RAPORTAREA ANUALĂ ȘI FINALĂ A IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR DIN CADRUL PROGRAMULUI DE STAT

15.12.2023

La 20 decembrie 2023, ora 10.00 în sala de conferințe (bloc Genetică) în cadrul ședinței Consiliului științific al Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor se va desfășura audierea Rapoartelor științifice anuale și finale ale proiectelor din cadrul Programului de Stat

Prioritatea II: Agricultură durabilă, securitate alimentară și siguranța alimentelor

20.80009.5107.03 Valorificarea eficientă a resurselor genetice vegetale și biotehnologiilor avansate în scopul sporirii adaptabilității plantelor de cultură și schimbările climatice, conducător de proiect  dr. hab. BOTNARI Vasile

20.80009.5107.07 Diminuarea consecințelor schimbărilor climatice prin crearea și implementarea soiurilor de plante medicinale și aromatice cu productivitate înaltă, rezistente la secetă, iernare, boli, ce asigură dezvoltarea sustenabilă a agriculturii, garantează produse de calitate superioară, predestinate industriei de parfumerie, cosmetică, farmaceutică, alimentară, conducător de proiect  dr. BALMUȘ Zinaida

20.80009.5107.11 Conservarea ex-situ de lungă durată a resurselor genetice vegetale în banca de gene cu utilizarea metodelor biologiei moleculare în testarea stării de sănătate a germoplasmei vegetale, conducător de proiect dr GANEA Anatolie

Prioritatea III: Mediu și schimbări climatice

20.80009.7007.04 Biotehnologii şi procedee genetice de evaluare, conservare şi valorificare aagrobiodiversităţii, conducător de proiect dr. hab. ANDRONIC Larisa

20.80009.7007.16 Sinergismul dintre factorii naturali şi mijloacele microbiologice, ecologic inofensive, de reglare a densităţii populaţiilor de organisme dăunătoare pentru protecţia culturilor agricole în agricultura convențională şi ecologică, conducător de proiect dr. hab. VOLOȘCIUC Leonid

 

La 21 decembrie 2023, ora 10.00 în sala de conferințe (bloc Genetică) în cadrul ședinței Consiliului științific al Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor se va desfășura audierea Rapoartelor științifice anuale și finale ale proiectelor din cadrul Programului de Stat

Prioritatea II: Agricultură durabilă, securitate alimentară și siguranța alimentelor

20.80009.5107.18 Formarea direcționată a calității sistemului imunitar la fructele soiurilor tardive de prun preconizate păstrării de lungă durată, conducător de proiect dr. hab. BUJOREANU Nicolae

20.80009.5107.19 Consolidarea capacităților de prognoză și combatere a organismelor dăunătoare și analiză a riscurilor fitosanitar în protecția integrată a plantelor, conducător de proiect dr. hab.  TODIRAȘ Vladimir.

20.80009.5107.27 Elaborarea metodelor alternative de control al atropodelor dăunătoare în diferite cenoze agricole bazate pe mijloace și procedee ecologic inofensive, conducător de proiect dr. hab. NASTAS Tudor.

Prioritatea III: Mediu și schimbări climatice

20.80009.7007.07 Determinarea parametrilor ce caracterizează rezistenţa plantelor cu nivel diferit de organizare la acţiunea temperaturilor extreme în scopul diminuării efectelor schimbărilor climatice, conducător de proiect dr. hab. DASCALIUC Alexandru

Categorie:
Cuvinte-cheie: