Aparat pentru monitorizarea fotosintezei

Responsabil: BOTNARI Vasile, doctor habilitat în științe agricole

E-mail: [email protected]

Destinație și caracteristici: Echipamentul permite determinarea parametrilor fiziologici pentru studiul proceselor de fotosinteză, respirație, transpirație la plantele de cultură.