Diagnosticul molecular al fitopatogenilor

Responsabil: TUMANOVA Lidia, doctor în științe chimice

E-mail: [email protected]

Destinație și caracteristici:

Infrastructura de cercetare permite:

  • extragerea ADN-ului și ARN-ului (echipamentul disponibil - centrifugi, blocul termic, termostate, agitatoare magnetice, hote)
  • pregătirea mixurilor PCR (echipamentul disponibil - laminar-boxe, pipete automate, microcentrifugi)
  • executarea reacţiei PCR (echipamentul disponibil - amplificator)
  • analiza rezultatelor PCR (echipamentul disponibil - surse de alimentare cu energie electrică, sistem pentru electroforeză)
  • vizualizarea şi înregistrarea rezultatelor PCR (echipamentul disponibil - transiluminator UV, cameră digitală)

Pentru a preveni contaminarea (rezultate fals-pozitive) cercetările de diagnostic molecular prin metoda PCR se organizează în zone de lucru separate (camere), corespunzătoare etapelor analizei PCR.

Infrastructura asigură:

- Identificarea pre-simptomatică a agenților patogeni, depistarea infecției pe perioada post-recoltare a producției agricole și în timpul depozitării.
- Identificarea spectrului agenților patogeni din resturile vegetale din sol.
- Analiza calitativă și cantitativă a micotoxinelor în producția agricolă.