În memoriam cercetătorului științific coordonator BOUBĂTRÎN Ivan

08.02.2024

BOUBĂTRÎN Ivan Nicolae (20.01.1948 – 06.02.2024)

Născut la 20 ianuarie 1948 în orășelul Glodeni. În anul 1965 a absolvit şcoala medie din Glodeni. În perioada anilor 1969-1972 a activat în calitate de laborant, laboratorul de Fitopatologie a Institutului Unional de Protecţie Biologică a Plantelor. În anul 1976 a absolvit cu succes facultatea de Pomicultură, Viticultură şi Legumicultură, Institutul Agricol M.Frunze, Chişinău.

Primii paşi în cercetare i-a întreprins la Institutul de Protecţie a Plantelor, or. Kiev, Ucraina în perioada studiilor de doctorat (1978-1982).  A realizat cercetări în direcția aplicării trihogramei în combaterea sfrediletorului porumbului (Ostrinia nubilalis). Începând cu anul 1977 cercetările au fost direcționate investigării problemei identificării speciilor de Trihogramma la cultura porumbului şi lansarea cu ajutorul aparatelor de zbor, identificarea şi aplicarea feromonilor pentru prognozarea zborului acestui dăunător la porumb. Munca cu abnegaţie i-a permis de a acumula un vast material experimental în domeniul protecției plantelor, ce a servit ca bază pentru susţinerea cu succes a tezei de doctor în științe agricole în 1988.

După susținerea tezei este încadrat în activitatea de cercetare în calitate de cercetător ştiinţific superior în cadrul laboratorului de Protecţie integrată a plantaţiilor pomicole a Institutului de Pomicultură. În 1993 este numit în funcţie de şef de laborator. În această perioadă a participat la elaborarea sistemelor de protecţie integrată a plantaţiilor pomicole şi implementarea lor în producere. Au fost elaborate recomandări, privind sistemul de identificare şi combatere a bolilor provocate de focul bacterian (Ervinia Amilovora) la soiurile sâmburoase. Doctorul în științe agricole Boubătrîn Ivan şi-a consacrat activitatea ştiinţifică testării produselor de uz fitosanitar pentru combaterea organismelor nocive în plantaţiile pomicole. În baza studiului eficacităţii biologice a fungicidelor din grupul triazolic elaborează un nou procedeu de aplicare în sistemul de protecţie a plantaţiilor pomicole (ACSA, Chinău, 2002).

În anul 2000 este numit în funcție de Director al Institutului de Protecţie a Plantelor. Până în anul 2002, este responsabil de managementul ştiinţei, coordonează organizarea, realizarea cercetărilor ştiinţifice şi implementarea rezultatelor obținute în domeniul protecţiei plantelor, participând activ la pregătirea cadrelor de înaltă calificare.   

În 2002 este numit în funcţie de Şef al Departamentului de Protecţie a Plantelor şi Fertilizarea Solului în cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. Ulterior activează în funcție de director al reprezentanței companiei “FosAgro”, Rusia (2002-2012).

Din anul 2012 și-a continuat activitatea de cercetare în calitate de cercetător științific coordonator în Laboratorul de Protecție Integrată al IGFPP. Cercetările științifice sunt axate pe protecția plantelor agricole cu scopul elaborării și aplicării metodelor alternative celor chimice de protecție, preponderent a celor biologice. A elaborat și implementat mijloace și tehnologii de protecție integrată a plantelor pomicole în condițiile agriculturii convenționale; contribuind la fundamentarea bazelor teoretice și practice a agriculturii ecologice.

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice au fost publicate în peste 75 lucrări ştiinţifice, inclusiv 10 recomandări practice, 1 ghid pomicol, articole în reviste naționale şi de peste hotare, culegeri de lucrări. A prezentat referate ştiinţifice la un şir de foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale.  Relevanţa cercetărilor realizate este confirmată prin elaborarea a 5 brevete de invenţii, care au fost prezentate la Saloane şi Expoziţii naţionale şi internaţionale şi menţionate cu diplome şi medalii.

În anul 2019 pentru rezultate valoroase obţinute în cercetare, managementul cercetării și în pregătirea cadrelor de înaltă calificare a fost distins cu Medalia Milescu Spătaru.

 

 Colectivul Instituitului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor exprimă cele mai sincere condoleanțe și sentimente de profundă compasiune familiei, împărtășind irecuperabila pierdere pentru comunitatea științifică.

Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace.

 

 

 

Categorie:
Cuvinte-cheie: