Sorgul zaharat: oportunitate pentru fermieri

03.11.2023

Grație colaborărilor științifice pe baza Contractului de licență cu S.C. ECO HORNET BIOMASS ENERGY S.R.L., București,  hibrizii de sorg zaharat SAȘM-1, SAȘM-2 și hibridul pentru furaj SAȘM-4 (sorg x iarbă de Sudan) au fost incluși în testare în diferite zone geografice din România în scopul înregistrării și menținerii în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România.

Hibrizii menționați sunt creați ca urmare a investigațiilor la culturile de sorg efectuate în Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor sub coordonarea dr. Gheorghe Moraru, iar cercetările desfășurate în cadrul Programului de stat „Valorificarea eficientă a resurselor genetice vegetale şi biotehnologiilor avansate în scopul sporirii adaptabilităţii plantelor de cultură la schimbările climatice”, conducător dr. hab. Vasile Botnari.

În rezultatul încercărilor de concurs la Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Agricolă Brăila hibrizii de sorg au demonstrat performanță înaltă comparativ cu alte culturi și prezentat un potențial promițător în condițiile schimbărilor climatice tot mai accentuate.

Detalii despre rezultatele testării anului 2023:

https://www.youtube.com/watch?v=XwzzXhYBWyI

Categorie: