Arhiva pentru cuvântul-cheie: Republica Moldova

09.07.2022
Pentru comunitatea științifică din Republica Moldova anul 2022 părea să aducă oportunități considerabile de internaționalizare a științei și de integrare în spațiul european de cercetare prin acordarea Republicii Moldova a statutului de țară-candidat pentru aderare la Uniunea Europeană, precum și prin proclamarea anului 2022 drept An Internațional al Științelor Fundamentale pentru Dezvoltare Durabilă (International Year of Basic Sciences for Sustainable Development), care urma să sublinieze importanța științelor fundamentale pentru asigurarea progresului în medicină, industrie, agricultură...
17.06.2021
Asociația Obștească Științifică a Geneticienilor și Amelioratorilor din Republica Moldova în colaborare cu Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor și Centrul de Genetică Funcțională, Universitatea de Stat din Moldova a realizat la 15-16 iunie, 2021 al XI-lea Congres Internațional al Geneticienilor şi Amelioratorilor din Republica Moldova, desfășurat în format mixt, off-line și on-line. Congresul al Xlea Internațional al Geneticienilor şi Amelioratorilor din Republica Moldova a fost consacrat problemelor de mobilizare eficientă a realizărilor şi resurselor genetice în...