Managerial statement of responsibility

În temeiul prevederilor art.16, alin. (1) din Legea nr. 229 din 23.09.2010 a fost realizat controlul intern managerial al Institutului.   

Pe baza rezultatelor autoevaluării activității în anul 2020 a fost întocmită Declarația de răspundere managerială:

Declaratie_CIM_2020

Declaratia raspundere manageriala_2021