Realizările Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor – subiecte de interes pentru cadrele didactice din raionul Șoldănești

03.11.2023

La inițiativa Direcției de Învățământ Șoldănești, un grup de cadre didactice a realizat joi, 2 noiembrie 2023, o vizită în cadrul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al USM. Dascălii din domeniul biologiei au făcut cunoștință cu tematicile de cercetare ale institutului și realizările cercetătorilor.

În cadrul vizitei realizate în blocul biotehnologic al Laboratorului Biochimia Plantelor, aceștia au fost familiarizați despre importanța utilizării biotehnologiilor moderne în soluționarea diverselor probleme ale biologiei. Profesorii au fost informați despre tehnologiile și metodele de cultivare a plantelor în condiții in vitro, procedee ce permit obținerea rapidă și/sau conservarea unui număr mare de plante identice genetic (clone), în special pentru plantele cu caracteristici valoroase sau pe cale de dispariție, contribuind astfel la protejarea biodiversității. Un alt aspect al utilizării culturii in vitro se referă la ameliorarea plantelor, privind dezvoltarea soiurilor de plante cu caracteristici dorite, precum rezistența la boli sau dăunători, adaptarea la condițiile de mediu, calități agronomice superioare sau valoare comercială sporită. Cultura in vitro este folosită și pentru propagarea plantelor medicinale, și a celor folosite în industria parfumurilor și cosmetice, contribuind la asigurarea constantă cu chemotipurile solicitate.

Un alt compartiment dezvoltat în cadrul vizitei a constat în utilizarea culturii in vitro în cercetare, care oferă o platformă de studiu pentru a înțelege mai bine procesele de creștere, dezvoltare și diferențiere celulară la plante. De asemenea, pentru studierea proceselor fiziologice și biochimice ale plantelor în condiții controlate, ceea ce poate duce la dezvoltarea unor strategii mai bune de gestionare a culturilor.

În cadrul vizitei laboratorului Biotehnologii vegetale cadrele didactice au avut posibilitatea să ia cunoștință cu direcțiile de cercetare și metodele utilizate la realizarea studiilor. În acest context a fost prezentat specificul aplicării metodelor microscopiei optice și electronice în studierea obiectelor biologice, în particular a structurilor tisulare și celulare. În decursul prezentărilor practice a fost creată posibilitatea de a demonstra principiile de funcționare a microscopului electronic prin transmisie și cel fotonic, precum și proiectare, stocare a imaginilor în format electronic și posibilitatea aplicării softurilor la analiza tabloului structural. De asemenea, a fost demonstrată o colecție de  preparate microscopice și imagini electronomicroscopice ce redau specificul ultrastructural al diferitor sisteme biologice în normă și condiții de stres, dar și posibilitatea de a cunoaște oportunitățile utilizării tehnicilor și metodelor de biologie celulară. 

De un interes aparte au fost rezultatele în direcția cercetărilor moleculare ale diagnosticului agenților patogeni prin tehnici PCR, aprecierea conținutului micotoxinelor pentru estimarea calității materialului semincer prezentate în cadrul laboratorului Genetică Moleculară.

În timpul scurt al vizitei s-a reușit parcurgerea căii de la identificarea unei probleme de cercetare,  punctarea pașilor și selectarea metodelor de realizare, până la transpunerea sarcinilor în rezultate și formularea concluziilor. Cadrele didactice au avut posibilitatea de a înțelege mai bine particularitățile acestor tehnici, care sunt aplicațiile lor și cum pot integra aceste cunoștințe în procesul didactic. Vizita în cadrul IGFPP poate deschide uși pentru viitoare colaborări între profesorii și cercetătorii din domeniu, colaborări ce pot fi dezvoltate prin proiecte educaționale pentru a aduce rezultatele cercetărilor în  formarea competențelor tinerii generații.

 

Categorie: