In memoriam profesorului Cravcenco Anatol

05.05.2023

                                      CRAVCENCO Anatol (01.06.1936 – 05.05.2023)

 

Născut la 1 iunie, satul Eleno, reg. Lugansc, Ucraina, într-o familie de muncitori. După absolvirea școlii medii în a. 1954 este admis la Institutul Agricol din Chișinău, facultatea Agronomie. În perioada anilor 1961-1963 a activat în calitate de agronom șef în colhozul Patria s. Cuhureştii de Sus, r-nul Florești. Urmează studii de doctorat la Academia de Științe a Moldovei, specialitatea genetică (1963-1966). În anul 1966 își începe activitatea de cercetare  în cadrul Secţiei de Genetică a ASM în funcţie de cercetător ştiinţific stagiar, iar în baza unor rezultate impresionante a  susţinut cu succes teza de doctor în științe biologice (1968). În anul 1977 a fost ales prin concurs în funcţia de cercetător ştiinţific superior, iar din a.1980 până în a.2000 deţine funcţia de şef de laborator. Pe parcursul anilor de activitate a acumulat un vast material şi în 1993 susţine teza de doctor habilitat. Datorită vocației de cercetător și unei pregătiri profesionale înalte, îmbinând rezultatele obținute cu activitatea de pregătire a cadrelor, în 1996 pentru activitatea didactică prodigioasă doctorul habilitat A. Cravcenco obţine titlul de profesor universitar.

   Pe parcursul activității în cercetare a obținut rezultate performante în domeniul geneticii. În baza utilizării criteriilor gametofitului masculin la tomate a fost elaborat un model nou polifactorial de analiză a rezistenței la secetă a genotipurilor de tomate. Elementul principal de bază al acestui model este matrița fondurilor experimentale, care se exprimă la fiecare genotip studiat. Importanța fondurilor poate atinge diferite gradații ale amplitudinii variabilității. Al doilea element important constă în posibilitatea de prelucrare statistică a rezultatelor obținute prin metoda analizei dispersionale, corelaționale  și regresionale pentru obținerea informației autentice noi. A  elaborat metoda de selectare a genotipurilor cu caractere înalt productive și stabile. Au fost evidențiate 2 soiuri cu rezistență înaltă la factorii secetei, alte 2 soiuri cu un nivel de stabilitate înaltă și  rezistență medie. A elaborat algoritmul de analiză a capacității de absorbție și reținere a umidității inclusiv și a capacității de atragere a apei la genotipurile de tomate și porumb, stabilind, că 3 forme de tomate și 4 forme de porumb posedă cea mai înaltă putere de reținere a umidității, iar 4 genotipuri de tomate precum și 6 linii de porumb sunt caracterizate prin nivelul mediu de atragere a umidității. 

            În a.1995 a fost ales academician al Academiei Internaţionale de Informatizare din Moscova, Rusia.

A participat activ la pregătirea cadrelor știinţifice de înaltă calificare în acest domeniu, fiind îndrumător, au fost elaborate și susţinute 9 teze de doctor în știinţe biologice.

Rezultatele ştiinţifice au fost reflectate în cele peste 280 de lucrări ştiinţifice, inclusiv peste 155 articole ştiinţifice în reviste de prestigiu.  Rezultatele obținute sunt protejate de 21 brevete de invenţie, menţionate cu medalii de aur, argint și bronz la un şir de Saloane de inventică.

Colectivul Instituitului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor exprimă cele mai sincere condoleanțe și sentimente de profundă compasiune familiei, împărtășind irecuperabila pierdere pentru comunitatea științifică.

Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace.

 

Categorie:
Cuvinte-cheie: