AVIZ privind susținerea tezei de doctor habilitat în științe biologice

15.11.2023

Se anunță susținerea publică în cadrul Comisiei de Susținere Publică din cadrul Universității de Stat din Moldova a tezei de doctor habilitat în științe biologice cu titlul: „Potențialul genetic al genofondurilor tomatelor de cultură și mutante (Solanum lycopersicum L.), metode de cercetare și utilizare în ameliorare”, la specialitatea 411.04 - Ameliorarea plantelor și producerea semințelor

Autor: MAKOVEI Milania

Consultant științific: LUPAȘCU Galina, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător, membru corespondent al AȘM

Data susținerii: 30 noiembrie 2023

Ora: 10-00

Local: Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al USM, mun. Chișinău, str. Pădurii 20, MD-2002, Republica Moldova, bloc Genetică, et. II. (sala de ședințe)

Componența Comisiei de Susținere Publică (aprobată prin decizia Consiliului Științific al USM, proces-verbal nr. 7 din 26 mai 2023):

ANDRONIC Larisa, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM,  președinte al Comisie

MIHNEA Nadejda, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM, secretar științific 

LUPAȘCU Galina, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător, membru corespondent al AȘM, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM, consultant științific

GONCEARIUC Маria, doctor habilitat în științe agricole, profesor cercetător, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM, referent oficial

PINTEA Маria, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător, Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare, referent oficial

BUTNARU Gallia, doctor în genetică și ameliorarea plantelor, Profesor Emerit hc., Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara, membru al Academiei Oamenilor de Știință din România, referent oficial

MUNTEANU Neculai, doctor în științe biologice, profesor, Universitatea de Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad”, România,  referent oficial.

Teza de doctor habilitat şi rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Biblioteca Universității de Stat din Moldova, precum și pe pagina web a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare  https://www.anacec.md/files/Makovei-teza-ru.pdf

Avizele şi comentariile la teza de doctor habilitat pot fi transmise la adresa electronică a secretarului MIHNEA Nadejda ([email protected]).

Categorie: