Adunarea Generală a membrilor de sindicat al IGFPP

05.07.2024

Vineri, 28 iunie 2024 la Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al USM a avut loc Adunarea Generală a membrilor de sindicat, for colectiv al organizației. În cadrul reuniunii a fost audiat și aprobat Raportului de activitate a Comitetului Sindical al IGFPP pentru perioada 29.03.2019 - 28.06.2024 (raportor Președintele Comitetului Sindical al IGFPP al USM, dr., BALMUȘ Zinaida). Cu statut de invitat a fost prezent președintele Sindicatului „Știința”, Oleg CHIHAI.

Menționăm faptul că, Președintele Comisiei de Cenzori, Galina UNGUREAN, a elaborat Raportul Comisiei de Cenzori privind evaluarea activității financiare a organizației sindicale primare IGFPP al USM, care a fost citit în fața auditoriului prezent de membrul Comisiei respective, cercetătorul științific, Victoria MIHĂILĂ.

De asemenea, a avut loc alegerea Președintelui și a Membrilor Comitetului Sindical al IGFPP al USM. Astfel, noua componenta a Biroului executiv este următoarea:

 • CĂLUGĂRU-SPĂTARU Tatiana, Președinte;
 • ERHAN Tatiana, reprezentant al tinerilor savanți;
 • BALMUȘ Zinaida, reprezentant al laboratorului Plante Aromatice și Medicinale;
 • ALEXANDROV Eugen, reprezentant al laboratorului Genetica Rezistenței Plantelor;
 • CUȚITARU Doina, reprezentant al laboratorului Resurse Genetice Vegetale;
 • CRISTEA Nicolae, reprezentant al laboratorului Genetică Aplicată;
 • BAHȘIEV Aighiuni, reprezentant al laboratorului Genetică Moleculară;
 • GRIGOROV Tatiana, reprezentant al laboratorului Biotehnologii Vegetale;
 • JELEV Natalia, reprezentant al laboratorului Biochimia Plantelor;
 • LUȚCAN Elena, reprezentant al laboratorului Bioreglatori Naturali;
 • GÎSCĂ Alina, reprezentant al laboratorului Fiziologia Plantelor Pomicole şi Maturarea Fructelor;
 • IORDOSOPOL Elena, reprezentant al laboratorului Entomologie şi Biocenologie;
 • CURIEV Loredana, reprezentant al laboratorului Fitopatologie și Biotehnologie;
 • GLIBICIUC Corina, reprezentant al laboratorului Fitofarmacie şi Ecotoxicologie;
 • JALBĂ Svetlana, reprezentant al laboratorului Prognoze și Analize Fitosanitare;
 • BÂCEC Ion, reprezentant al Bazei Științifice Experimentale și Dezvoltare Tehnologică;   
 • SILOCI Evghenii, reprezentant al Serviciului Protecția Muncii și Securitatea Sănătății;
 • RAILEAN Livia, reprezentant al Serviciului Gospodărie.

 

Comisia de cenzori va activa în următoare componență:

 • STÎNGACI Aurelia
 • MIHĂILĂ Victoria
 • ANDRIUȚĂ Aurelia

 

Mult succes în activitatea sindicală și cea instituțională!

Categorie: