Studenții Facultății de Biologie și Geoștiințe a USM într-o vizită de studiu la IGFPP

03.05.2024

Studenții anului II din cadrul Facultății de Biologie și Geoștiințe a USM, Departamentul Biologie și Ecologie, specialitatea Biologie și Biologia Moleculară au avut posibilitatea de a lua cunoștință privind multiplele posibilități care ne  oferă natura pentru a interveni în noile tehnologii de creștere și protecție a plantelor de boli și dăunători cu procedee și mijloace noi prietenoase agrocenozei, mediului și consumatorului,  într-o vizită de studiu și stagiu practic de 6 ore academice la Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al USM, pe data de 30 aprilie 2024. Studenții au fost îndrumați de doamna Dr Maria Frunză, lector universitar, și au avut ocazia să exploreze mai multe subdiviziuni de cercetare: Laboratorul Entomologie și Biocenologie, Laboratorul Fitopatologie și Biotehnologie, Laboratorul Fitofarmacie și Ecotoxicologie, fiind familiarizați cu cercetările și practicile desfășurate în cadrul institutului și noi posibilități de a realiza experiențe în cadrul elaborării tezelor de licență și master în domeniul entomologiei tehnice și agricole, biotehnologiei și fitopatologiei, utilizării entomofagilor în protecția biologică a plantelor.

Vizita a început cu prezentarea lotului experimental în livada de măr, unde sunt montate experiențele de testare a biopreparatelor Trichodermină, SC și Rizoplan contra agenților patogeni Venturia inaequalis, Podosphaera leucotricha, Monilia fructigena. Tânărul cercetător Andrei Lungu, doctorand, a relatat despre reglementările amplasării unei experiențe în câmp, condițiile necesare de respectau pentru a obține un lot de date veridic, descrierea fazelor de dezvoltare a culturii și particularitățile de dezvoltare a agenților patogeni.

Studenții au avut ocazia să ia cunoștință cu lotul experimental în agrocenoza livezii de prun, fiind ghidați de Dr., conf. cercet. Mihail Batco, șeful Laboratorului Entomologie și Biocenologie, care în discursul amplu a vorbit despre specificul derulării unor experiențe de durată cu implicarea culturilor nectarifere și semiochemicilor de origine naturală, ca părți componente a controlului lanțului trofic între planta gazdă, insectele dăunătoare, insectele parazite și prădătoare, mecanismul de îmbinare a acestora și crearea balanței în cadrul biocenotic al culturii, asigurând efectul economic și ecologic pe măsura așteptărilor.

Ulterior, în cadrul laboratorului Fitopatologie și Biotehnologie, sub îndrumarea șefei de laborator Dr Aurelia Stîngaci, studenții au făcut cunoștință cu membrii echipei de cercetare, care au salutat interesul tinerilor spre inițierea unei cariere în domeniul științelor biologice. Dna Dr Tatiana Șcerbacova a prezentat microorganismele deținute în colecția laboratorului, care includ atât producenți cât și agenții fitopatogeni. Au fost demonstrate rezultate obținute în urma utilizării metodei „Cultura dublă”, analizate particularităților acestei metode, precum și necesitatea studierii inițiale in vitro  a relațiilor dintre diferite grupuri de microorganisme. În baza acestor cercetări se ia decizia de  continuare a cercetărilor in vivo. În camera de autoclavare au fost definite etapele principale de preparare a unui mediu nutritiv, cu demonstrarea în practică a utilajului necesar.

Următoarea călătorie în minunata lume a microorganismelor a fost efectuată de dna Dr Anna Samoilova, care a inițiat studenții în utilizarea practică a bacteriofagilor, prezentând studenților zonele de liză a bacteriei Erwinia amylovora. Au fost punctate momentele cheie a actualității studierii focului bacterian, consecințelor ce sunt provocate în livezile atacate și avantajul bacteriofagilor în combaterea acestui agent patogen.

O introducere în utilizarea baculovirusurilor pentru combaterea dăunătorilor,  precum și a mecanismului de acțiune a acestora a fost efectuată de către dna Dr  Stîngaci Aurelia. Tânărul cercetător Andrei Lungu a descris particularitățile unei specii de actinobacterii cercetate; a efectuat o demonstrare a tehnicii de turnare în cutii Petri a mediului nutritiv agarizat, după care a făcut o demonstrație a trei tehnici generale de inoculare a microorganismelor pe mediul nutritiv agarizat. Au fost prezentate particularitățile de utilizare a dulapului cu flux laminar, incubatorului termostat cu apă și aer și aduse câteva exemple practice a importanței menținerii condițiilor aseptice în timpul manipulării și efectuarea lucrărilor cu microorganismele.

Activitățile practice realizate în cadrul laboratorului Entomologie și Biocenologie au oferit studenților o înțelegere mai profundă a relațiilor practice între entomologia tehnică, entomologia agricolă ca fundal al protecției biologice în contextul agriculturii ecologice. Sub îndrumarea Dr., conf. cercet. Elena Iordosopol studenții au fost familiarizați cu Colecția entomologică a Institutului, prioritar cu specii de paraziți și prădători, tehnicile de creștere și multiplicare în condiții de laborator a speciilor de ploșnițe prădătoare în baza gazdelor de laborator și procedeul lansării ulterioare în agrocenoza livezii de prun și culturi legumicole în teren protejat.

            Vizita a continuat în laboratorul Fitofarmacie și Ecotoxicologie, unde șeful laboratorului, dr. hab. Tudor Nastas a făcut o mică generalizare despre activitatea colectivului, direcţiile de cercetare, personalul ştiiţific. Ulterior, cercetătorul ştiinţific coordonator, dr. Lidia Gavriliţa împreună cu cercetătorul ştiinţific Corina Glibiciuc au scos în evidență rolul entomofagilor Trichogramma pintoi și Bracon hebetor în protecţia biologică a plantelor, realizând demonstrații ale materialului biologic și metodele de multiplicare a entomofagilor pe diferite specii de insecte-gazdă Sitotroga cerealella, Galleria mellonella și Plodia interpunctela. Un interes deosebit au manifestat studenţii şi asupra materialului expus de către  doctoranda Iuliana Rusu, care a relatat despre speciile de insecte invazive şi pericolul existent în urma acomodării lor la condiţiile agroclimaterice a Republicii Moldova. A fost demonstrat materialul biologic – stadiile ontogenetice de dezvoltare a speciei invazive Halyomorpha halys şi posibilitățile de estimare a densităţii populației cu ajutorul capcanelor feromonale și luminoase. Apoi dr. hab Tudor Nastas a relatat despre direcția de aplicare a substanțelor biologic active (feromoni sexuali, cairomoni, extracte vegetale) în protecția plantelor de cultură.

Aceste demonstrații practice au consolidat cunoștințele teoretice ale studenților, le-au oferit perspectiva reală asupra modului în care cercetarea științifică este aplicată în practică pentru a aborda provocările reale ale lumii moderne.

Această vizită de lucru a reprezentat și o oportunitate de a încuraja colaborarea și schimbul de idei între generația actuală de cercetători și viitoarea generație. Prin consolidarea acestui parteneriat inspirăm viitoarea generație de cercetători să aspire la excelență în domeniul științei și biotehnologiei.

Această colaborare între mediul academic și cel de cercetare demonstrează valoarea educației superioare în pregătirea viitoarelor generații de lideri în domeniul științific.

 

Categorie: