Vizita delegației Secției de Științe Agricole și Silvice a Academiei Române la Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

31.03.2023

În cadrul întrevederii delegației Secției de Științe Agricole și Silvice a Academiei Române la Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor a fost onorat de vizita Președintelui Secției Științe Agricole și Silvice, acad., prof. Doru Pamfil,  prof. dr. Valeriu Cotea - membru corespondent, prof., dr. Florin Stanică - membru corespondent, dr. Costel Dolocan - secretar științific al Secției, precum și academicianul coordonator al Secției Științe ale Vieții a AȘM acad. Boris Gaina.

Înalții oaspeți au fost familiarizați cu cele mai importante și recente realizări ale IGFPP, proiectele în derulare și perspectivele de dezvoltare.

Reprezentanții conducerii de vârf ai Secției de Științe Agricole și Silvice a Academiei Române au apreciat înalt rezultatele cercetărilor colectivului institutului și au fost enunțate domenii de interes comun pentru colaborare.

Distinșii oaspeți au avut posibilitate să viziteze laboratoarele institutului, dar și loturile experimentale, livada și colecția de viță de vie.

Categorie:
Cuvinte-cheie: