Participarea cercetătorilor Laboratorului Genetică Moleculară la un curs de formare organizat la Institutul de Botanică Experimentală al Academiei de Științe din Cehia

09.07.2024

În perioada 31.05.2024-27.06.2024, în cadrul proiectului UNDP-IRH-00048 finanțat de Fondul Ceh pentru Inovații, cercetătorii științifici ai Laboratorului Genetica Moleculară dr. Mitina Irina, Bahșiev Aighiuni și Grăjdieru Cristina  au realizat un stagiu practic la Institutul de Botanică Experimentală al Academiei de Științe din Cehia.  Scopul deplasării a inclus transferul experienței și practicii inovaționale a cercetătorilor instituției cehe și celor din Moldova, precum și stabilirea unor relații de parteneriat între instituții.

Sub îndrumarea colegilor din Republica Cehă, delegații IGFPP au însușit cu succes metode moderne de bioinformatică pentru analiza expresiei diferențiate a genelor și de obținere a enzimelor recombinate pentru efectuarea cercetărilor moleculare. Rezultatele obținute și competențele formate vor facilita abordarea provocărilor de dezvoltare din Republica Moldova și vor întări colaborările științifice între ambele țări.

Experiența dobândită la Institutul de Botanica Experimentală a fost extrem de valoroasă pentru dezvoltarea profesională a cercetărilor, iar participarea la acest stagiu va contribui la îmbunătățirea nivelului cercetărilor conduse în Republica Moldova și întărirea colaborărilor științifice între echipele de cercetare a diferitor centre.

Categorie: