Carte nouă: AGRICULTURA ECOLOGICĂ: aspecte teoretice și valențe practice

19.04.2022

Carte nouă: AGRICULTURA ECOLOGICĂ: aspecte teoretice și valențe practice

Chişinău, ”Tipografia Centrală”, 2021, 288 p.

Autor: Leonid VOLOŞCIUC, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar

 

Monografia reprezintă o sinteză exhaustivă a informației acumulate care reflectă particularitățile diferitor tipuri de agricultură (convenţională extensivă și intensivă, durabilă, ecologică, biologică). În lucrare sunt identificate și analizate problemele ecologice principale și factorii determinativi, cadrul legislativ național şi internațional şi normele tehnologice de obținere, procesare şi comercializare a produselor agroalimentare ecologice.

         Este promovată concepția “Sănătatea Plantelor”, care oferă comunității o baza consistentă în fundamentarea acestei paradigmei noi ce stă la baza produselor ecologice. Prin spectrul definițiilor clare și bine argumentate, gama viziunilor teoretice și noțiunilor specifice sunt examinate problemele de mediu, drept componente din structura strategiilor tehnologice, de extensiune și educaționale ale agriculturii ecologice.

Lucrarea este destinată specialiștilor de înaltă calificare din domeniul științelor biologice și agricole, producătorilor care doresc să-şi aprofundeze cunoștințele privind agricultura ecologică, managementul agroecosistemelor şi marketingul produselor agroalimentare ecologice, asigurării securității alimentare și siguranței alimentelor, precum și soluționarea problemelor ecologice locale, regionale și globale.

Categorie:
Cuvinte-cheie: