The Laboratory of Aplied Genetics

Research team:

1.    Lupaşcu Galina, dr.hab., prof. cercetător
2.    Celac Valentin, dr.hab., cerc. şt. princ.
3.    Mihnea Nadejda, dr. hab., cerc. şt. princ.
4.    Budac Alexandru, dr., cerc. şt. coord.
5.    Rotari Silvia, dr.,  cerc. şt. coord.
6.    Saşco Elena, dr., cerc. şt. coord.
7.    Gore Andrei, dr.,  cerc. şt. sup.
8.    Malii Aliona, dr., cerc. şt. sup.
9.    Leatamborg Svetlana, cerc. şt.
10.    Gavzer Svetlana, cerc. şt.
11.    Coşalîc Cristina, cerc. şt. stagiar
12.    Gîrlă Valeria, cerc. şt. stagiar
13.    Climăuţan Diana, cerc. şt. stagiar
14.    Buga Gheorghina, lab. superior
15.    Lupaşcu Varvara, lab. superior
16.    Raşcov Zinaida, laborant superior
17.    Cavadji Nicolae, muncitor

Research directions:

Genetics and improvement of productivity, quality, resistance to biotic (fungal pathogens) and abiotic (high temperature, drought) factors unfavorable for genotypes of triticale, common wheat, durum wheat, rye, soybean, chickpeas, lentils, beans, beans, tomatoes . Establishing the role of environmental factors on phenotypic variability and genotypic weight in the manifestation of characters. Elucidation of the role of epistaxis, maternal factor, genotype x environment interactions in the formation of valuable phenotypes. Determination of the genetic basis of positive transgressions in common winter wheat and soybeans. Creating high-performance varieties, their approval and implementation in production.

Research methods:

Classical and contemporary methods are applied in the research - genetic, ameliorative, biotechnological, mycological, phytopathological and statistical.

Research equipment:

Distiller, autoclave, oven, microscope, computers, camera, thermostats, baton, minibatosis.

Relevant results: It was found that genetic control of the resistance of common winter wheat to pathogens that cause root diseases is determined by plant x pathogen interactions, temperature and gene actions / interactions in the host plant. The maternal factor significantly influences the spectrum of phenotypic classes in segregating populations, gene actions and interactions, the rate of transgressions of valuable production characters and resistance to wheat pathogens and the efficiency of tomato - hybridization.

Innovative aspects and advantages:

Dozens of high-performance varieties of triticale (Inghen 33, Inghen 35, Inghen 93, Ingen 40, Ingen 54, Costel), common wheat (Moldova 5, Moldova 11, Moldova 79,) were created and / or approved in the Republic of Moldova. Moldova 614, Moldova 16, Moldova 66), durum wheat (Auriu 273, Hordeiforme 333, Hordeiforme 335, Auriu 2, Sofidurum), spring durum wheat (Arnăut 7), autumn rye (Zâmbreni 70), oats (Săltareţ ), soy (Zodiac, Albişoara, Alina, Amelina, Clavera, Ştefănel, Lăduţa, Nadejda), chickpeas (Botna, Inchel, Ovidel), Bob (Geca 5), ​​latir (Bogdan), lentils (Aurie, Verzuie), hazelnuts earth (Fazenda 1), tomatoes (Elvira, Jubilee 60/20, Mary Gratefully, Mihaela, Milenium, Prestige, Tomiş, Awakening, Exclusive, Cerasus). Methods for identifying resistant genotypes have been developed. Most of the elaborations are covered with patents of inventions, presented at various Inventions Salons in the country and abroad (Iaşi, Cluj - Romania, China), and were appreciated with gold, silver, bronze medals, cups, trophies and orders.

Assistance, scientific services provided:  

It is proposed for sale tomato seeds / grains, soybeans, chickpeas, durum wheat, triticale that have varieties with productivity, quality and high resistance to disease and drought.

Relevant publications:
Monographs

1.    LUPAŞCU, G.; SAŞCO, E.; GAVZER, S.; ANESIA, R.; DICUSAR, I.; SANDIC, Ş. Controlul genetic al caracterelor de rezistenţă şi productivitate la grâul comun. Chişinău: Tipografia AŞM, 2015, 174 p.
2.    MIHNEA, N. Ameliorarea soiurilor de tomate pentru cultivare în câmp deschis în Republica Moldova. Chişinău: Print-Caro, 196 p.

Practical recommendations

3.    VEVERIŢĂ, E.; BUIUCLI, P.; LEATAMBORG, S.; ROTARI, S.; GORE, A.; LUPAŞCU, G.; CHIRTOACĂ, I.; PAILIC, I.; BOTNARI, V.; COTENCO, E. Recomandări practice pentru cultivarea, obţinerea şi extinderea culturii de triticale în Republica Moldova. Ch.: Print-Caro, 2016, 44 p. ISBN 978-9975-56-321-5.
4.  CELAC, V. Cultura lintei (Lens culinaris Med.) Ch.: ÎS Tipografia Centrală, 2015. 32p.                                                           

Articles in reviewed national journals

5.    LUPAȘCU, G.; GAVZER, S. Rolul factorului parental în formarea şi manifestarea unor caractere cantitative la grâu (Triticum aestivum L.). Buletinul AŞM, 2019, nr. 1 (337), p. 98-106.
6.    LUPASCU, G. Rolul factorului parental şi interacţiunilor genice la elaborarea tehnologiilor de creare a genotipurilor de plante cu însușiri valoroase. Intellectus. 2016, nr. 1, 89-93. ISSN 1810-7079.
7.    CELAC, V. Leguminoase pentru boabe create – sursă esenţială de proteină.  Academos. Revistă de ştiinţă, inovare, cultură şi artă. 2016, 1 (40), 67–71. ISSN 1857-0461.
8.    VEVERIŢĂ, E.; LEATAMBORG, S.; BUIUCLI, P. Triticale – cereală de perspectivă pentru agricultura Republicii Moldova. Agricultura Moldovei. 2016, № 3-4.12-15. ISSN 123345
9.    SAŞCO, E. Manifestarea unor caractere cantitative la Triticum aestivum L. în reacţia la filtratul de cultură Helminthosporium avenae Eidam. Studia Universitatis. Seria Ştiinţe reale şi ale naturii, 2016, 1(91), 80-85. ISSN 1814-3237.
10.    БУДАК, А. Исследования по селекции сои в Институте генетики, физиологии и защиты растений. Agricultura Moldovei. 2017, nr. 3-4, 21-23. ISSN 0582-5229
11.    MALII, A.; CLICIUC, D.  Mutageneza indusă la soia (Glycine max (L.) Merr.). Agricultura Moldovei. 2017, nr. 3-4, 18-20.   ISSN 0582-5229. 

Articles in magazines reviewed abroad

12.    САШКО, Е. Hаследование устойчивости реципрокных гибридов Triticum aestivum L к культуральному фильтрату патогена Helminthosporium avenae Eidam. Sasco E.F. The inheritance of the resistance of reciprocal hybrids Triticum aestivum l. to the filtered cultures of the patogen Helminthosporium avenae Eidam. Вестник защиты растений. 2016, Т 3(89), 149-150. Санкт-Петербург – Пушкин, ISSN 1727-1320 (Print).
13.    Lupascu G., Mihnea N. Gene effects implied in manifestation of the some quantitative traits at the tomato. Lucrări ştiinţifice, Seria Horticultură, Vol. 61, nr. 2, Iaşi, Ed."Ion Ionescu de la Brad", 2018, p. 43-52. Serie B. ISSN 1454-7376
14.    Mihnea N., Lupascu G. Morphobiological and agricultural traits of the tomato prospective lines. Lucrări ştiinţifice, Seria Horticultură, Vol. 61, nr. 2, Iaşi, Ed."Ion Ionescu de la Brad", 2018, p. 53-60. Serie B. ISSN 1454-7376                                     
15.    Лупашку Г.А., Гавзер С.И., Кошалык К.В. Влияние генетических факторов на реакцию генотипов мягкой пшеницы на гриб Drechslera sorokiniana (Sacc.) Subram. Аграрная наука. Специальный выпуск, 2019, Том 1, с. 104-108. ISSN 0869-8155.
16.    Mihnea N., Lupașcu G.,  Gavzer S., Oțel D. Influence of the Alternaria alternata and Fusarium spp. culture filtrates on the growth of the tomato plants in early ontogenesis. Scientific Papers, Series B. Horticulture, 2019, Vol. LXIII, No.1, p. 411-416. ISSN 2285-5653.
17.    Mihnea N., Lupaşcu G., Vînătoru C., Cristea N. Studies on the morphobiological characteristics, productivity and resistance to high temperatures at tomatoes. Lucrări ştiinţifice, Vol. 62, nr. Seria Horticultură, Iaşi, 2019, p. 47-54. ISSN 1454-7376.

Plant variety patents

18.    MIHNEA, N.; BOTNARI, V.; LUPAŞCU, G.; GRATI, V.; SALTANOVICI, T.; MIHNEA, N. Tomate (Solanum lycopersicum L.). Soiul Exclusiv. Brevet pentru soi de plantă MD 241. 2017-08-31
19.    LUPAŞCU, G.; GAVZER, S. Metodă de selectare a formelor materne de grâu pentru hibrizi cu masa boabelor în spic mare. MD 1161 Z 2018.02.28.
20.    LUPAŞCU, G.; GAVZER, S.; VEVERIŢĂ, E.; LEATAMBORG, S.; GORE, A. Grâu (Triticum aestivum L.). Moldova 66. Brevet pentru soi de plantă nr. 326 din 2019.12.31.
21.    ROTARI, S.; VEVERIŢĂ, E.; LUPAŞCU, G.; GORE, A.; LEATAMBORG, S.; COINAC I. Grâu durum (Triticum durum Desf.) Auriu 2. Brevet pentru soi de plantă nr. 327 din 2019.12.31.  
22.    VEVERIŢĂ, E.; LEATAMBORG, S.; LUPAŞCU, G.; ROTARI, S.; GORE, A. Triticale (Triticosecale Witt.), soiul Ingen 54. Brevet pentru soi de plantă nr. 287 din 2019.03.31.
23.    MIHNEA, N.;  LUPAŞCU, G.; BOTNARI, V.; GRIGORCEA, S. Tomate (Solanum lycopersicum L.), soiul Cerasus.  Brevet pentru soi de plantă nr. 301 din 2019.08.31.

Contacts:
Tel.:  (+ 373 22) 521179  
Fax:  (+373 22) 55-61-80
E-mail: [email protected]