AVIZ privind susținerea tezei de doctor în științe biologice

19.05.2023

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al Universității de Stat din Moldova anunță susținerea publică a tezei de doctor în științe biologice cu tema “Evaluarea și modificarea rezistenței relative a genotipurilor de grâu (Triticum aestivum L.) la temperaturi extreme”, la specialitatea 164.02 – Fiziologie vegetală

Autor: Natalia JELEV

Conducător științific: Alexandru DASCALIUC, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar

Data susținerii: 08 iunie 2023

Ora: 10.00

Adresa: mun. Chișinău, str. Pădurii, 20, MD-2002, Republica Moldova, blocul Genetică, et. II.

Componența Consiliului Științific Specializat D 164.02-23-2 (aprobată prin decizia Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare nr. 2 din 24 februarie 2023):

  1. ȘIȘCANU Gheorghe, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, academician, președinte
  2. MARINESCU Marina, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător, secretar științific
  3. ȘTEFÎRȚĂ Anastasia, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător, membru
  4. BUJOREANU Nicolae, doctor habilitat în științe agricole, conferențiar cercetător, membru
  5. CAUȘ Maria, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător, membru
  6. ALUCHI Nicolai, doctor în științe biologice, conferențiar universitar, membru

Referenți oficiali:

DERENDOVSKAIA Antonina, doctor habilitat în științe agricole, profesor universitar

BÎRSAN Ana, doctor în științe biologice, conferențiar universitar.

Teza de doctor şi rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al USM şi pe pagina web a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (https://anacec.md/files/Jelev-teza.pdf)

Avizele şi comentariile la teza de doctorat pot fi transmise la adresa electronică a secretarului MARINESCU Marina ([email protected]) sau pe suport hârtie la adresa: mun. Chișinău, str. Pădurii, 20, MD-2002, Republica Moldova, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al Universității de Stat din Moldova

Categorie: