... Agricultura este cea care trebuie să furnizeze șansa de viață pe planetă” , Valeriu TABĂRĂ, Președinte al Academiei de Științe Agricole și Silvice ,,Gheorghe Ionescu-Șișești’’, profesor emerit La 11 iulie 2023, un grup de savanți din domeniul științelor agricole din Republica Moldova și România au efectuat o vizită de lucru în teren la unele întreprinderii agricole, cultivatoare de cereale. Sesiunea de lucru a fost convocată la inițiativa Academiei de Științe Agricole și ale Mediului din Moldova, președinte, dr.hab...
31.03.2023
În cadrul întrevederii delegației Secției de Științe Agricole și Silvice a Academiei Române la Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor a fost onorat de vizita Președintelui Secției Științe Agricole și Silvice, acad., prof. Doru Pamfil, prof. dr. Valeriu Cotea - membru corespondent, prof., dr. Florin Stanică - membru corespondent, dr. Costel Dolocan - secretar științific al Secției, precum și academicianul coordonator al Secției Științe ale Vieții a AȘM acad. Boris Gaina. Înalții oaspeți au fost familiarizați cu cele mai importante și recente...
28.01.2023
În cadrul Programului de Stat pentru anii 2020-2023 proiectul 20.80009.5107.11 „Conservarea ex-situ de lungă durată a resurselor genetice vegetale în banca de gene cu utilizarea metodelor biologiei moleculare în testarea stării de sănătate a germoplasmei vegetale” au fost realizate cercetări privind identificarea tulpinilor ‘Candidatus Phytoplasma solani’ la tomate. Cercetătorii laboratorului “Genetică moleculară” al IGFPP au secvențiat locusul genei ribozomale 16S specific speciei, confirmând, pentru prima dată în Republica Moldova, prezența agentului cauzativ al stolburului la plantele din...
09.12.2022
La 7 decembrie a fost organizată lecția publică cu tema „Regeneration of cell, tissue and organs using endogenous healling power of body”, invitat Shibashish Giri dr., departamentul Tehnici celulare și Biologie aplicată a celulelor stem, Centrul Biotehnologie și Biomedicină, Universitatea din Leipzig, Germania. Cercetătorii și specialiștii au fost informați cu privire la folosirea resurselor interioare ale organismelor animale, inclusiv om, în soluționarea problemelor de regenerare a celulelor, țesuturilor și organelor. Determinarea factorilor ce contribuie la perturbarea funcționalității...
08.11.2022
De Ziua Națională a Înverzirii Plaiului, la inițiativa Agenției Naționale de Cercetare și Dezvoltare, Agenției Naționale Antidoping și Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, angajații acestor instituții s-au alăturat Campaniei Naționale cu genericul „Plantează-ți viitorul”. În cadrul evenimentului a fost fondată o pepinieră de stejar Quercus robur, și realizat semănatul direct al ghindei speciilor de stejar Quercus robur și Quercus rubra pe o suprafață de 2 ari. Cei 80 de puieți de stejar Quercus robur în vârstă de doi ani au fost obținuți în cadrul proiectului din...
24.10.2022
Ambasada Republicii Federale Germania a marcat 30 de ani de cooperare și prietenie cu Republica Moldova prin plantarea a 30 de pomi fructiferi pe teritoriul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor. La eveniment au participat rectorul USM, Igor ȘAROV, Secretarul Ambasadei Germaniei, Raban RICHTER, directorul IGFPP, Larisa ANDRONIC, și angajați ai institutului, elevi ai Colegiului de Ecologie din mun. Chișinău, reprezentați a mai multor organizații din Germania și Republica Moldova. În deschiderea evenimentului a fost menționată implicarea activă a statului și...
01.03.2022
Asociația obștească ”Consiliul Directorilor Institutelor de Cercetare” ________________________________________________ MD-2028, Str. Academiei 5, birou 340, Chișinău MESAJ DE SOLIDARITATE ȘI SUSȚINERE A POPORULUI UCRAINEAN Consiliul Directorilor Institutelor de Cercetare, din numele tuturor angajaților din cadrul organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării pe care le conduc, exprimă solidaritatea sa deplină cu lupta eroică a poporului ucrainean pentru dreptul de a-și hotărî în mod suveran destinul și realiza vocația sa europeană. Cauza poporului ucrainean este dreaptă...
09.02.2022
Anual la 11 februarie se sărbătorește Ziua Internațională a Femeilor și Fetelor cu activități în Știință, eveniment ce are drept scop să schimbe stereotipurile, prejudecățile și discriminarea de gen, care revin femeilor și fetelor antrenate în știință. Pentru prima data acest eveniment a fost sărbătorit în 2016 la sediul central al ONU din New York, urmare a adoptării la 22 decembrie 2015 de către Adunarea Generală a ONU a rezoluției în vederea stabilirii zilei de 11 februarie – Ziua Internațională a Fetelor și Femeilor cu activități în domeniul științei, astfel recunoscând rolul fetelor și...
26.01.2022
În ziua de 25 ianuarie 2022, directorul general interimar S.A. Termoelectrica Vasile LEU, și directorul Dezvoltare S.A. Termoelectrica Vitalie MÎȚA, au efectuat o vizită de lucru la Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor. În cadrul vizitei, conducerea Termoelectrica S.A. a făcut cunoștință cu rezultatele implementării proiectului de transfer tehnologic „Integrarea plantei energetice Miscanthus în ciclul de producere a energiei termice în sistemele de termoficare centralizată” cofinanțat de către Termoelectrica S.A. și Bugetul de Stat prin intermediul Agenției Naționale...
19.12.2021
În perioada 16-18 decembrie 2021, a avut loc ce-a de a II-a ediție a Salonului Internațional de Inventică InventCor 2021 care s-a desfășurat la Deva, România. Evenimentul a fost organizat de către Asociaţia CorneliuGroup, condusă de Corneliu Birtok Băneasă, cadru didactic la Facultatea de Inginerie Hunedoara a UPT, în colaborare cu Asociaţia Română pentru Tehnologii Alternative (ARTA) Sibiu. Conform normelor impuse de situaţia pandemică actuală, evenimentul a fost organizat în regim online. Salonul Internaţional InventCor a abordat ca tematică de bază importanţa dezvoltării spiritului creativ...
06.10.2021
În perioada 4-5 octombrie 2021 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor în colaborare cu Asociația Obștească Științifică a Geneticienilor și Amelioratorilor din Republica Moldova(AOȘGARM) a organizat Conferința Științifică Internațională „Genetica, fiziologia și ameliorarea plantelor” (ediţia a VII-a)axată pe promovarea și diseminarea rezultatelor științifice noi obținute în domeniul geneticii, fiziologiei și ameliorării plantelor ce vizează aspectele genetice şi fiziologice de creare şi dirijare a potenţialului productiv şi adaptiv al plantelor de cultură; principii şi...
01.07.2021
Fortificarea sănătății omului și siguranța produselor agroalimentare, legătura intrinsecă dintre factorii ce le asigură, sunt obiective imperative pentru cercetare, producere, educație. Vulnerabilitatea în fața amenințărilor generate de schimbările climatice, poluarea, poate fi depășită prin eforturi colective și armonioase. În această direcție au fost orientate și obiectivele proiectului DevRAM Partea I ”Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanțurile valorice interne și globale, în special a sectorul cultivării soiei” finanțat de Uniunea Europeană și...
28.06.2021
În perioada 23 – 25 iunie 2021 și-a desfășurat lucrările, în format online, cea de-a 25-a ediție a Salonului Internațional de Invenții “INVENTICA 2021“, Iași, România. Evenimentul a fost organizat de Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", Iași și Institutul Național de Inventică, Iași. Expoziţia Internaţională de Invenţii reprezintă o platformă de promovare a proiectelor inovaționale, o eficientă oportunitate de comunicare, diseminare a rezultatelor muncii de cercetare şi inovare cu potenţiali utilizatori. Organizarea acestui eveniment a avut drept scop crearea unui forum academic pentru...
20.06.2021
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor este un centru științific în care pe parcursul a mai multor ani a fost aplicată în cercetare mutageneza experimentală, în baza căreia au fost create mai multe soiuri de plante. Mutageneza indusă datează de la începutul secolului XX. După anii 1950 a fost dezvoltată și aplicată o gamă largă de radiatoare bazate pe raze gama pentru utilizate în studii teoretice și experimentale. Datorită efectelor genetice, razele gama au avut aplicare extinsă în diversificarea plantelor. În prezent, aproximativ 1023 din 2570 de soiuri de plante mutante...