In memoriam doctorului în științe biologice Victor BRADOVSCHII

11.01.2023

La 10 ianuarie 2023 s-a stins din viață cercetătorul științific coordonator Victor BRADOVSCHII, doctor în științe biologice, savant în domeniul entomologiei şi protecției plantelor. Institutul de Genetica, Fiziologie si Protecţie a Plantelor, comunitatea entomologilor și protecționiștilor din Republica Moldova au pierdut un cercetător onorabil, un coleg şi un prieten.

Doctorul în științe biologice Victor BRADOVSCHII s-a născut la 03 martie 1943 în or. Odesa, Ucraina.

In anul 1970 a absolvit Universitatea de Stat din or. Odessa, facultatea Biologie, specialitatea entomolog, care ulterior în anul 1971 a fost angajat în calitate de cercetător științific stagiar al Institutului Unional de cercetări științifice în domeniul metodelor biologice de protecție a plantelor.

Domnul Victor BRADOVSCHII, a contribuit esenţial la organizarea si pregătirea specialiștilor de înaltă calificare pentru domeniul  protecției plantelor.

Entomologul Victor BRADOVSCHII, susține cu succes teza de doctor la specialitatea entomologie. A fost angajat prin concurs în funcția de cercetător științific superior la    Institutul Metodelor Biologice de Protecție a Plantelor, secția Protecție a culturilor de câmp. În perioada anii 1986-1995 a activat în calitate de șef al laboratorului  Estimarea  ecologică.  

Pe parcursul activităţii de cercetare a contribuit substanţial la un şir de elaborări ştiinţifice aşa ca:

  • Metodele biologice de combatere ale dăunătorilor culturilor de câmp.
  • Elaborarea metodelor şi mijloacelor de combatere a dăunătorilor culturilor agricole şi tehnologia de creştere a insectelor entomofage.
  • Elaborarea şi implementarea metodelor de sterilizare a populaţiilor de dăunători Hulemia brassicae, Lobesia botrana, Eupoecilia ambiguella, Acanthoscelides obtectus, Etiella zinckenella, Heliothis armigera.
  • Elaborarea sistemelor de protecţie integrată la vița de vie.
  • Cercetări în domeniul ecologizării sistemelor de protecţie a culturilor de câmp şi multianuale în cadrul agriculturii alternative.
  • Testarea eficienţei biologice a produselor noi de uz fitosanitar şi implementarea lor în sistemele de protecţie convențională și integrată  ș.a. 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Realizările ştiinţifice au fost reflectate în peste 150 lucrări ştiinţifice. Rezultatele inovative sunt protejate de 3 brevete de invenție. Din 2006 a activat în cadrul Institutului de Protecţie a Plantelor și Agricultură Ecologică și ulterior în cadrul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, efectuând cercetări în domeniul elaborării sistemelor ecologizate de protecţie a culturilor de câmp, privind elaborarea procedeelor tehnologice performante si a tehnologiilor avansate, inofensive şi economic eficiente.

In aceste clipe cernite suntem alaiuri de familia, rudele, prietenii şi colegii, celui care a fost Cercetătorul științific coordonator, dr. Victor BRADOVSCHII, exprimându-le sincere condoleanţe si sentimente de profunda compasiune.

Dumnezeu să-i dea iertare şi odihnă binemeritată între aleșii Săi.

 

Categorie:
Cuvinte-cheie: