Conferinţa ştiinţifică internațională „Genetica, Fiziologia și Ameliorarea Plantelor” (Ediția a VIII-a)

29.04.2024

La 7-8 octombrie 2024 își va desfășura lucrările Conferinţa ştiinţifică internațională   „Genetica, Fiziologia și Ameliorarea Plantelor (Ediţia a VIII-a).

Manifestația științifică este organizată de Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al Universității de Stat din Moldova și Asociația Științifică a Geneticienilor și Amelioratorilor din Republica Moldova.

Menținând tradițiile stabilite la prima ediție, care a avut loc în 1994, conferința are drept scop dezbaterea celor mai recente rezultate remarcabile din domeniul geneticii, fiziologiei și ameliorării plantelor, obținute de  cercetători din țară și peste hotare.

Tematica  conferinţei:

  • Aspecte genetice şi fiziologice de creare şi dirijare a potenţialului productiv şi adaptiv al plantelor de cultură.
  • Principii şi procedee de majorare şi cuantificare a variabilităţii ereditare.
  • Diversitatea genetică și fiziologică, conservarea genofondului vegetal.
  • Protecţia plantelor și tehnologii agricole avansate.  

Date suplimentare despre eveniment:  http://plantgenetics.usm.md/

În speranţa că veţi da curs invitaţiei de participare la această manifestaţie ştiinţifică, solicităm respectuos să  va înregistrați și expediați materialele, accesând:  

http://plantgenetics.usm.md/?page_id=432

Termen limită pentru înregistrarea participanților și prezentarea articolelor

15 august 2024

IGPPP_Invitation_Conf_2024.pdf

Categorie: