• Română
  • English

Lista lucrărilor publicate în anul 2011

Capitole în monografii şi culegeri naţionale
1.    LUPAŞCU, G.; SAŞCO, E.; LUPAŞCU, L.; GAVZER, S. Aplicarea Enoxilului în protecţia culturilor agricole contra fungilor patogeni. În: Produse vinicole secundare. Resp. ed. acad. G. DUCA. Ch.: Ştiinţa, 2011, p. 206-229. ISBN 978-9975-67-235-1.

Articole din reviste cu factor de impact:
Articole din reviste cu factor de impact mai mare 3

1.    POKROVSKY, O.S.; POKROVSKI, G.S.; SHIROKOVA, L.S.; GONZALEZ, A.G.; EMNOVA, E.E.; FEURTET-MAZEL, A. Chemical and structural status of copper associated with oxygenic and anoxigenic phototrophs and heterotroths: possible evolutionary consequences. Geobiology, 2011, 9(7), 601-620. (IF: 3.203). ISSN 1472-4669. doi:10.1011/j.1472-4669.2011.00303.x

Articole din reviste cu facto de impact 1,0-2,9
2.    KREY, T.; CAUS, M.; BAUM, C.; RUPPEL, S.; EICHLER-LÖBERMANN, B. Interactive effects of plant growth–promoting rhizobacteria and organic fertilization on P nutrition of Zea mays L. and Brassica napus L.  Journal of Plant Nutrition and Soil Science. 2011, 174(4), 602-613. ISSN doi: 10.1002/jpln.200900349 (IF: 1,969).

Articole din reviste cu facto de impact 0,1-0,9
3.    BADICEAN, D.; SCHOLTEN, S.; JACOTA, A. Transcriptional profiling of maize genotypes with disparate drought tolerances – new perspectives for molecular markers selection. Maydica. 2011, 56(3), 61-69. ISSN 0025-6153. (IF: 0.494).
4.    BONDARENKO, E.; SHETOVA, I.;  SHAMALOV, N.;  MOCAN, E.; BARBACAR, N.; KUROCHKIN, G.; PROTOPOP, S.; LYSYI, L.; SLOMINSKY, P.; LIMBORSKA, S.; SKVORTSOVA, V. Analysis of Acute Ischemic Stroke DNA Markers in Russian and Moldavian Populations. Russian Journal of Genetics. 2011, 47(10), 1240–1247. ISSN 1022-7954. (IF: 0.549).
5.    GONCEARIUC, M.; BALMUŞ Z.; GILLE E.; SPAC A.; BOTNARENCO P. Differences in essential oil content and chemical composition of new Ocimum basilicum L. genotypes in relation to some quantitative characters.  Journal of Medical Plants Research. 2011, ISSN 1996-0875, impact factor (0.879). (în tipar).
6.    MASLOBROD, S. The Distant Effect of Water on Seeds Outside a Closed Reservoir. Surface Engineering and Applied Electrochemistr. 2011, 47(4), 378-383. © Allerton Press, Inc., 2011. ISSN 1068-3755 (IF: 0.345).
7.    MASLOBROD, S.; KORLETYANU, L.; GANEA, A.; BURTSEVA, S. Influence of Millimetric Radiation on the Viability of Plants: 3. Changes in Seeds Metabolism after the Mediated Influence of a Factor. Surface Engineering and Applied Electrochemistry. 2011, 47(1), 70–75. © Allerton Press, Inc., 2011. ISSN 1068-3755 (IF: 0.345).

Articole din alte reviste editate în străinătate
1.    CIOCARLAN, A.; IVANOVA, R.; DELEANU, M. Antioxidant capacity of milk thistle (Silybum marianum L. Gaertn.) seeds extracts studied in vitro. Symposium “Plante medicinale – present si perspective”, Romania, Peatra-Neamt, 08-10 iunie, 2011. În: Romanian Biological Sciences. 2011, 9(1-4), р. 31-32. ISSN 1584-0158.
2.    IVANOVA R.; TATAROV P.; DASCALIUC A. Phenolics content and antioxidant activity as indices for shelf-life prediction. Symposium “Plante medicinale – present si perspective”,  Romania, Peatra-Neamt, 08-10 iunie, 2011. În: Romanian Biological Sciences, 2011, 9(1-4), р. 115-116. ISSN 1584-0158.
3.    CALALB, T.;  PRISACARI, V. Chokeberry carpomass in vitro – the source of active substances with antimicrobial proprieties. Romanian Biological Sciences. 2011, 9(1-4), 109-110. ISSN 1584-0158.
4.    BONDARENKO, E.; MOCAN, E.; BARBACAR, N.;. TUPITSYNA, T.; SLOMINSKII, P.; SHETOVA, I.; SHAMALOV, N.; BOTSINA, A.; SKVORTSOVA, V.; LIMBORSKA, S. Analysis of Polymorphic Variants of PDE4D Gene in Patients with Acute Stroke from Moldavian Population. Molecular Genetics, Microbiology and Virology. 2011, 2, 5-7. ISSN 0891-4168.
5.    DARABAN, O.; ZBANC,  E.; EMNOVA, E.; BOINCEAN, B.; TOMA, S. Phosphatase activity of typical chernozem soil in field crop rotation. Lucrări şt. Univ. de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”. Ser. Agronomie. Iaşi. 2011. 54. ISSN 1454-7414.
6.    DRUŢA, IA.; DARABAN, O.; TOMA, S.; EMNOVA E. Agrochemical and biochemical properties of typical chernozem cultivated with sunflower and vetch+oats in crop rotation in dependence of fertilization system. Lucrări şt. Univ. de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”. Ser. Agronomie. Iaşi. 2011. 54. ISSN 1454-7414.
7.    GONCEARIUC, M.; MAŞCOVŢEVA, S.; BUTNARAŞ, V.; BALMUŞ Z. The biodiversity of Lavandula angustifolia MILL. F1 hybrids. Oltenia. Studii şi comunicări. Ştiinţele naturii. Craiova, 2011, 27(1), 7-12. ISSN 1454-6914 B+.
8.    MIHNEA, N. Genetic and breeding value of tomato varieties without geniculate joint  of floral peduncle. Oltenia. Studii şi comunicări. Ştiinţele naturii. Craiova, 2011, 27(2), 9-13. ISSN 1454-6914 B+.
9.    MITIN, V. Cancer is a side effect of evolution of viruses and bacteria. Nature Precedings,  Received 01 September 2011 18:11 UTC; Posted 06 September 2011. doi:10.1038/npre.2011.6322.1

Articole din reviste naţionale:
categoria A

1.    КОРЛЭТЯНУ, Л.Б.; МАСЛОБРОД, С.Н.; ГАНЯ, А.И.; БУРЦЕВА, С.А.  Влияние  миллиметрового излучения на жизнеспособность растений. 3. Изменение метаболизма семян при опосредованном воздействии фактора. Электронная обработка материалов. 2011, 47(1), 81-86. ISSN 0013-5739. (IF: 0.34)

categoria B
2.    ANDRONIC, L.; RUDACOVA, A.; ROTARI, A. Polimorfismul proteinelor de rezervă  în populaţiile orzului de primăvară (Hordeum vulgare L.) obţinute în condiţii de infecţie virală. Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2011, nr. 1, 73-79. ISSN 1856-064X.
3.    CALALB, T.; BALAN, I.; UNGUREANU, I. Caracteristica floristică a colecţiei de plante medicinale a Centrului de Cultivare a Plantelor Medicinale a USMF “Nicolae Testemiţanu”. Probleme medico-biologice şi farmaceutice. 2011, nr. 1, 425-431.  ISSN 1857-1719.
4.    CIOBANU, C.; CALALB, T.;  DIUG, E. Morfo-biometria plantelor de Cynara scolimus L., cultivată în colecţia de plante medicinale a Centrului de Cultivare a Plantelor Medicinale a USMF “Nicolae Testemiţanu”. Probleme medico-biologice şi farmaceutice. 2011, nr. 1, 431-436. ISSN 1857-1719.
5.    COREŢCHI, L. Interacţiuni în fitopatosistemul Glycine max (L.) Merr. x Fusarium Lk. et Fr. Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2011, nr. 1, 79-88. ISSN 1856-064X.
6.    GONCEARIUC, M.; BALMUŞ, Z.; GILLE, E.; SPAC A.; BOTNARENCO, P.; GANEA, A. Caractere cantitative, conţinutul şi compoziţia chimică a uleiului esenţial la genotipuri noi de Ocimum basilicum L. Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2011, nr. 1, 62-72. ISSN 1857-064X.
7.    MIHNEA, N. Linii perspective de tomate cu potenţial de productivitate şi adaptabilitate  la condiţiile din Republica Moldova. Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2011, nr. 2,124-131. ISSN 1857-064X.  
8.    ŞTEFÎRŢĂ, A.; ALUCHI, N.; MELENCIUC, M.; BUCEACEAIA,  S.  Antrenarea enzimelor peroxidazice în protecţia antioxidativă a plantelor în condiţii de secetă. Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2011, nr. 1, 50-62. ISSN 1857-064X.
9.    ŞTEFÎRŢĂ, A.; ALUCHI, N.; MELENCIUC, M.; BUCEACEAIA,  S. Senescenţa la plantele  expuse secetei – proces natural sau patologic. Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2011, nr. 1, 89-97. ISSN 1857-064X.   
10.    TOMA, S.; EMNOVA, E.; DARABAN, O.; DRUŢA, Ia. Proprietăţile agrochimice şi biochimice ale cernoziomului carbonatic fertilizat cu îngrăşăminte organice în funcţie de regim hidrotermic. Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2011, nr. 2, 28-34. ISSN 1857-064X.
11.    БОТНАРЬ, В.Ф. Анализ технологических решений в овощеводстве и эффективность их внедрения в условиях Молдовы. Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2011, nr. 1, 43-51. ISSN 1857-064X.
12.    БОТНАРЬ, В.Ф. Характеристика теплового режима при возделывании в открытом грунте. Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2011, nr. 1, 80-89. ISSN 1857-064X.   
13.    МАКОВЕЙ, М. Д.  Доля влияния родительских компонентов скрещивания на наследуемость устойчивости к температурным стрессам у томатов. Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2011, nr. 1, 88-94. ISSN 1857-064X.
14.    ТОМА, С.И.; ЛЮЛЕНОВА, В.В.; ЛУПАН, А.С. Вклад Льва Семеновича (Симоновича) Берга в развитие теории эволюции организмов. Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2011, nr. 1, 97-104. ISSN 1857-064X.

categoria C
15.    BOTNARI, V. Particularităţile agrobiologice şi comportamentul culturilor legumicole faţă de îngheţuri.  Agricultura Moldovei. 2011, nr. 4-5, 22-25. ISSN 0582-5229.
16.    BOTNARI,V. Unele particularităţi tehnologice la producerea răsadurilor de legume.   Agricultura Moldovei. 2011, nr.1-2, 7-10. ISSN 0582-5229.
17.    BULHAC, I.; ŞTEFÎRŢĂ, A. Compuşi coordinativi ai unor metale de tip 3D cu activitate biologică. Akademos. Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. 2011, nr. 1, 19-24. ISSN 1857-0461.   
18.    CECAN, A.; ŞIŞCANU, GH. Activitatea enzimatică şi conţinutul glucidelor în frunze, creşterea vegetativă şi formarea mugurilor de rod sub influenţa preparatului Melongozida O şi a microelementelor la pomii de măr. Studia universitatis. Ser.  Ştiinţe ale naturii.  2010, nr. 6(36), 29-30. ISSN 1857-1735. (Această lucrare nu au fost incluse în lista lucrărilor pentru anul 2010).
19.    MARIN, I.; BACIU, I.; RÂVNEAC, V.; BUJOREANU, V. Condrablastomul: Elemente de diagnostic (studii electronomicroscopice) şi tratament chirurgical. Arta Medica. Revistă medicală ştiinţifico- practică. 2011, nr. 2(45), 214-217.
20.    MIHNEA, N. Soiuri de tomate pentru cultivarea în câmp deschis neprotejat. Agricultura Moldovei, 2011, nr. 8-9, 28-32. ISSN 0582-5229.
21.    MUSTEAŢĂ, G.; CREŢU, A. Tendinţe noi în cultivarea plantelor aromatice în Moldova. Ştiinţa Agricolă. 2009, nr. 2, 31-34. ISSN 1857-0003.
22.    MUSTEAŢĂ, G.; ROŞCA, N.; TIMCIUC, C.; BARANOVA, N. Creşterea, dezvoltarea şi productivitatea cimbrului de munte (Satureja montana L.) în funcţie de calitatea materialului săditor. Mediul ambiant. 2010, nr. 5(53), 27-30. ISSN 1810-9551.
23.    ŞIŞCANU GH.; CECAN, A.; RALEA T. Impactul preparatului Melongozida O în combinaţie cu microelemente asupra formării şi activităţii aparatului fotosintetic la pomii de măr. Studia universitatis. Ser.  Ştiinţe ale naturii. 2010,  nr. 6(36), 24-28. ISSN 1857-1735.
24.    ШИШКАНУ, Г.В.; ТИТОВА, Н.В.; ВОРОНЦОВ, В.А.; МАЛИНА Р.Б. СО2 – газообмен и продуктивность растений абрикоса и персика в зависимости от действия стероидного гликозида Молдстим и микроэлементов цинк и марганец. Studia universitatis. Ser.  Ştiinţe ale naturii. 2011, nr.1(41), 97-102.  ISSN 1857-1735.

Articole din alte reviste naţionale
1.    БОТНАРЬ, В.Ф. Защита овощных культур от заморозков. Omnibus. 2011, nr. 3, 29-30.
2.    БОТНАРЬ, В.Ф. Защита овощных культур от заморозков (продолжение).  Omnibus.  2011, nr. 4, 25-26.
3.    ZAGORNEANU, E.; BUJOREANU, V.; MĂRÎI, L. Aspecte morfogenetice la hibrizii interspecifici de tomate. Noosfer¬a. 2011, nr. 5. (în tipar).

Articole în culegeri naţionale
1.    ANDRONIC, L. Aspectul morfologic al tetradelor – criteriu în aprecierea regularităţii dividerilor meiotice la plante în condiţii de patogeneză virală. În: Structura şi funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate şi universalitate: (în memoriam acad. Boris Matienco): Conf. şt., 17 noiem. 2011. Ch., 2011, p.12-15. ISBN 978-9975-56-015-3.
2.    ANDRONIC, L. Publicaţiile ştiinţifice – reper în evaluarea eficienţei cercetării. În: Probleme actuale ale autoorganizării şi organizării sistemului de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova: Mat. conf. şt., 8 apr. 2011. Ch., 2011, p. 136-139. ISBN 978-9975-105-52-1.
3.    ANDRONIC, L.; ROŞCA, A. Cu torţa aprinsă prin labirinturile cunoaşterii. În: Academicianul Simion Toma – cavaler al cunoaşterii şi dăruirii. Coor. şt. V.CANŢER. Ch.: Centrul ed. al UASM, 2011, p. 201-203. ISBN 978-9975-64-210-1.
4.    ANTOCI, L; CRAVCENCO, A. Utilizarea organelor florilor de tomate pentru selectarea genotipurilor rezistente la secetă. În: Structura şi funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate şi universalitate: (în memoriam acad. Boris Matienco): Conf. şt., 17 noiem. 2011. Ch., 2011, p.16-18.  ISBN 978-9975-56-015-3.
5.    BADICEAN, D. PCR specific primers for detection of Glomus sp. arbuscular mycorrhizal fungi. În: Structura şi funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate şi universalitate: (în memoriam acad. Boris Matienco): Conf. şt., 17 noiem. 2011. Ch., 2011, p.145-147.  ISBN 978-9975-56-015-3.
6.    BILEŢCHI, L.; MINCIUNĂ, V.; TOMA, S. Unele aspecte ale acreditării ştiinţifice în Republica Moldova. În: Probleme actuale ale autoorganizării şi organizării sistemului de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova: Mat. conf. şt., 8 apr. 2011. Ch., 2011, p. 258-268. ISBN 978-9975-105-52-1.
7.    BIRSAN, A; SCUTARU, IU.; ROTARU, V.; FRUNZĂ, M.; CUCER, A. Impactul tratării seminţelor de soia cu substanţe gumice (LG) şi fenolice (OC) asupra activităţii catalazei şi dehidrogenazelor totale. In: Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare. Conf. şt. cu participare internaţională consacrată aniversării a 65-a a USM. Ştiinţe naturale şi exacte., 21-22 sept. 2011. Ch., 2011, p. 64-67. ISBN 978-9975-71-138-8.
8.    BUJOREANU, N. Optimizarea condiţiilor de creştere condiţionată a fructelor unor soiuri tardive de măr pentru păstrare îndelungată. În: Structura şi funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate şi universalitate: (în memoriam acad. Boris Matienco): Conf. şt., 17 noiem. 2011. Ch., 2011, p. 163-166. ISBN 978-9975-56-015-3.
9.    BUJOREANU, N.; MARINESCU, M.; BEJAN, N.; HAREA, I. Intensificarea sintezei pigmenţilor antocianici şi conţinutului biochimic la tomate şi strugurii de masă prin aplicarea reglatorilor de creştere. În: Lucrări ştiinţifice, Universitatea Agrară de Stat din Moldova.vol.29.2011 (în tipar).
10.    BUJOREANU, N.; MARINESCU, M.; BEJAN, N.; HAREA, I. Cercetarea influenţei regimului termic de păstrare aplicat asupra modificării conţinutului substanţelor fenolice ţi rezistenţei fructelor de măr la dereglările funcţionale pe durata perioadei postrecoltare. În: Structura şi funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate şi universalitate: (în memoriam acad. Boris Matienco): Conf. şt., 17 noiem. 2011. Ch., 2011, p.159-162. ISBN 978-9975-56-015-3.
11.    BUJOREANU, N.; MARINESCU, M.; BEJAN,N.; HAREA, I. Aprecierea tempului de biodegradare a substanţelor plastice la fructele de măr, în funcţie de regimul termic de păstrare aplicat. În: Structura şi funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate şi universalitate: (în memoriam acad. Boris Matienco): Conf. şt., 17 noiem. 2011. Ch., 2011, p. 68-71. ISBN 978-9975-56-015-3.
12.    CALALB, TATIANA. Expresia morfologică şi traficul compuşilor fenolici în carpocelulele in vivo şi in vitro la Aronia melanocarpa (Michx.) Eliot. În: Structura şi funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate şi universalitate: (în memoriam acad. Boris Matienco): Conf. şt., 17 noiem. 2011. Ch., 2011, p. 72-75. ISBN 978-9975-56-015-3.
13.    CĂLUGĂRU-SPĂTARU, T.; RALEA, T.; DASCALIUC, A. Actinidia arguta – o specie de plante promiţătoare pentru utilizarea în agricultura organică. În: Structura şi funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate şi universalitate: (în memoriam acad. Boris Matienco): Conf. şt., 17 noiem. 2011. Ch., 2011, p. 257-259. ISBN 978-9975-56-015-3.
14.    CEBANU, V.; ARMAŞU, S.; TERTEAC, D. Cercetarea stomatelor în raport cu rezistenţa viţei de vie la antracnoză. În: Structura şi funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate şi universalitate: (în memoriam acad. Boris Matienco): Conf. şt., 17 noiem. 2011. Ch., 2011, p. 26-29. ISBN 978-9975-56-015-3.
15.    CECAN, A., ŞIŞCANU, GH., RALEA, T., CHINTEA, P. Conţinutul compuşilor fosforici şi a glucidelor în frunze la pomii de măr cultivaţi în condiţii controlate. În: Structura şi funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate şi universalitate: (în memoriam acad. Boris Matienco): Conf. şt., 17 noiem. 2011. Ch., 2011, p. 167-170. ISBN 978-9975-56-015-3.
16.    CHIHAI M.; BUJOREANU N. Influenţa regimului de păstrare asupra rezistenţei unor soiuri tardive de măr faţă de bolile fungice. În: Structura şi funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate şi universalitate: (în memoriam acad. Boris Matienco): Conf. şt., 17 noiem. 2011. Ch., 2011, p. 171-174 ISBN 978-9975-56-015-3.
17.    CHIHAI M.; BUJOREANU, N. Gradul de modificare a unor indici biochimici, în funcţie de temperatura de păstrare aplicată. În: Lucrări ştiinţifice, Universitatea Agrară de Stat din Moldova (în tipar)
18.    CHIRILOV, A.; COTENCO, E. Academicianul Anatolie Jacotă om al gândirii practico-realiste asupra vieţii plantelor. In: Academicianul Jacota Anatolie (1941-2010): Biobibliografie. Ch.,  2011. p. 41-45.    
19.    CHIRILOV, A.; HARCIUC, O.; BOLOTIN, O.; COZMIC, R.; BAŞTOVAIA, S.; MITINA, T. Statutul apei şi manifestarea potenţialului de productivitate a plantelor de soia pe fondal de smectit, sodiu şi deficit de apă în sol. In: Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare. Conf. şt. cu participare internaţională consacrată aniversării a 65-a a USM. Ştiinţe naturale şi exacte., 21-22 sept. 2011. Ch., 2011, vol. 1, p. 31-34. ISBN 978-9975-71-138-8.
20.    CIOBANU, RENATA. Calusogeneza şi embriogeneza somatică la triticale. În: Structura şi funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate şi universalitate: (în memoriam acad. Boris Matienco): Conf. şt., 17 noiem. 2011. Ch., 2011, p. 76-79. ISBN 978-9975-56-015-3.
21.    COMAROVA, V.; ŞIŞCANU, GH.; CHINTEA, P. Evaluarea acţiunii melongozidei asupra proceselor fotosintetice şi hidrice ale plantelor de măr. În: Structura şi funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate şi universalitate: (în memoriam acad. Boris Matienco): Conf. şt., 17 noiem. 2011. Ch., 2011, p. 181-183. ISBN 978-9975-56-015-3.
22.    COREŢCHI, L. Cercetări contemporane  cu privire la genetica  rezistenţei culturilor agricole la boli fungice. În: Structura şi funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate şi universalitate: (în memoriam acad. Boris Matienco): Conf. şt., 17 noiem. 2011. Ch., 2011, p. 184-187. ISBN 978-9975-56-015-3.
23.    COREŢCHI, L. Manifestarea unor maladii  fungice la Cicer arietinum L. în condiţiile Republicii Moldova. În: Structura şi funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate şi universalitate: (în memoriam acad. Boris Matienco): Conf. şt., 17 noiem. 2011. Ch., 2011, p. 188-193. ISBN 978-9975-56-015-3.
24.    COTENCO, E. Rezultate ştiinţifice ale academicianului Anatolie Jacotă. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 5-12. ISBN 978-9975-78-994-3.
25.    DASCALIUC, A.; NEMEROVSCHII, A.; COSTICA, M.; COSTICA, N. Integrative approaches in evaluation the adaptive potential of plants to heat shock temperatures. În: Structura şi funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate şi universalitate: (în memoriam acad. Boris Matienco): Conf. şt., 17 noiem. 2011. Ch., 2011, p. 194-196. ISBN 978-9975-56-015-3.
26.    DASCALIUC, A.; VOINEAC, V.; RALEA, T. Rolul reglatorilor naturali de creştere în agricultura organică. În: Edificarea Societăţii Durabile : Mat. conf. şt. intern., 27-29 oct., 2011. Ch., 2011, p. 52-57.  
27.    DRUŢA, IA. Capacitatea potenţială de mineralizare a azotului organic în cernoziom tipic cultivat cu sfeclă pentru zahăr în asolament. In: Sfecla de zahăr – cultura strategică în dezvoltarea durabilă a agriculturii Republicii Moldova: Mat. conf. intern., Bălţi, 7-8 iulie, 2011. Ch., 2011, p. 168-174.
28.    GANEA, A.; CORLĂTEANU, L. Aspecte conceptuale şi practice privind conservarea ex situ a agrobiodiversităţii vegetale în Republica Moldova. In: Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare. Conf. şt. cu participare internaţională consacrată aniversării a 65-a a USM. Ştiinţe naturale şi exacte., 21-22 sept. 2011. Ch., 2011, vol. 1, p. 360-363. ISBN 978-9975-71-138-8.
29.    GRIGORCEA, S.; LUPAŞCU, G.; MIHNEA, N.  Manifestarea alternariozei la soiuri şi hibrizi F1  de tomate. În: Structura şi funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate şi universalitate: (în memoriam acad. Boris Matienco): Conf. şt., 17 noiem. 2011. Ch., 2011, p.197-200. ISBN 978-9975-56-015-3.
30.    IVANOVA, R. Monitoring of phenolics content and antioxidant activity changing in cell sap of Buxus sempervirens leaves. În: Structura şi funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate şi universalitate: (în memoriam acad. Boris Matienco): Conf. şt., 17 noiem. 2011. Ch., 2011, p. 90-93. ISBN 978-9975-56-015-3.
31.    LISNIC, S.; TOMA, S.; COREŢCAIA, IU. Impactul aplicării preparatului Microcom - T asupra unor procese fiziologice şi productivităţii sfeclei de zahăr. In: Sfecla de zahăr – cultura strategică în dezvoltarea durabilă a agriculturii Republicii Moldova: Mat. conf. intern., Bălţi, 7-8 iulie, 2011. Ch., 2011, p. 209-216.
32.    LUPAŞCU, G.; SAŞCO, E.; GAVZER, S.; CILOCI, A.; TIURIN, J.; CLAPCO, S.; LABLIUC, S.;  STRATAN, M. Activitatea β-glucozidazică a fungilor Fusarium cu diferit grad de virulenţă. În: Biotehnologia microbiologică – domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane, 6-8 iulie 2011. Ch., 2011, p. 75-76. ISBN 978-9975-106-78-8.
33.    MALII, A.;  CLICIUC, D. Selecţarea şi sţudierea formelor muţante de soia în generaţia M5. În: Structura şi funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate şi universalitate: (în memoriam acad. Boris Matienco): Conf. şt., 17 noiem. 2011. Ch., 2011, p. 267-270. ISBN 978-9975-56-015-3.
34.    MIHAILĂ, V.; BÂLICI, E. Evaluarea unor specii de Cuphea după rezistenţa lor la temperaturi înalte. În: Structura şi funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate şi universalitate: (în memoriam acad. Boris Matienco): Conf. şt., 17 noiem. 2011. Ch., 2011, p. 271-274. ISBN 978-9975-56-015-3.
35.    MUSTEAȚĂ, G.; ROŞCA, N.; BARANOVA, N. Longevitatea productivă a plantaţiilor de cimbru de munte (Satureja montana L.). În: Structura şi funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate şi universalitate: (în memoriam acad. Boris Matienco): Conf. şt., 17 noiem. 2011. Ch., 2011, p. 275-277 ISBN 978-9975-56-015-3.
36.    BALMUŞ, Z.; GONCEARIUC, M.; COTELEA, L.; CERNOLEV, E. Hibrizi distinctivi de Salvia sclarea L. în anul întâi de vegetaţie. În: Structura şi funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate şi universalitate: (în memoriam acad. Boris Matienco): Conf. şt., 17 noiem. 2011. Ch., 2011, p. 253-256. ISBN 978-9975-56-015-3.
37.    ROMANCIUC, G. Particularităţile acţiunii citochininelor la etapele iniţiale de inducere a proceselor morfogenetice în cultura in vitro la Actinidia chinensis. În: Structura şi funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate şi universalitate: (în memoriam acad. Boris Matienco): Conf. şt., 17 noiem. 2011. Ch., 2011, p. 103-106. ISBN 978-9975-56-015-3.
38.    ROMANCIUC, G.; ANDRONIC, L. Analiza histologică a calusului de actinidia chinensis în faza de iniţiere a proceselor morfogenetice în condiţii in vitro. În: Structura şi funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate şi universalitate: (în memoriam acad. Boris Matienco): Conf. şt., 17 noiem. 2011. Ch., 2011, p. 43-46.  ISBN 978-9975-56-015-3.
39.    ROŞCA, N.; MUSTEAŢĂ,G.; BARANOVA, N.; JELEZNEAC,  T.; VORNICU, Z. Producţia la fenicul în dependenţă de anul de vegetaţie. În: Structura şi funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate şi universalitate: (în memoriam acad. Boris Matienco): Conf. şt., 17 noiem. 2011- Ch., 2011, p. 278-280. ISBN 978-9975-56-015-3.
40.    ROTARU, A.; ANDRONIC, L. Targets of the science integration in european and international scientific research system. În: Probleme actuale ale autoorganizării şi organizării sistemului de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova: Mat. conf. şt., 8 apr. 2011.  Ch., 2011, p. 127-135. ISBN 978-9975-105-52-1.
41.    ROTARU, V.; BIRSAN, A. Eficienţa utilizării fosforului la genotipurile de soia (glycine max. l.) în condiţii deficitare de fosfor. In: Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare. Conf. şt. cu participare internaţională consacrată aniversării a 65-a a USM. Ştiinţe naturale şi exacte., 21-22 sept. 2011. Ch., 2011, p. 28-30. ISBN 978-9975-71-138-8.
42.    SANDIC, Ş.; LUPAŞCU, G.; SAŞCO, E.; GAVZER, S. Gradul de dominanţă a rezistenţei grâului comun de toamnă la boli fungice. În: Structura şi funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate şi universalitate: (în memoriam acad. Boris Matienco): Conf. şt., 17 noiem. 2011. Ch., 2011, p. 224-226. ISBN 978-9975-56-015-3.
43.    SAŞCO, E. Vitrocultura la Triticum aestivum L. ca obiect de testare şi identificare a rezistenţei pentru Fusarium spp. În: Structura şi funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate şi universalitate: (în memoriam acad. Boris Matienco): Conf. şt., 17 noiem. 2011. Ch., 2011, p.  111-114. ISBN 978-9975-56-015-3.
44.    SCURTU, GH.;  ROŞCA, N.; MALINA, R. Influenţa formei de conducerea a butucului de viţă de vie asupra acumulării masei strugurilor pe butuc. În: Structura şi funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate şi universalitate: (în memoriam acad. Boris Matienco): Conf. şt., 17 noiem. 2011. Ch., 2011, p. 115-117.
45.    SÎROMEATNICOV, IU.; JACOTĂ, A. Evaluarea  regeneranţilor  soiurilor de tomate obţinuţi  in vitro. În: Structura şi funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate şi universalitate: (în memoriam acad. Boris Matienco): Conf. şt., 17 noiem. 2011. Ch., 2011, p. 118-121. ISBN 978-9975-56-015-3.
46.    ŞIŞCANU, GH.; CECAN, A.; CHINTEA, P. Influenţa preparatului melongozida O şi a microelementelor asupra activităţii enzimatice şi rodirii la pomii de măr. În: Structura şi funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate şi universalitate: (în memoriam acad. Boris Matienco): Conf. şt., 17 noiem. 2011. Ch., 2011, p. 227-230. ISBN 978-9975-56-015-3.
47.    SMEREA, S. Aspecte histologice şi ultrastructurale ale culturii de calus în condiţii de patogeneză virală. În: Structura şi funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate şi universalitate: (în memoriam acad. Boris Matienco): Conf. şt., 17 noiem. 2011. Ch., 2011, p. 51-56. ISBN 978-9975-56-015-3.
48.    TITOVA N., ŞIŞCANU GH. Reglarea exogenă a fotosintezei şi metabolismului plantelor de cais. În: Structura şi funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate şi universalitate: (în memoriam acad. Boris Matienco): Conf. şt., 17 noiem. 2011. Ch., 2011, p. 231-234. ISBN 978-9975-56-015-3.
49.    TOMA, Z.; CEBAN, A.; GANEA, A.; BUIUCLI, P.; VEVERIŢA, E.; GOREA, A. Variabilitatea unor caractere de calitate a seminţelor de cereale păioase in dependenţă de condiţionale de creştere şi dezvoltare a plantelor. În: Structura şi funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate şi universalitate: (în memoriam acad. Boris Matienco): Conf. şt., 17 noiem. 2011. Ch., 2011, p. 282-285. ISBN 978-9975-56-015-3.
50.    ZAGORNEANU, E.; ZUBCOV, I.; BUJOREANU, V. Morfogeneza carpocalusului de tomate in vitro. În: Structura şi funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate şi universalitate: (în memoriam acad. Boris Matienco): Conf. şt., 17 noiem. 2011. Ch., 2011, p. 129-133. ISBN 978-9975-56-015-3
51.    ZLATI, TATIANA. Evaluarea soiurilor de Soia la temperaturi joase în cultura in vitro. În: Structura şi funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate şi universalitate: (în memoriam acad. Boris Matienco): Conf. şt., 17 noiem. 2011. Ch., 2011, p. 138-140. ISBN 978-9975-56-015-3.
52.    БОТНАРЬ, В.Ф. Довсходовое применение гербицидов на капусте в безрассадной культуре. În: Structura şi funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate şi universalitate: (în memoriam acad. Boris Matienco): Conf. şt., 17 noiem. 2011. Ch., 2011, p. 155-158. ISBN 978-9975-56-015-3.
53.    БОТНАРЬ, В.Ф.; КИЛИНЧУК, А. И. Агробиологические особенности местных сортов и форм чеснока. În: Structura şi funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate şi universalitate: (în memoriam acad. Boris Matienco): Conf. şt., 17 noiem. 2011. Ch., 2011, p. 151-154. ISBN 978-9975-56-015-3.
54.    БОТНАРЬ, В.Ф.; КИНТЯ, П.К.; БОРОВСКАЯ, А.Д. Повышение энергии прорастания о общей всхожести семян моркови. În: Structura şi funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate şi universalitate: (în memoriam acad. Boris Matienco): Conf. şt., 17 noiem. 2011. Ch., 2011, p. 148-150. ISBN 978-9975-56-015-3.
55.    ВЕЛИКСАР, С.; ЛИСНИК, С.; ТОМА, С.; КОРЕЦКАЯ, Ю.; ДАВИД, Т.; МИТИНА,Т.; БОНДАРЕНКО, Н. Tолерантность различных видов растений к избытку меди в питательной среде. În: Structura şi funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate şi universalitate: (în memoriam acad. Boris Matienco): Conf. şt., 17 noiem. 2011. Ch., 2011, p. 246-249. ISBN 978-9975-56-015-3.
56.    ЕМНОВА, Е.; ТОМА, С.; ДАРАБАН, О.; ДРУЦА, Я. Гидролитическая активность чернозема типичного и мобилизация питательных элементов растений. In: Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare. Conf. şt. cu participare internaţională consacrată aniversării a 65-a a USM. Ştiinţe naturale şi exacte., 21-22 sept. 2011. Ch., 2011, p. 230-234. ISBN 978-9975-71-138-8.
57.    ЕМНОВА, Е.; ТОМА, С.; ДАРАБАН, О.; ДРУЦА, Я.; БОИНЧАН, Б.; НИКА, Л. Биохимические особенности типичного чернозема под сахарной свеклой в севообороте. In: Sfecla de zahăr – cultura strategică în dezvoltarea durabilă a agriculturii Republicii Moldova: Mat. conf. intern., Bălţi, 7-8 iulie, 2011. Ch., 2011, p. 175-183.
58.    ЗАМОРЗАЕВА, И.; БАРБАКАР, Н.; ШЕВЦОВА, Г. Подбор молекулярных маркеров для  анализа различных генотипов томата. În: Structura şi funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate şi universalitate: (în memoriam acad. Boris Matienco): Conf. şt. 17 noiem. 2011. Ch., 2011, p. 134-137. ISBN 978-9975-56-015-3.
59.    КОРЛЭТЯНУ Л.; МАСЛОБРОД  С.; ГАНЯ А.; ГУШКАН И.; КЛЕЩ Ф. Влияние физических факторов на первичные процессы метаболизма семян пшеницы при различных условиях консервации ex situ. În: Structura şi funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate şi universalitate: (în memoriam acad. Boris Matienco): Conf. şt., 17 noiem. 2011. Ch., 2011, p. 83-85. ISBN 978-9975-56-015-3.
60.    КРАВЧЕНКО, А.Н.; КЛИМЕНКО, О.А. Регенерация растений кукурузы in vitro в условиях пониженных температур. În: Structura şi funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate şi universalitate: (în memoriam acad. Boris Matienco): Conf. şt., 17 noiem. 2011. Ch., 2011, p. 86-89. ISBN 978-9975-56-015-3
61.    КУРШУНЖИ, Д.К.; ГАНЯ А. Оценка местных и коллекционных генотипов нута на устойчивость к возбудителю аскохитоза Ascochyta rabiei. În: Structura şi funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate şi universalitate: (în memoriam acad. Boris Matienco): Conf. şt., 17 noiem. 2011. Ch., 2011, p. 260-263. ISBN 978-9975-56-015-3.
62.    МАКОВЕЙ, М.Д. Комплексное изучение перспективных линий томатов на устойчивость к абиотическим факторам среды в сочетании с продуктивностью. În: Structura şi funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate şi universalitate: (în memoriam acad. Boris Matienco): Conf. şt., 17 noiem. 2011. Ch., 2011, p. 264-266. ISBN 978-9975-56-015-3.
63.    МАСЛОБРОД, С.; РОТАРЕНКО, В.; МИХАЙЛОВ, М.; САРМАНЮК, М. Усовершенствование методики удвоения генома у гаплоидной кукурузы. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 44. ISBN 978-9975-78-994-3.
64.    МИХЭИЛЭ, В.В.; МАСЛОБРОД, С.Н. Влияние миллиметрового излучения на жизнеспособность пыльцы Cuphea lanceolata Ait. и Cuphea viscosissima Jacq. În: Structura şi funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate şi universalitate: (în memoriam acad. Boris Matienco): Conf. şt., 17 noiem. 2011. Ch., 2011, p. 94-97.  ISBN 978-9975-56-015-3.
65.    САЛТАНОВИЧ, Т.И.; РОЖНЕВСКАЯ, М.К.; БЕЖЕНАРЬ В.В. Влияние осмотического стресса на реакцию мужского гаметофита томата. În: Structura şi funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate şi universalitate: (în memoriam acad. Boris Matienco): Conf. şt., 17 noiem. 2011. Ch., 2011, p. 107-110. ISBN 978-9975-56-015-3.
66.    СВЕТЛИЧЕНКО, В.; БУЖОРЯНУ, Н. Влияние пленкообразующего состава Pelicol на химический состав плодов яблони при длительном хранении. În: Structura şi funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate şi universalitate: (în memoriam acad. Boris Matienco): Conf. şt., 17 noiem. 2011. Ch., 2011, p. 122-124. ISBN 978-9975-56-015-3.
67.    ТОМА, З.  Биотическая модификация белков и их аминокислотного состава в пораженном зерне пшеницы. În: Structura şi funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate şi universalitate: (în memoriam acad. Boris Matienco): Conf. şt., 17 noiem. 2011. Ch., 2011, p. 125-128. ISBN 978-9975-56-015-3.

Articole în culegeri internaţionale
1.    LISNIC, S.; TOMA, S.; COREŢCAIA, IU. Interacţiunea dintre  cation (Ni) şi anioni (SO4 şi Cl) şi) în manifestarea activităţii peroxidazei la sfecla de zahăr în dependenţă de dozele de Ni şi stresul hidric temporar. In: Horticultura – ştiinţă,calitate,diversitate,armonie. Simp. şt. anual cu participare internaţională, Iaşi, 26-28 mai 2011. Iaşi, 2011. ISSN 2069-847X.  
2.    MUNTEANU, N.; CHIRILOV, A.; CHINTEA, P.; HARCIUC, O.; ŞVEŢ, S.; COZMIC, R.; BAŞTOVAIA, S.; CHIRILOV, E.; IUREA, D. A new regulator of the physiological processes in grape plants. Lucrări şt. Univ. de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”. Ser. Horticultura. Iaşi, 2011, 54(2). ISSN 1454-7376.
3.    ROTARU, V. Proline contents in two soybean cultivars in relation to nutrient supply under low soil moisture regime. Lucrări şt. Univ. de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”. Ser. Horticultura. Iaşi, 2011, 54(1), 41-46. ISSN 1454-7376.
4.    ŞTEFÎRŢĂ, A.; TOMA, S.; BARBĂ, N.; BRÂNZĂ, L.; POJOGA, V.;  ROBU, ŞT.; MELENCIUC, M.; BUCEACEAIA,  S. Effect of salicylic acid´s derivates on plant growth and productivity. Horticultura – ştiinţă,calitate,diversitate,armonie. Simp. şt. anual cu participare internaţională. Iaşi, 26-28 mai 2011. Iaşi, 2011. ISSN 2069-847X.  
5.    VELIKSAR, S.; TOMA, S.; DAVID, T.; TUDORACHE, GH.; BRATCO, D.; BUSUIOC, V. The impact of micronutrients in the accumulation of protective compounds in the vine organs.  Lucrări şt. Univ. de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”. Ser. Horticultura. Iaşi, 2011, 54. ISSN 1454-7376.
6.    CĂLUGĂRU-SPĂTARU, T. Specificul biologic şi introducerea speciei Rhodiola rosea L. în agricultura Moldovei. În: Conservarea diversităţii plantelor in situ şi ex situ: volum de rezumate: simpozion ştiinţific. Iaşi, 2011, р. 53-54. ISBN 978-973-640-677-5.
7.    SARMANIUC, M. The recombination of different inducers, as source of new haploid induction lines creation in maize (Zea mays L.). B: Культурные растения для устойчивого сельского хозяйства в ХХI веке (иммунитет, селекция, интродукция): К 110-летию академика ВАСХНИЛ и Россельхозакадемии М.С. Дунина. Под ред. И.М. КУЛИКОВА; В.Ф. ПИВОВАРОВА; С.К. ТEМИРБЕКОВОЙ. М.: Россельхозакадемия, 2011, т. IV, ч. 2, с. 161-166. ISBN 978-5-902178-50-7. ISBN 978-5-901695-48-7.
8.    STRATULAT, T.; SIRCU, R.; KINTEA, P.; BONDARENCO, E.; SPINU, C. Pacoverin and DNA synthesis in explanted human cells. Abstract. In: EUROTOX 2011. 47th Congress of the European Societies of Toxicology, Paris, France, 2011, 28th-31th of august. Abstracts/Toxicology Letters. 2011, 205S.  S60-S179, P1381.
9.    АНДРОНИК, Л.И.  Генотипическая изменчивость в потомстве вирус инфицированных  генотипов томата. В: Культурные растения для устойчивого сельского хозяйства в ХХI веке (иммунитет, селекция, интродукция): К 110-летию академика ВАСХНИЛ и Россельхозакадемии М.С. Дунина. Под ред. И.М. КУЛИКОВА; В.Ф. ПИВОВАРОВА; С.К. ТEМИРБЕКОВОЙ. М.: Россельхозакадемия, 2011, т. IV, ч. 1, с. 343-348. ISBN 978-5-902178-50-7; ISBN 978-5-901696-48-7.  
10.    БОНДАРЕНКО, Е.; КОРЕЦКАЯ, Л.; КЛИЧУК, Д.; КАНТОГЛУ, И. SSR-анализ мутантных линий нута  (Cicer arietinum L.),  полученных в результате  γ-облучения.  В: Культурные растения для устойчивого сельского хозяйства в ХХI веке (иммунитет, селекция, интродукция): К 110-летию академика ВАСХНИЛ и Россельхозакадемии М.С. Дунина. Под ред. И.М. КУЛИКОВА; В.Ф. ПИВОВАРОВА; С.К. ТEМИРБЕКОВОЙ. М: Россельхозакадемия, 2011, т. IV, ч. 1, с. 229-234. ISBN 978-5-902178-50-7; ISBN 978-5-901695-48-7.
11.    БОТНАРЕНКО, П.; БУТНАРАШ, В.; КОТЕЛЯ, Л.; МАШКОВЦЕВА, С. Особенности проростания семян лекарственных растений. В: Новые и нетрадионные растения и перспективы их использования. Мат. IX межд. симп. М.: Российский университет дружбы народов, 2011, Том. III, с. 171-174. ISBN 978-5-209-04047-7.
12.    БУДАК, А.; КОРЕЦКАЯ, Л.; ЧЕЛАК, В. Некоторые аспекты решения проблемы отбора на продуктивность отбора у сои. В: Культурные растения для устойчивого сельского хозяйства в ХХI веке (иммунитет, селекция, интродукция): К 110-летию академика ВАСХНИЛ и Россельхозакадемии М.С. Дунина. Под ред. И.М. КУЛИКОВА; В.Ф. ПИВОВАРОВА; С.К. ТEМИРБЕКОВОЙ. М.: Россельхозакадемия, 2011, т. IV, ч. 2, с.  194-198. ISBN 978-5-902178-50-7; ISBN 978-5-901695-48-7.
13.    БУЖОРЯНУ, Н.; ПЫНТЯ, М.; МАРИНЕСКУ, М. Исследование действия БАВ Fitostim и микроэлементов B, Zn и Mn на процессы роста, развития и плодоношения у косточковых культур. В: Плодоводство и ягодоводство России: Сб. науч. работ / ГНУ ВСТИСП Россельхозакадемии. – М., 2011, т. 26, с. 215-221.
14.    БУЮКЛИ, П.; ВЕВЕРИЦЭ, Е.; РОТАРЬ, С.; ГОРЕ, А. Засухоустойчивость новых форм и сортов озимой пшеницы и тритикале. В: Культурные растения для устойчивого сельского хозяйства в ХХI веке (иммунитет, селекция, интродукция): К 110-летию академика ВАСХНИЛ и Россельхозакадемии М.С. Дунина. Под ред. И.М. КУЛИКОВА; В.Ф. ПИВОВАРОВА; С.К. ТEМИРБЕКОВОЙ. М.: Россельхозакадемия, 2011, т. IV, ч. 2, с. 101-107. ISBN 978-5-902178-50-7;
15.    БУЮКЛИ, П.; ВЕВЕРИЦЭ, Е.; РОТАРЬ, С.; ГОРЕ, А. Создание наследственного голозерного овса. В: Культурные растения для устойчивого сельского хозяйства в ХХI веке (иммунитет, селекция, интродукция): К 110-летию академика ВАСХНИЛ и Россельхозакадемии М.С. Дунина. Под ред. И.М. КУЛИКОВА; В.Ф. ПИВОВАРОВА; С.К. ТEМИРБЕКОВОЙ. М.: Россельхозакадемия, 2011, т. IV, ч. 2, с. 170-174. ISBN 978-5-902178-50-7; ISBN 978-5-901695-48-7.
16.    БЫЛИЧ, E. Н. Воздействие абиотических факторов среды на проявление протандрии кукурузы. В: Культурные растения для устойчивого сельского хозяйства в ХХI веке (иммунитет, селекция, интродукция): К 110-летию академика ВАСХНИЛ и Россельхозакадемии М.С. Дунина. Под ред. И.М. КУЛИКОВА; В.Ф. ПИВОВАРОВА; С.К. ТEМИРБЕКОВОЙ. М.: Россельхозакадемия, 2011, т. IV, ч. 2, с. 167-169. ISBN 978-5-902178-50-7; ISBN 978-5-901695-48-7.
17.    ВЕВЕРИЦЭ, Е.; БУЮКЛИ, П. Основные результаты создания внутривидовых тритикале в Молдове. В: Культурные растения для устойчивого сельского хозяйства в ХХI веке (иммунитет, селекция, интродукция): К 110-летию академика ВАСХНИЛ и Россельхозакадемии М.С. Дунина. Под ред. И.М. КУЛИКОВА; В.Ф. ПИВОВАРОВА; С.К. ТEМИРБЕКОВОЙ. М.: Россельхозакадемия, 2011, т. IV, ч. 2, с. 144-149. ISBN 978-5-902178-50-7; ISBN 978-5-901695-48-7.
18.    ВЕЛИКСАР, С.; ТОМА, С.; ТУДОРАКЕ,  Г.; ДАВИД, T.  Роль некорневой подкормки в реализации потенциала зимостойкости Vitis vinifera L. В: VII Съезд Общества физиологов растений России “Физиология растений – фундаментальная основа экологии и инновационных биотехнологий» и Международная научная школа «Инновации в биологии для развития биоиндустрии сельскохозяйственной продукции», 4-10 июля 2011. Нижний Новгород, 2011, ч. 1, с. 134-135.
19.    ГОРЕ, А.; БУЮКЛИ, П.; ВЕВЕРИЦЭ, Е.; РОТАРЬ, С. Создание гетерогенных полуинтенсивных сортов пшеницы. В: Культурные растения для устойчивого сельского хозяйства в ХХI веке (иммунитет, селекция, интродукция): К 110-летию академика ВАСХНИЛ и Россельхозакадемии М.С. Дунина. Под ред. И.М. КУЛИКОВА; В.Ф. ПИВОВАРОВА; С.К. ТEМИРБЕКОВОЙ. М.: Россельхозакадемия, 2011, т. IV, ч. 2, с. 96-101. ISBN 978-5-902178-50-7; ISBN 978-5-901695-48-7.
20.    ДОНЯ, В.; ФЛОРЯ, В.; КИНТЯ, П.; ДОНЯ, В. Silybum marianum (L.) Gaerth. – ценное лекарственное, медоносное и кормовое растение. В: Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования: IX Межд. симп. М., 2011, т. 1, с. 59-62. ISBN 978-5-209-04045-3.
21.    ДОНЯ, В.; ФЛОРЯ, В.; КИНТЯ, П.; ДОНЯ, В. Внутрипопуляционный полиморфизм Silybum marianum (L.) Gaerth.  в условиях культуры.  В: Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования: IX Межд. симп. М., 2011, т. 3, с. 99-101. ISBN 978-5-209-04045-3.
22.    ДОНЯ, В.; ФЛОРЯ, В.; КИНТЯ, П.; ДОНЯ, В. Особенности онтогенеза . Silybum marianum (L.) Gaerth. в условиях Республики Молдова.  В: Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования: IX Межд. симп. М., 2011, т. 3, с. 101-104. ISBN 978-5-209-04045-3.
23.    ИВАНОВА, Р.; РАЛЯ, Т.; ДАСКАЛЮК, А. Влияние теплового шока на содержание фенольных  веществ  и  антиоксидантной  активности клеточного  сока листьев самшита.   В: VII Съезд Общества физиологов растений России “Физиология растений – фундаментальная основа экологии и инновационных биотехнологий» и Международная научная школа «Инновации в биологии для развития биоиндустрии сельскохозяйственной продукции», 4-10 июля 2011. Нижний Новгород, 2011, с. 280-281.
24.    КИНТЯ, П.; МАЩЕНКО, Н.; МАРЧЕНКО, А.; ШВЕЦ, С.; ШУКАНОВ, В. Регуляторы роста из отходов консервной промышленности как индукторы устойчивости злаковых культур. В: Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования: IX Межд. симп. М., 2011, т. 1, с. 168-171, ISBN 978-5-209-04045-3.
25.    КИНТЯ, П.К.; МАРЧЕНКО, А.А.; БЕСПАЛЬКО, А.В.; КОЗАРЬ, Е.Г.; БАЛАШОВА, И.Т. Фиторегуляторная активность глигозидов вероники дубравной (на примере перца сладкого). В: Роль физиологии и биохимии в интродукции и селекции овощных, плодово-ягодных и лекарственных растений: Межд. науч.-практ. конф., посв. 130-летию со дня рожд. профессора С.И. Жегалова и 80-летию со дня создания лаборатории физиологии и биохимии растений ВНИИССОК.  М., 2011, с. 173-178. ISBN 978-5-209-03959-4.
26.    КИНТЯ, П.К.; ШВЕЦ, С.А.; БАЛАШОВА, Н.Н.; ТАРЕЕВА, М.М.; ГУБКИН, В.Н. Регуляторный эффект антиоксидантов стероидного типа в повышении адаптивных свойств некоторых овощных культур. В: Роль физиологии и биохимии в интродукции и селекции овощных, плодово-ягодных и лекарственных растений: Межд. науч.-практ. конф., посв. 130-летию со дня рожд. профессора С.И. Жегалова и 80-летию со дня создания лаборатории физиологии и биохимии растений ВНИИССОК.  М., 2011, с. 170-173. ISBN 978-5-209-03959-4.
27.    КОМАРОВА, В.П.; ШИШКАНУ, Г.В. Фотосинтетический и водный обмен растений яблони под влиянием биорегулятора Мелангозид и почвенной засухи. В: Плодоводство и ягодоводство России: Сб. науч. работ / ГНУ ВСТИСП Россельхозакадемии. – М., 2011, т. 26, с. 44-50.
28.    КОМАРОВА, М.П.; ШИШКАНУ, Г.В.; КИНТЯ, П.К.; ШВЕЦ, С.А. Действие биорегулятора стероидной природы «мелангозид» на физиологические особенности саженцев яблони при временном гидрострессе. В: Роль физиологии и биохимии в интродукции и селекции овощных, плодово-ягодных и лекарственных растений: Межд. науч.-практ. конф., посв. 130-летию со дня рожд. профессора С.И. Жегалова и 80-летию со дня создания лаборатории физиологии и биохимии растений ВНИИССОК.  М., 2011, с. 195-199. ISBN 978-5-209-03959-4.
29.    КОРЕЦКАЯ, Л.; ЛУПАШКУ, Г.; КИНТЯ, П. Применение стероидных гликозидов Экостим и Молдстим в качестве системных индукторов устойчивости сои к патогенам. В: Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования: IX Межд. симп. М., 2011, т. 1, с. 171-174. ISBN 978-5-209-04045-3.
30.    КОРЕЦКАЯ, Л.; ЛУПАШКУ, А.; БУДАК, Б. Фитопатологическая оценка и продуктивность перспективных генетических форм сои. В: Культурные растения для устойчивого сельского хозяйства в ХХI веке (иммунитет, селекция, интродукция): К 110-летию академика ВАСХНИЛ и Россельхозакадемии М.С. Дунина. Под ред. И.М. КУЛИКОВА; В.Ф. ПИВОВАРОВА; С.К. ТEМИРБЕКОВОЙ. М.: Россельхозакадемия, 2011, т. IV, ч. 1, с. 240-245. ISBN 978-5-902178-50-7. ISBN 978-5-901695-48-7.
31.    КОРЕЦКАЯ, Л.С.; ЛУПАШКУ, Г.А.; КИНТЯ, П.К.; БУДАК, А.Б. Влияние некоторых фуростаноловых гликозидов на устойчивость генотипов сои к фузариозу. В: Роль физиологии и биохимии в интродукции и селекции овощных, плодово-ягодных и лекарственных растений: Межд. науч.-практ. конф., посв. 130-летию со дня рожд. профессора С.И. Жегалова и 80-летию со дня создания лаборатории физиологии и биохимии растений ВНИИССОК.  М., 2011, с. 208-211, ISBN 978-5-209-03959-4.
32.    КОРЛЭТЯНУ, Л.Б.; МАСЛОБРОД,  С.Н.; ГАНЯ,  А.И. Влияние  миллиметрового излучения и  низкой температуры на прорастание семян пшеницы при разных условиях хранения. В: Нетрадиционное растениеводство. Селекция и генетика. Охрана бионоосферы. Эниология. Экология и здоровье: Мат. XX Межд. юбилейного симпозиума, г. Алушта, 4-11 сентября 2011. Симферополь, 2011, с. 641-642. ISBN 978-966-366-512-2.
33.    КОРЛЭТЯНУ, Л.Б.; МАСЛОБРОД, С.Н.; ГАНЯ, А.И.; ГУШКАН, И.В. Влияние        миллиметрового излучения различных длин волн на процессы прорастания семян дурмана  с  низкой исходной всхожестью. В: Космос и биосфера: Мат. IX межд. Крымской конф.  Симферополь, 2011, с. 237-239.
34.    КОРЛЭТЯНУ, Л.Б.; МАСЛОБРОД, С.Н.; ГАНЯ, А.И.; ГУШКАН, И.В. Физиологические и  биохимические параметры проростков дурмана (Datura stramonium L.) при воздействии на семена миллиметрового излучения с различными длинами волн. В: Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования: IX Межд. симп. М., 2011, т. 1, с. 79-81. ISBN 978-5-209-04045-3.
35.    ЛИСНИК, С.С.; ТОМА, С.И.; КОРЕЦКАЯ, Ю.Л. Активность нитратредуктазы и пероксидазы у сахарной свеклы при различном обеспечении растений никелем  и водном стрессе. B: VII Съезд Общества физиологов растений России, “Физиология растений – фундаментальная основа экологии инновационных биотехнологий” и Международная научная школа “Инновации в биологии для развития биоиндустрии сельскохозяйственной продукции”, 4-10 июля 2011. Нижний Новгород, 2011, ч. 2, с. 426-427.
36.    ЛУПАШКУ, Г.; САШКО, Е.; ГАВЗЕР, С. Взаимодействия растений пшеницы с возбудителями корневой гнили. В: Культурные растения для устойчивого сельского хозяйства в ХХI веке (иммунитет, селекция, интродукция): К 110-летию академика ВАСХНИЛ и Россельхозакадемии М.С. Дунина. Под ред. И.М. КУЛИКОВА; В.Ф. ПИВОВАРОВА; С.К. ТEМИРБЕКОВОЙ. М.: Россельхозакадемия, 2011, т. IV, ч. 1, с.101-105. ISBN 978-5-902178-50-7; ISBN 978-5-901695-48-7.
37.    ЛУПАШКУ, Г.; САШКО, Е.; КИНТЯ, П.; МАРЧЕНКО, А.; МАЩЕНКО, Н.; ГАВЗЕР, С. Влияние гликозидов из Veronica сhamedrys L. на структуру популяций растений пшеницы при биотическом стрессе. В: Роль физиологии и биохимии в интродукции и селекции овощных, плодово-ягодных и лекарственных растений: Межд. науч.-практ. конф., посв. 130-летию со дня рожд. профессора С.И. Жегалова и 80-летию со дня создания лаборатории физиологии и биохимии растений ВНИИССОК.  М., 2011, с. 240-243. ISBN 978-5-209-03959-4.
38.    МАКОВЕЙ, М.Д. Перспективные линии для возделывания в условиях Молдовы. В: Культурные растения для устойчивого сельского хозяйства в ХХI веке (иммунитет, селекция, интродукция): К 110-летию академика ВАСХНИЛ и Россельхозакадемии М.С. Дунина. Под ред. И.М. КУЛИКОВА; В.Ф. ПИВОВАРОВА; С.К. ТEМИРБЕКОВОЙ. М.: Россельхозакадемия, 2011, т. IV, ч. 2, с. 304-309. ISBN 978-5-902178-50-7; ISBN 978-5-901695-48-7.
39.    МАКОВЕЙ, М.Д. Характеристика пыльцы томатов в зависимости от местоположения кисти на растении. В: Культурные растения для устойчивого сельского хозяйства в ХХI веке (иммунитет, селекция, интродукция): К 110-летию академика ВАСХНИЛ и Россельхозакадемии М.С. Дунина. Под ред. И.М. КУЛИКОВА; В.Ф. ПИВОВАРОВА; С.К. ТEМИРБЕКОВОЙ. М.: Россельхозакадемия, 2011, т. IV, ч. 2, с. 310-314. ISBN 978-5-902178-50-7; ISBN 978-5-901695-48-7.
40.    МАРИНЕСКУ, М.; БУЖОРЯНУ, Н. Изменение анатомо-морфологических характеристик плодов осенних и зимних сортов яблок в период хранения. В: Актуальные проблемы биологии, химии, физики: Межд. заочная науч.-практ. конф., Россия, 27 дек. 2011. Новосибирск, 2011 (в печати).
41.    МАЩЕНКО, Н.; КИНТЯ, П.; КОЗАРЬ, Е.; БАЛАШОВА, И.; БЛАНДИНСКАЯ, О. Биологически активные вещества из представителей семейства норичковых. B: VII Съезд Общества физиологов растений России, “Физиология растений – фундаментальная основа экологии инновационных биотехнологий” и Международная научная школа “Инновации в биологии для развития биоиндустрии сельскохозяйственной продукции”, 4-10 июля 2011. Нижний Новгород, 2011, ч. 1, с. 469-470.
42.    МАЩЕНКО, Н.Е.; КИНТЯ, П.К.; БЛАНДИНСКАЯ, О.А.; КОЗАРЬ, Е.Г.; БЕСПАЛЬКО, Л.В. Влияние гликозидов из Verbascum densiflorum на ростовые процессы перца сладкого. В: Роль физиологии и биохимии в интродукции и селекции овощных, плодово-ягодных и лекарственных растений: Межд. науч.-практ. конф., посв. 130-летию со дня рожд. профессора С.И. Жегалова и 80-летию со дня создания лаборатории физиологии и биохимии растений ВНИИССОК.  М., 2011, с. 252-257. ISBN 978-5-209-03959-4.
43.    МИХНЯ, Н.; ГРАТИ, М.; ГРАТИ, В.; ЛУПАШКУ, Г. Генетический потенциал новых сортов томата. В: Культурные растения для устойчивого сельского хозяйства в ХХI веке (иммунитет, селекция, интродукция): К 110-летию академика ВАСХНИЛ и Россельхозакадемии М.С. Дунина. Под ред. И.М. КУЛИКОВА; В.Ф. ПИВОВАРОВА; С.К. ТEМИРБЕКОВОЙ. М.: Россельхозакадемия, 2011, т. IV, ч. 2, с. 353-357. ISBN 978-5-902178-50-7.
44.    МИХНЯ, Н.И.; ЛУПАШКУ, Г.А.; ГРАТИ, В.Г.; МАКОВЕЙ, М.Д. Сравнительная оценка новых жароустойчивых линий томата. В: Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования: IX Межд. симп. М., 2011, т. 1, с. 188-190.  ISBN 978-5-209-04045-3.
45.    ПЫНТЯ М. А.; ШИШКАНУ Г.В.; ТИТОВА Н.В. Влияние молдстима на рост и фотосинтез привитых растений перспективных сортов абрикоса. В: Плодоводство и ягодоводство России: Сб. науч. работ / ГНУ ВСТИСП Россельхозакадемии. – М., 2011, т. 26, с. 342 -347.
46.    РОШКА, Н.Д.; МУСТЯЦЭ, Г.И.; КИНТЯ, П.К.; БАРАНОВА, Н.В. Влияние стимуляторов роста на всхожесть семян пассифлоры (Passiflora incarnata) и рост рассады. В: Роль физиологии и биохимии в интродукции и селекции овощных, плодово-ягодных и лекарственных растений: Межд. науч.-практ. конф., посв. 130-летию со дня рожд. профессора С.И. Жегалова и 80-летию со дня создания лаборатории физиологии и биохимии растений ВНИИССОК.  М., 2011, с. 308-310. ISBN 978-5-209-03959-4.
47.    РУССУ, М.; КИНТЯ, П.; ШВЕЦ, С. Перспективность использования мелонгозида-О на яблоне. В: Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования: IX Межд. симп. М., 2011, т. 2, с. 141-143. ISBN 978-5-209-04045-3.
48.    РУССУ, М.М.; КИНТЯ, П.К. Влияние мелонгозида-О на адаптацию яблони к засухе. В: Роль физиологии и биохимии в интродукции и селекции овощных, плодово-ягодных и лекарственных растений: Межд. науч.-практ. конф., посв. 130-летию со дня рожд. профессора С.И. Жегалова и 80-летию со дня создания лаборатории физиологии и биохимии растений ВНИИССОК.  М., 2011, с. 310-311. ISBN 978-5-209-03959-4.
49.    СЫРОМЯТНИКОВ, Ю.; КОТЕНКО, Е.; ШВЕЦ, С.; КИНТЯ, П. Влияние новых стероидных гликозидов на реакцию сортов томатов. В: Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования: IX Межд. симп. М., 2011, т. 2, с. 159-162. ISBN 978-5-209-04045-3.
50.    ТИТОВА, Н.; ШИШКАНУ, Г.; КИНТЯ, П. Ответная реакция растений абрикоса на действие молдстима и микроэлементов. В: Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования: IX Межд. симп. М., 2011, т. 1, с. 205-208. ISBN 978-5-209-04045-3.
51.    ТИТОВА, Н.В.; ШИШКАНУ, Г.В.; КИНТЯ, П.К. Реакция растений абрикоса на обработку молдстимом. В: Роль физиологии и биохимии в интродукции и селекции овощных, плодово-ягодных и лекарственных растений: Межд. науч.-практ. конф., посв. 130-летию со дня рожд. профессора С.И. Жегалова и 80-летию со дня создания лаборатории физиологии и биохимии растений ВНИИССОК.  М., 2011, с. 326-331. ISBN 978-5-209-03959-4.
52.    ФЛОРЯ, В.Н.; ДОНЯ, В.П.; ДОНЯ, В.В. Результаты интродукции лекарственных растений с частичной морфологической дезинтеграцией. В: Роль физиологии и биохимии в интродукции и селекции овощных, плодово-ягодных и лекарственных растений: Межд. науч.-практ. конф., посв. 130-летию со дня рожд. профессора С.И. Жегалова и 80-летию со дня создания лаборатории физиологии и биохимии растений ВНИИССОК.  М., 2011, с. 337-340. ISBN 978-5-209-03959-4.
53.    ФЛОРЯ, В.Н.; ДОНЯ, В.П.; КИНТЯ, П.К.; ДОНЯ, В.В. Биологические особенности развития Glycyrrhiza glabra L. в условиях Республики Молдова. В: Роль физиологии и биохимии в интродукции и селекции овощных, плодово-ягодных и лекарственных растений: Межд. науч.-практ. конф., посв. 130-летию со дня рожд. профессора С.И. Жегалова и 80-летию со дня создания лаборатории физиологии и биохимии растений ВНИИССОК.  М., 2011, с. 333-336. ISBN 978-5-209-03959-4.
54.    ФЛОРЯ, В.Н.; ДОНЯ, В.П.; КИНТЯ, П.К.; ДОНЯ, В.В. Особенности онтогенеза Glycyrrhiza glabra L. в условиях культуры. В: Роль физиологии и биохимии в интродукции и селекции овощных, плодово-ягодных и лекарственных растений: Межд. науч.-практ. конф., посв. 130-летию со дня рожд. профессора С.И. Жегалова и 80-летию со дня создания лаборатории физиологии и биохимии растений ВНИИССОК.  М., 2011, с. 341-344. ISBN 978-5-209-03959-4.
55.    ФОКША, Н.Г.; БОТНАРЬ, В.Ф.;  БОРОВСКАЯ, А.Д. Новый сорт сладкого перца Каолин. В: Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования: IX Межд. симп. М., 2011, т. 1, с. 104-107. ISBN 978-5-209-04045-3.
56.    ХАРЧУК, О.; КИРИЛЛОВ, А.; КОЗЬМИК, Р.; КИРИЛЛОВА, Э.; БАШТОВАЯ, С.; КИНТЯ, П.; ТОМА, С. Особенности водного статуса и реализации продуктивности растений сои при разных уровнях влагообеспеченности. В: Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования: IX Межд. симп. М., 2011, т. 2, с. 177-180. ISBN 978-5-209-04045-3.
57.    ХАРЧУК, О.; КИРИЛОВ, А.; БУДАК, А.; ТОМА, С. Влияние сбора посевного материала сои (Clycine max. L.) на содержание масла в семенах растений нового урожая. В: Культурные растения для устойчивого сельского хозяйства в ХХI веке (иммунитет, селекция, интродукция): К 110-летию академика ВАСХНИЛ и Россельхозакадемии М.С. Дунина. Под ред. И.М. КУЛИКОВА; В.Ф. ПИВОВАРОВА; С.К. ТEМИРБЕКОВОЙ. М.: Россельхозакадемия, 2011, т. IV, ч. 2, с. 199-202. ISBN 978-5-902178-50-7; ISBN 978-5-901695-48-7.
58.    ХАРЧУК, О.А.; КИРИЛЛОВ, А.Ф.; БУДАК, А.С.; ТОМА, С.И. Влияние года сбора посевного материала сои (GLYCIN MAXL) на содержание масла в семенах растений нового урожая. В: Культурные растения для устойчивого сельского хозяйства в ХХI веке (иммунитет, селекция, интродукция): К 110-летию академика ВАСХНИЛ и Россельхозакадемии М.С. Дунина. Под ред. И.М. КУЛИКОВА; В.Ф. ПИВОВАРОВА; С.К. ТEМИРБЕКОВОЙ. М.: Россельхозакадемия, 2011, т. IV, ч. 2, с. 199-202. ISBN 978-5-902178-50-7; ISBN 978-5-901695-48-7.
59.    ХАРЧУК, О.А.; КИРИЛЛОВ, А.Ф.; КОЗЬМИК, Р.А.; КИРИЛЛОВА, Е.Н.; БАШТОВАЯ, С.И.; КИНТЕА, П.К.; ТОМА, С.И. Особенности водного статуса и реализации продуктивности растений сои при разных уровнях влагообеспеченности. В: Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования: IX Межд. симп. М., 2011, т. 2, с. 177-181. ISBN 978-5-209-04045-3.
60.    ХАРЧУК, О.А.; НИКУЛАЕШ, М.Д. Продуктивность сортов томата при сбережении осадков в условиях потенциального водно-солевого стресса. В: Культурные растения для устойчивого сельского хозяйства в ХХI веке (иммунитет, селекция, интродукция): К 110-летию академика ВАСХНИЛ и Россельхозакадемии М.С. Дунина. Под ред. И.М. КУЛИКОВА; В.Ф. ПИВОВАРОВА; С.К. ТEМИРБЕКОВОЙ. М.: Россельхозакадемия, 2011, т. IV, ч. 1, с.403-410. ISBN 978-5-902178-50-7; ISBN 978-5-901695-48-7.
61.    ШУКАНОВ, В.; КИНТЯ, П.; ПОЛЯНСКАЯ, С.; МАНЖЕЛЕСОВА, Н.; ПОЛЯКОВА, Н.; КОРЫТЬКО, Л. Изучения влияния природного биорегулятора томатозида на физиолого-биохимические реакции, индуцирующие болезнеустойчивость растений пшеницы в условиях Беларуси. В: Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования: IX Межд. симп. М., 2011, т. 2, с. 199-202. ISBN 978-5-209-04045-3.

Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane culegeri naţionale
1.    ANDRONIC, L. Polimorfismul hordeinelor  în populaţiile orzului de primăvară descendente de la părinţi virozaţi. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 14. ISBN 978-9975-78-994-3.  
2.    BADICEAN, D. Arbuscular mycorrhizal fungi detection through PCR specific primers and its effect on drought stress tolerance in maize. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 17. ISBN 978-9975-78-994-3.
3.    BALMUŞ, Gh.; RUSU, M.; GUŞCAN, I. Unele aspecte ale formării şi diferenţierii mugurilor florali la pomii roditori de măr. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 18. ISBN 978-9975-78-994-3.
4.    BALMUŞ, Z.; GONCEARIUC, M.; COTELEA, L. Hibrizi şi soiuri de Salvia sclarea L.  (Şerlai)  în anul trei de vegetaţie. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 87.  ISBN 978-9975-78-994-3.
5.    BOTNARENCO, P.; BUTNARAŞ, V.; COTELEA, L.; MAŞCOVŢEVA, S. Germinarea seminţelor la speciile de  plante medicinale cultivate. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 90. ISBN 978-9975-78-994-3.
6.    BOTNARI, V. Starea actuală şi unele oportunităţi de revitalizare a agriculturii prin cercetare – dezvoltare - inovare. În: Cercetarea şi inovarea în parteneriat cu mediul de afaceri: Conf. naţ., Chişinău, 10 noiem. 2011. Ch., 2011
7.    BOTNARI, V.; CHINTEA; P.; BOROVSKAIA, Alla. Metoda de îmbunătăţire a calităţilor germinative a seminţelor de ceapă. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 126. ISBN 978-9975-78-994-3.
8.    BUDAC, A.; CELAC, V.; COREŢCHI, L. Caracterizarea soiului nou de soia numit Nadejda. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 91. ISBN 978-9975-78-994-3.
9.    BUJOREANU, N.; BEJAN N.; HAREA, I. Rezistenţa fructelor de măr la bolile fungice în funcţie de temperatura de păstrare. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 19 ISBN 978-9975-78-994-3.
10.    BUTNARAŞ, V. Studiul biometriei la hibrizii policross F1 de levănţică. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 94. ISBN 978-9975-78-994-3.
11.    BUTNARAŞ, V.; COTELEA, L.; MAŞCOVŢEVA,. Contribuţii în ameliorarea Roiniţei. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 93. ISBN 978-9975-78-994-3.
12.    CALALB, T.; SÎROMIATNICOV, IU. Criterii anatomice ale aparatului foliar în aprecierea adaptabilităţii genotipurilor noi de tomate.  In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 20. ISBN 978-9975-78-994-3.
13.    CĂLUGĂRU-SPĂTARU, T.; IVANOVA, R.; DASCALIUC, A. Inducerea acumulării compuşilor fenolici în calusul de Rhodiola rosea L. cu ajutorul radiaţiei ultraviolete. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 129. ISSN 978-9975-78-994-3.
14.    CAUŞ, M. Peroxidaza ca indice a stării fiziologice a frunzelor de Buxus sempervirens L. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze.  Ch., 2011, p. 21. ISBN 978-9975-78-994-3.
15.    CECAN, A.; ŞIŞCANU, GH.; CHINTEA, P.; ŞVEŢ, S. Impactul preparatului melongozida O utilizat separat şi în amestec cu microelemente asupra conţinutului glucidelor, altor substanţe metabolice în frunze la pomii de măr. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 23. ISBN 978-9975-78-994-3.
16.    CHIHAI, M.; BUJOREANU, N. Influenţa regimului termic de păstrare asupra modificării conţinutului de substanţe plastice, în unele soiuri de mere. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze.  Ch., 2011, p. 24. ISBN 978-9975-78-994-3.
17.    CHIRILOV, A.; HARCIUC, O.; BAŞTOVAIA, S.; CHIRILOVA, E.; COZMIC, R.; TOMA, S. Influenţa diferitor niveluri de asigurare cu apă asupra regimului hidric şi productivităţii plantelor de soia. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 25. ISBN 978-9975-78-994-3.
18.    CICALOV, V.; CĂLUGARU-SPĂTARU, Т.; DASCALIUC, А. Reacţia de creştere ca indice al eficienţei reglatorilor naturali în protecţia plantelor la  temperaturi ridicate. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 26, ISBN 978-9975-78-994-3.
19.    CLICIUC, D. Utilizarea iradierii repetate cu raze gamma pentru sporirea variabilităţii genetice induse la năut (Cicer arietinum L.). In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 28-29. ISBN 978-9975-78-994-3.
20.    COLESNICOVA, L.; MARINESCU, M.; BUJOREANU, N. Cercetarea modificărilor conţinutului de amidon la fructele de măr în funcţie de regimul termic aplicat în perioada postrecoltare. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 29 ISBN 978-9975-78-994-3.
21.    COMAROVA, V.; ŞIŞCANU, GH.; CHINTEA, P.; ŞVEŢ, S. Procedeu de sporire a rezistenţei puieţilor de măr la secetă prin tratarea cu melangozidă.  In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 30. ISBN 978-9975-78-994-3.
22.    CORLATEANU, L.; GANEA, A.; GRATII, M.; ŞVEŢ, S. Enhancement of viability of seeds of some grain crops using steroid glicosides for ex situ conservation. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 73. ISBN 978-9975-78-994-3.
23.    COREŢCHI, L.; BONDARENCO, E.; BARBACAR, N.; LUPAŞCU, G.; BUDAC, A. Analiza SSR a genotipurilor noi de soia de Glycine max (L.) Merrill, rezistente la fuzarioză. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 31. ISBN 978-9975-78-994-3.
24.    CORLATEANU,  L.; GANEA, A.; GRATI, M.; SHVETS, S. Enhancement of viability of seeds of some grain crops using steroid glycosides for ex situ conservation In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 73. ISBN 978-9975-78-994-3.
25.    CRAVCENCO, A.N.; CLIMENCO, O.A. Studierea şi evaluarea variabilităţii genetice indusa de cultivarea in vitro şi temperaturi scăzute. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 34.  ISBN 978-9975-78-994-3.
26.    DARABAN, O. Atenuarea impactului factorilor pedoclimatici nefavorabili asupra creşterii plantelor şi potenţialului enzimatic al solului rizosferic prin inocularea seminţelor de soia cu biopreparatul „Rizosideps”. In: Biotehnologia microbiologică - domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane, Chişinău, 6-8 iulie 2011. Ch., 2011, p. 41.
27.    DASCALIUC, A.; CICALOV, V.; RALEA, T.; NEMIROVSCKII, A.; IVANOVA, R.; CĂLUGĂRU-SPĂTARU T. Determinarea termotoleranţei iniţiale şi induse la plante. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 35. ISSN 978-9975-78-994-3.
28.    GANEA, A.; TRETIACOVA, S.; BEZUGLOVA, S. Inventarierea biodiversităţii cornului (Cornus mas L.) în ecosistemele forestiere. Conferinţa ştiinţifică „Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor”. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 76. ISBN 978-9975-78-994-3.
29.    GONCEARIUC, M.; BALMUŞ, Z.; CERNOLEV E. Utilizarea hibridărilor complexe în elaborarea soiurilor performante de Salvia sclarea L. Cu perioada de vegetaţie diferită. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze.  Ch., 2011, p. 96. ISBN 978-9975-78-994-3   
30.    GORE, A.; BUIUCLI, P.; VEVERIŢĂ, E.; ROTARI, S. Direcţiile ameliorării grâului comun de toamnă la Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 97. ISBN 978-9975-78-994-3.
31.    GRIGORCEA, SOFIA. Reacţia imunologică a unor genotipuri perspective de tomate la filtratele de cultură Fusarium spp. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 136. ISBN 978-9975-78-994-3.
32.    GRIGOROV, TATIANA. Inducerea morfogenezei calusului la orzul de primăvară supus acţiunii infecţiei virale şi radiaţiei gama. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 137. ISBN 978-9975-78-994-3.
33.    JACOTĂ, A.; TOMA, S.; ŞTEFÎRŢĂ, A.; POJOGA, V.; BUCEACEAIA,  S.; ALUCHI, N.; MELENCIUC, M. Principii şi procedee de determinare a rezistenţei ecologice a plantelor. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 39.  ISBN 978-9975-78-994-3.
34.    LISNIC, S.; COREŢCAIA, IULIA. Acţiunea nichelului (Ni)  ca microelement şi  poluant asupra unor procese fiziologice la sfecla  de zahăr. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 40. ISBN 978-9975-78-994-3.
35.    MALII, ALIONA. Obţinerea materialului iniţial de ameliorare la soia folosind muţageneza experimenţală. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 101. ISBN 978-9975-78-994-3.
36.    MARINESCU, M.; BUJOREANU, N.; COLESNICOVA, L. Cercetarea modificărilor conţinutului pigmenţilor antocianici la fructele de măr în funcţie de regimul termic aplicat în perioada postrecoltare. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 41 ISBN 978-9975-78-994-3.
37.    MERENIUC,  L. Influenţa secetei edafice asupra mezostructurii aparatului fotosintetic a plantelor de grîu comun de toamnă (Tr.aestivum L.). În: Structura şi funcţionalitatea sistemelor biologice – diversitate şi universalitate: (în memoriam acad. Boris Matienco): Conf. şt., 17 noiem. 2011. Ch., 2011, p. 216-220. ISBN 978-9975-78-994-3.
38.    MIHĂILĂ, V. Studiul viabilităţii polenului la mostrele de Cuphea lanceolata Ait. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 45. ISBN 978-9975-78-994-3.
39.    MIHNEA, N. Însuşiri cantitative şi calitative ale soiului de tomate Milenium. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 106. ISBN 978-9975-78-994-3.
40.    MIHNEA, N. Tomiş - soi nou de tomate pentru cultivare în câmp deschis neprotejat. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 105. ISBN 978-9975-78-994-3.
41.    MORARU C.V., IGNATOVA ZOIA, JELEV NATALIA, CUZNEŢOVA IRINA. Crearea genotipurilor de Triticum aestivum rezistente la ger, secetă şi productivitate, calitate înaltă a boabelor. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 107.
42.    MUSTEAŢĂ, G.; CREŢU, A.;  BARANOVA, N. Agroprocedee de perfecţionare a tehnologiei de cultivare a şerlaiului în Moldova. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 146, ISBN 978-9975-78-994-3.
43.    MUSTEAŢĂ, G.; MIHAILUŢĂ, O. Strategia controlului buruienilor în plantaţiile de isop (Hyssopus officinalis L.). In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 147, ISBN 978-9975-78-994-3.
44.    NEGRU P., GUŞCAN I., POPOVICI A.,  ŞIŞCANU  GH. Activitatea regulatorilor de creştere în funcţie de genotip, acţiunea secetei, conţinutului de humus şi calcar activ în sol. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 47. ISBN 978-9975-78-994-3.
45.    NEGRU P., POPOVICI A. Particularităţile respiraţiei la plantele viticole în funcţie de vigoarea de creştere, condiţiile de vegetaţie, rezistenţa la secetă şi ger. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 46. ISBN 978-9975-78-994-3.
46.    ROMANCIUC,  G. Influenţa factorilor exogeni şi endogeni asupra procesului de calusogeneză şi morfogeneză in vitro la Actinidia chinensis. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 152. ISBN 978-9975-78-994-3.
47.    ROMANCIUC, G; GANEA, A. Documentarea resurselor genetice vegetale în sistemul conservării agrobiodiversităţii în Republica Moldova. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 78. ISBN 978-9975-78-994-3.
48.    ROŞCA, N.; MUSTEAŢĂ, G.; BARANOVA, N.; TIMCIUC C. Aprecierea surselor genetice de fenicul la indicii de calitate a uleiului volatil.  In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 79. ISBN 978-9975-78-994-3.
49.    ROTARI, S.; BUIUCLI, P.; VEVERIŢĂ, E.; GORE, A. Ameliorarea grâului durum de toamnă în Moldova. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 113. ISBN 978-9975-78-994-3.
50.    ROTARU, L.; LUPAŞCU, G. Acţiuni şi interacţiuni genice implicate în reacţia tomatelor la acţiunea asociată a factorilor biotici şi abiotici nefavorabili. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 49. ISBN 978-9975-78-994-3.
51.    ROTARU, V. Modificările conţinutului de fosfor la plantele de soia (Glycine max.L.) în funcţie de nutriţia mineral şi regimul de umiditate a solului. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 51. ISBN 978-9975-78-994-3.
52.    ROTARU, V.; BARSAN, A.; TVERDOHLEB, A. Variabilitatea morfologică a sistemului radicular la genotipurile de soia (Glycine max. L.) în condiţii deficitare de fosfor. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 50. ISBN 978-9975-78-994-3.
53.    SARMANIUC, M. Recombinarea diferitor inductori, ca sursă de obţinere a noilor linii de inducere a haloizilor la porumb (Zea mays). In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 114. ISBN 978-9975-78-994-3.
54.    SÎROMIATNICOV, IULIA. Acţiunea temperaturilor joase asupra  combinaţiilor hibride  intraspecifice F2-4  şi formele lor parentale de tomate.  In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 57. ISBN 978-9975-78-994-3.
55.    SÎROMIATNICOV, IULIA. Evaluarea productivităţii la combinaţiile hibride inter - şi intraspecifice de tomate şi formele lor parentale obţinute in vitro. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 56. ISBN 978-9975-78-994-3.
56.    SÎROMIATNICOV, IULIA; COTENCO, EUGENIA;  ZLATI, TATIANA. Evaluarea   hibrizilor interspecifici de tomate F2 obţinuţi  in vitro. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 55. ISBN 978-9975-78-994-3.
57.    SÎROMIATNICOV, IULIA; COTENCO, EUGENIA; CIOBANU, RENATA. Manifestarea heterozisului  real şi gradul de dominare la hibrizii interspecifici de tomate obţinuţi  in vitro.  In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 54. ISBN 978-9975-78-994-3.
58.    ŞIŞCANU, G.H.; CECAN, A.; BALMUŞ, G.H.; RALEA, T.; CHINTEA, P.; ŞVEŢ, S. Preparatul melongozida O în combinaţie cu microelemente şi influenţa asupra formării şi activităţii aparatului fotosintetic la pomii de măr. În: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 59. ISBN 978-9975-78-994-3.
59.    ŞTEFÎRŢĂ, A.; ALUCHI, N.; MELENCIUC, M.; BUCEACEAIA , S. Relaţiile dintre oxidarea peroxidică a lipidelor, activitatea enzimelor antioxidative şi senescenţa ţesuturilor plantelor în condiţii de secetă. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 60. ISBN 978-9975-78-994-3.
60.    SVETLICENCO, V.; BUJOREANU N. Modificarea conţinutului substanţelor plastice la fructele de măr pe durata perioadei postrecoltare, în funcţie de aplicarea preparatului „Pelicol”. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 62 ISBN 978-9975-78-994-3.
61.    TIMCIUC, C.; JELEZNEAC, T.; VORNICU, Z.; BOTNARENCO P. Studiul comparativ de trandafir (Rosa damascena Mill.) la conţinut şi producţia de concret. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 83. ISBN 978-9975-78-994-3.
62.    TITOVA NINA, ŞIŞCANU GH. Substanţele  biologic active de provenienţă natural în   amestec cu microelemente ca bioreglatori ai activităţii fotosintetice a plantelor de cais şi piersic. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 63. ISBN 978-9975-78-994-3.
63.    VELIKSAR, S.; LEMANOVA,N.; DAVID,T.; CARPENCO,E.; COMANIUC, A; BRATCO, D. Efectul microelementelor şi microorganismelor asupra  creşterea şi dezvoltarea butaşilor viţei de vie In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 66. ISBN 978-9975-78-994-3.
64.    ZLATI, T. Inducerea formării calusului şi regenerarea de plante la Glycine Max.L. . In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 67. ISBN 978-9975-78-994-3.
65.    БАЛАН, М.П.; БОТНАРЬ, В.Ф. Экологическая оценка сортов озимой пшеницы. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 68. ISBN 978-9975-78-994-3.
66.    БОТНАРЬ, В.Ф. Борьба с проблемными сорняками на посевах лука In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 124. ISBN 978-9975-78-994-3.  
67.    БОТНАРЬ, В.Ф. Возможности применения тотального гербицида на картофеле. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 122. ISBN 978-9975-78-994-3.
68.    БОТНАРЬ, В.Ф. Защита капусты от основных энтомологических объектов. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 127. ISBN 978-9975-78-994-3.
69.    БОТНАРЬ, В.Ф.; БОРОВСКАЯ, А.Д.  Новый препарат для защиты томатов от болезней. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 125. ISBN 978-9975-78-994-3.
70.    БОТНАРЬ, В.Ф.; КИЛИНЧУК, А.И. Изучение местных и зарубежных форм чеснока. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 69. ISBN 978-9975-78-994-3.
71.    ЕМНОВА, Е. Технологические возможности управления микробными сообществами ризосферы для повышения продуктивности и устойчивости полевых культур. In: Biotehnologia microbiologică - domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane, Chişinău, 6-8 iulie 2011. Ch., 2011, p. 157-158.
72.    ЕМНОВА, Е.Е.; ТОМА, С.И.; ДАРАБАН, О.В.; ДРУЦА, Я.В.; БОИНЧАН, Б.П.; НИКА, Л.Ф. Обеспечение устойчивости продукционного процесса в растениеводстве путем регуляции биологической активности почв. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 38. ISBN 978-9975-78-994-3.
73.    КОРЛЭТЯНУ, Л.Б.; МАСЛОБРОД, С.Н.; ГАНЯ, А.И.; ГУШКАН, И.В.; ГРАТИ, М.И.; КЛЕЩ, Ф.И. Влияние обработки семян Lens culinaris миллиметровым излучением на физиологические, биохимические и генетические признаки семян и проростков. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 32. ISBN 978-9975-78-994-3.
74.    КРАВЧЕНКО, А.Н.; САЛТАНОВИЧ, Т.И.; АНТОЧ, Л. П. Использование признаков мужского гаметофита для анализа генетики стрессоустойчивости  генотипов томата. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 33. ISBN 978-9975-78-994-3.
75.    КУРШУНЖИ, Д.; ГАНЯ, А. Оценка коллекционных образцов нута на устойчивость к аскохитозу. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 75. ISBN 978-9975-78-994-3.
76.    МАКОВЕЙ, М.Д. Комплексный анализ изменчивости хозяйственно ценных признаков у гибридов F2 томатов. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 100. ISBN 978-9975-78-994-3.
77.    МАКОВЕЙ, М.Д. Методы и результаты селекции томата. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 99. ISBN 978-9975-78-994-3.
78.    МАСЛОБРОД, С.Н.; РОТАРЕНКО, В.А.; МИХАЙЛОВ, М.Э.; САРМАНЮК, М.А. Усовершенствование методики удвоения генома у гаплоидной кукурузы. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 44. ISBN 978-9975-78-994-3.
79.    МАШКОВЦЕВА, С. Новый исходный материал лаванды узколистной. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 104. ISBN 978-9975-78-994-3.
80.    САЛТАНОВИЧ, Т.И. Корреляции признаков мужского гаметофита на фоне повышенных температур и осмотического стресса. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 52. ISBN 978-9975-78-994-3.
81.    САЛТАНОВИЧ,Т.И.; КРАВЧЕНКО,А.Н.; БЕЖЕНАРЬ,В.В. Микрогаметофитный отбор на устойчивость к осмотическому стрессу у гибридов томата. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 53. ISBN 978-9975-78-994-3.
82.    СВЕТЛИЧЕНКО,  В.; БУЖОРЯНУ, Н.; ХАРЯ, И. Влияние пленкообразующего препарата Pelicol на процесс плодов яблони при длительном хранении. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 19. ISBN 978-9975-78-994-3.
83.    ТОМА, З.; ЧЕБАН, А.; ВЕВЕРИЦЭ, Е. Генетический полиморфизм сортов озимой мягкой пшеницы из коллекции Института по ферментативной активности полифенолоксидазы. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 85. ISBN 978-9975-78-994-3.
84.    ЧЕБАН, А. Н.;  ТОМА, З. Г. Влияние экзогенного субстрата тирозина на активность полифенолоксидазы в семенах озимой пшеницы. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p.  22. ISBN 978-9975-78-994-3.
85.    ЧЕБАН, А.; ТОМА, З.;  ВЕВЕРИЦЭ, Е. Генетический полиморфизм коллекции сортов озимой мягкой пшеницы по величине ферментативной активности полифенолоксидазы. In: Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor. În memoriam academicianului Anatolie Jacotă: Conf. şt., Chişinău, 21 iunie 2011: Teze. Ch., 2011, p. 70. ISBN 978-9975-78-994-3.

Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane culegeri  internaţionale
1.    ANDRONIC, L. Procedeu de obţinere a recombinanţilor  de tomate. In: Catalogul Salonului Internaţional al cercetării, inovării şi inventicii. PRO INVENT. 2011. Ediţia a IX-a, 22-25 martie 2011, România. Cluj-Napoca, p. 49. ISBN 978-973-662-616-6.
2.    ANDRONIC, L. Viruses as trigger of DNA damage in host plants. In: Conference “Plant Adaptation to Environmental Change” Proceedings. July 17 -21, 2011, Saint Mary’s University, Halifax, Nova Scotia. Canada, p. 302-303.
3.    BADICEAN, D.; SCHOLTEN, S.; JACOTA, A. Transcriptional profiling of Zea mays genotypes with different drought tolerances – new perspectives for gene expression markers selection. In:  XXII EUCARPIA Maize and Sorghum Conference, Opatija, Croatia, June 19-22, 2011. Croatia, p. 134.
4.    CALALB, T; BEJAN, N. Chokeberry carpomass in vitro – the new source of raw materials for phenolic biologically active substances. In: Abstracts Scientific Conference “Biologically active substances: Fundamental and Applied Problems”. Novy Svet, AR Crimea, Ukraine. Crimea, 2011, p. 257-258. ISBN 978-966-96879-6-8.
5.    CAUS, M.; BRANDT, C.; EICHLER-LOBERMANN, B. Phosphatase activities in leaves and rhizosphere of C3- and C4 plants under phosphorous and water deficient conditions. B: VII Съезд Общества физиологов растений России, “Физиология растений – фундаментальная основа экологии инновационных биотехнологий” и Международная научная школа “Инновации в биологии для развития биоиндустрии сельскохозяйственной продукции”, 4-10 июля 2011. Нижний Новгород, 2011, ч. 1, с. 13.  
6.    CELAC, V. Indigenous varieties of Leguminous Crops: Chick-pea v. Ichel and v. Botna, and Lentil v. Aurie and v.Verzue. In: Science Opportunities in Moldova. Science and Tehnology Center in Ukraine, Printed in Ukraine, 2011. p. 33.   
7.    DARABAN, O.; ZBANC, E.; EMNOVA, E.; BOINCEAN, B.; TOMA, S. Activitatea fosfatazică a cernoziomului tipic în asolament de câmp. Phosphatase activity of typical chernozem soil in field crop rotation. In: Durable Agriculture development strategies. Proceedings of the 54th intern. Scientific conf., UASVM, Iaşi, Romania, 20-22 Oct. 2011. Book of Abstracts. Iaşi, p. 53.  
8.    DASCALIUC, A.; IVANOVA, R.; RALEA, T.; CALUGARU-SPATARU, T. Methods and Approaches to the Determination Plants Initial and Adaptive Thermotolerance and hteir Practical Significance. In: The international symposium Plants under stress. Moscow, 2010, p. 123-124.
9.    DRUŢA, IA.; DARABAN, O.; TOMA, S.; EMNOVA, E. Proprietăţile agrochimice şi biochimice a cernoziomului tipic cultivat cu floarea soarelui şi borceag in asolament în funcţie de sistemul de fertilizare. In: Durable Agriculture development strategies. Proceedings of the 54th  intern. Scientific conf., UASVM, Iaşi, Romania, 20-22 Oct. 2011. Book of Abstracts. Iaşi, p. 37.
10.    GONCEARIUC, M.; BALMUŞ, Z.; BUTNARAŞ, V.; MAŞCOVŢEVA, S. Quantitative characters, content and chemical composition of the essential oil of Lavandula angustifolia Mill. F1 policross hybrids. In: 4th Symposium Ethno pharmacology interface between bio foods and phytomedicines. Book of abstracts. România, 2011, p. 19. ISBN 978-973-598-911-8.
11.    IVANOVA, R.; RALEA, T.; DASCALUIC, A. Seasonal changes  of  phenolic content and thermotolerance of buxus sempervirens leaves. In: Abstracts of 10th International Conference on Reactive Oxygen and Nitrogen Species in Plants, juli 5-8, 2011. Budapest, Hungary, 2011, p. 85.
12.    IVANOVA, R.; RALEA, T.; DASCALIUC, A. Seasonal changes of phenolic content and thermotolerance of Buxus sempervirens leaves. In: Abstracts of 10th International Conference on Reactive Oxygen and Nitrogen Species in Plants, july 5-8, 2011. Budapest, Hungary, p. 149.
13.    KRAVCHENKO, A.N.; ANTOCI, L.P.; CLIMENCO, O.A. Gametophytic selection of tomato genotypes with general and specific adaptive ability. In: Book of abstracts of XVIIth EUCARPIA Meeting of the Tomato Working Group, Fuengirola (Malaga). Spain, 2011, p. 36.
14.    KRAVCHENKO, A.N.; CLIMENCO, O.A. Heritability and correlation of some characters  in F1 hybrids of maize in vitro. In: Resources in Maize and Sorghum Breeding. Conference Book of XXII EUCARPIA Maize and Sorghum Conference Opatija. Croatia, 2011, p. 139. ISBN 978-953-97114-8-9.
15.    LISNIC,S.; TOMA,S.; COREŢCAIA, IU . Interacţiunea dintre  cation (Ni) şi anioni (SO4 şi Cl) şi) în manifestarea activităţii peroxidazei la sfecla de zahăr în dependenţă de dozele de Ni şi stresul hidric temporar. Horticultura – ştiinţă, calitate, diversitate şi armonie: Simp. şt. anual cu participare internaţională al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, România, 26-28 may 2011. Iaşi, 2011.  ISSN-1454-7376.
16.    MIHNEA, N. New Tomato Varieties Mihaela, Jubiliar 60/20, Prestij. In: Science Opportunities in Moldova. Science &Tehnology Center in Ukraine Printed in Ukraine, 2011, p. 36.        
17.    MOCAN, E; ODAINIC, O; NACU, V; PROTOPOP, S; BARBACAR, N; LISII, L. Genetic susceptibility to ischemic stroke in Moldavians. Poster abstracts. In: 12th International Congress of human genetics and the American Society of human genetics 61st annual meeting, Montreal, Canada, 11-15 oct. 2011. Canada, 2011, p. 675.
18.    MOCAN, E; PROTOPOP, S; BARBACAR, N; LISII, L. ACE I/D polymorphism in Moldavian patients with ischemic stroke. XXV-a Conferinţă Naţională a Societăţii Romîne de Fiziologie. 26-28 mai 2011, Tîrgu Mureş.  Acta Medica Marisiensis, 2011, 57(2). 22-23. ISSN 2068-3324.
19.    MUNTEANU, N.; CHIRILOV, A.; CHINTEA, P.; HARCIUC, O.; ŞVEŢ, S.; COZMIC, R.; BAŞTOVAIA, S.; CHIRILOV, E.; IUREA, D. A new regulator of the physiological processes in grape plants. Horticultura – ştiinţă, calitate, diversitate şi armonie: Simp. şt. anual cu participare internaţională al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, România, 26-28 may 2011. Iaşi, 2011.  ISSN-1454-7376.
20.    ROTARENCO, V.; DICU, G. Pseudo doubled haploid lines in maize. In: Conference book, XXII EUCARPIA Maize and Sorghum Conference, Opatija, Croatia, 2011, p. 143.         
21.    ROTARU, V. Acţiunea fosforului şi fierului asupra creşterii şi formării statusului nutritiv a plantelor de soia (Glycine max. l) în condiţii suboptimale de umiditate a solului. In: Agricultura durabilă – strategii de dezvoltare: Simp. internaţional. Iaşi, 2011, p. 6-7.
22.    ROTARU, V. Conţinutul de prolină a două cultivare de soia sub influenţa fertilizării în condiţii de umiditate scăzută a solului. Horticultura – ştiinţă, calitate, diversitate şi armonie: Simp. şt. anual cu participare internaţională al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, România, 26-28 may 2011. Iaşi, 2011. p. 18. ISSN-1454-7376.
23.    ROTARU, V.; BIRSAN A. Effects of phosphorus supply on plant growth of soybean (Glycine max. L) and some physiological responses under suboptimal soil moisture. B: VII Съезд Общества физиологов растений России, “Физиология растений – фундаментальная основа экологии инновационных биотехнологий” и Международная научная школа “Инновации в биологии для развития биоиндустрии сельскохозяйственной продукции”, 4-10 июля 2011. Нижний Новгород, 2011, с. 18.
24.    SALTANOVICH, T.I.; KRAVCHENKO, A.N. Variability of tomato male gametophyte in abiotic stress conditions. In: Book of abstracts of XVIIth EUCARPIA Meeting of the Tomato Working Group,  Fuengirola (Malaga). Spain, 2011, p. 36.
25.    SMEREA, S. The contribution of biotechnological processes in the zygotic progeny obtaining from immature embryos of seedless grapevine varieties in Moldova: present and perspectives. In: Second Balkan Symposium on Fruit Growing, Pitesti, Romania, 5-7 sept., 2011. Piteşti, 2011. p. 127.
26.    SMEREA, S.; ANDRONIC, L. Application of thermotherapy and meristem culture for eliminating of the harmful viruses in grapevine. In: Second Balkan Symposium on Fruit Growing, Pitesti, Romania, 5-7 sept., 2011. Piteşti, 2011. p.135.
27.    ŞTEFÎRŢĂ, A.; TOMA, S.; BARBĂ, N.; BRÂNZĂ, L.; POJOGA, V.; ROBU, Ş.T.; MELENCIUC, M.; BUCEACEAIA,  S. Effect of salicylic acid´s derivates on plant growth and productivity. In: Horticultura – ştiinţă, calitate, diversitate şi armonie: Simp. şt. anual cu participare internaţională al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, România, 26-28 may 2011. Iaşi, 2011. p. 18. ISSN-1454-7376.
28.    VELIKSAR, S.; TOMA, S.; DAVID,T. Trace elements content in soil and plants under the copper surplus. In: 12th International Symposium on Soil and Plant Analysis. Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Grecia, 6-10 june 2011.  Grecia, 2011, p. 102.
29.    VELIKSAR, S.;  DAVID, T.; LEMANOVA, N .; BUSUIOC, V.; COMANIUC, A. L’effet du complex des micronutriments Microcom-V sur la qualité du jus de raisin. In: Enometrics XVIII VDQS, 18th Annual Conference, Angers, Loire Valley, France, 18-21 may, 2011. France, 2011, p. 67.
30.    VELIKSAR, S.; SCORBANOVA, E.; LEMANOVA, N. L. Utilisation des  souches bacteriennes contre maladies de vigne et leur influence sur la qualite de vinification. In : Enometrics XVIII VDQS, 18th Annual Conference, Angers, Loire Valley, France, 18-21 may, 2011. France, 2011, p. 70.
31.    VELIKSAR, S.; TOMA, S.; DAVID, T.; TUDORACHE, GH.; BRATCO, D.; BUSUIOC,V. The impact of micronutrients in the accumulation of protective compounds in the vine organs. Horticultura – ştiinţă, calitate, diversitate şi armonie: Simp. şt. anual cu participare internaţională al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, România, 26-28 may 2011. Iaşi, 2011. ISSN-1454-7376.
32.    АНТОЧ, Л. П.; КРАВЧЕНКО, А.Н. Влияние повышенной температуры на мужской гаметофит томата. B: VII Съезд Общества физиологов растений России, “Физиология растений – фундаментальная основа экологии инновационных биотехнологий” и Международная научная школа “Инновации в биологии для развития биоиндустрии сельскохозяйственной продукции”, 4-10 июля 2011. Нижний Новгород, 2011, ч. 2, с. 53-54.
33.    АНТОЧ, Л.П.; КРАВЧЕНКО, А.Н. Устойчивость генотипов томата к повышенной температуре. Культурные растения для устойчивого сельского хозяйства в ХХI веке (иммунитет, селекция, интродукция): К 110-летию академика ВАСХНИЛ и Россельхозакадемии М.С. Дунина. Под ред. И.М. КУЛИКОВА; В.Ф. ПИВОВАРОВА; С.К. ТEМИРБЕКОВОЙ. М.: Россельхозакадемия, 2011, т. IV, ч. 2, с. 301-303. ISBN 978-5-902178-50-7; ISBN 978-5-901695-48-7.
34.    БАЛАУР, Н.; ГОРДЕЙ,  И.; ВОРОНЦОВ,  В. и др.  СО2-газообмен  и энергетическая эффективность  фотосинтеза листьев растений  гетероплазматических гексаплоидных тритикале (Triticale, Secalotriticum). В: Регуляция роста, развития и продуктивности  растений: Мат. VII Межд. науч. конф., Минск, 26-28 окт. 2011. Минск, 2011, c. 23. ISBN 978-985-552-006-2.
35.    БАЛАУР Н., ГОРДЕЙ  И., ВОРОНЦОВ  В. и др.  СО2-газообмен  листьев гетероплазма-тических гексаплоидных тритикале (Triticale, Secalotriticum). B: VII Съезд Общества физиологов растений России, “Физиология растений – фундаментальная основа экологии инновационных биотехнологий” и Международная научная школа “Инновации в биологии для развития биоиндустрии сельскохозяйственной продукции”, 4-10 июля 2011. Нижний Новгород, 2011, с.  67-68.
36.    БИВОЛ, И.; БАРБАКАР, Н. Использование молекулярных (RAPD) маркеров в оценке генетического разнообразия, сходства и родства некоторых гибридов рода Vigna. In: International Conference of Young Researchers, IXth edition. Chişinău, 2011. p.71.
37.    БОТНАРЬ, В.Ф. Защита посевов лука  от проблемных сорняков. B: Интеграция  защиты растений: стратегия и тактика, посвященной 40-летию со дня организации РУП: Мат. науч.-практ. конф. Институтa защиты растений. Минск, 2011, с. 401-405.
38.    БОТНАРЬ, В.Ф. Опыт применения гербицида общеистребительного действия на картофеле. B: Интеграция  защиты растений: стратегия и тактика, посвященной 40-летию со дня организации РУП: Мат. науч.-практ. конф. Институтa защиты растений. Минск, 2011, с. 405-408.
39.    БОТНАРЬ, В.Ф., КИНТЯ, П.К., БОРОВСКАЯ, А. Повышение энергии прорастания и общей всхожести семян лука. В: Регуляция роста, развития и продуктивности  растений: Мат. VII Межд. науч. конф., Минск, 26-28 окт. 2011. Минск, 2011, c. 32. ISBN 978-985-552-006-2.
40.    БОТНАРЬ, В.Ф.;  ФОКША, Н.Г.; БОРОВСКАЯ, А.Д. Новый сорт перца сладкого Каолин. B: Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования: Мат. IX Межд. cимп.  Москва, 2011, с.104-107.
41.    БОТНАРЬ, В.Ф.; БОРОВСКАЯ, А.Д. Эффективноть препарата Airone, SC при защите томатов от болезней. B: Интеграция  защиты растений: стратегия и тактика, посвященной  40-летию со дня организации РУП Институтa защиты растений. Мат. науч.-практ. конф. Минск, 2011, с. 644-647.
42.    БОТНАРЬ,В.Ф. Контроль вредоностности основных энтомологических объектов капусты. B: Интеграция  защиты растений: стратегия и тактика, посвященной  40-летию со дня организации РУП Институтa защиты растений. Мат. науч.-практ. конф. Минск, 2011, с. 850-853.
43.    БОТНАРЬ. В.Ф.; КИНТЯ, П.К.; БОРОВСКАЯ, А.Д. Повышение энергии прорастания о общей всхожести семян лука. В: Регуляция роста, развития и продуктивности  растений: Мат. VII Межд. науч. конф., Минск, 26-28 окт. 2011. Минск, 2011, c. 32. ISBN 978-985-552-006-2.
44.    ВОРОНЦОВ В., БАЛАУР Н., МЕРЕНЮК Л. Изучение интенсивности фотосинтеза листьев и колоса растений из семейства Poaceae на разных фазах развития. B: VII Съезд Общества физиологов растений России, “Физиология растений – фундаментальная основа экологии инновационных биотехнологий” и Международная научная школа “Инновации в биологии для развития биоиндустрии сельскохозяйственной продукции”, 4-10 июля 2011. Нижний Новгород, 2011, с. 158-159.
45.    ИВАНОВА, Р.; РАЛЯ, Т.Х.;  ДАСКАЛЮК, А.П. Влияние теплового шока на содержание фенольных веществ и антиоксидантной активности клеточного сока листьв самшита. B: VII Съезд Общества физиологов растений России, “Физиология растений – фундаментальная основа экологии инновационных биотехнологий” и Международная научная школа “Инновации в биологии для развития биоиндустрии сельскохозяйственной продукции”, 4-10 июля 2011. Нижний Новгород, 2011, с. 180-181.
46.    КАУШ, М. Влияние Cd на рост растений и активность кислой фосфатазы в корнях гороха  Pisum sativum L. B: VII Съезд Общества физиологов растений России, “Физиология растений – фундаментальная основа экологии инновационных биотехнологий” и Международная научная школа “Инновации в биологии для развития биоиндустрии сельскохозяйственной продукции”, 4-10 июля 2011. Нижний Новгород, 2011, ч. 1, с. 323-324.
47.    КИРИЛЛОВ, А.Ф.; КИНТЕА, П.К.; ШУКАНОВ, В.П.; ХАРЧУК,О.А.; КОЗЬМИК, Р.А.; БАШТОВАЯ, С.И.; КИРИЛЛОВА, Э.Н. Природный стероидный гликозид – перспективный регулатор водного обмена виноградных растений. В: Регуляция роста, развития и продуктивности  растений: Мат. VII Межд. науч. конф., Минск, 26-28 окт. 2011. Минск, 2011, c. 95. ISBN 978-985-552-006-2.
48.    КИРИЛЛОВ, А.Ф.; КИНТЯ, П.К.; ШУКАНОВ, В.П.; ХАРЧУК, О.; КОЗЬМИК, Р.А.; БАШТОВАЯ, С.И.; КИРИЛЛОВА, Э.Н. Природный стероидный гликозид – перспективный регулятор водного обмена виноградных растений. В: Регуляция роста, развития и продуктивности  растений: Мат. VII Межд. науч. конф., Минск, 26-28 окт. 2011. Минск, 2011, c. 95. ISBN 978-985-552-006-2.
49.    КЛИМЕНКО, О. А.; КРАВЧЕНКО, А.Н. Использование методов биотехнологии для оценки устойчивости кукурузы к пониженным температурам. B: VII Съезд Общества физиологов растений России, “Физиология растений – фундаментальная основа экологии инновационных биотехнологий” и Международная научная школа “Инновации в биологии для развития биоиндустрии сельскохозяйственной продукции”, 4-10 июля 2011. Нижний Новгород, 2011, ч. 1, с.  340-341.
50.    КЛИМЕНКО, О.А.; САЛТАНОВИЧ, Т.И.; КРАВЧЕНКО, А.Н. Влияние стрессовой температуры на признаки мужского гаметофита кукурузы и томатов. В: Регуляция роста, развития и продуктивности  растений: Мат. VII Межд. науч. конф., Минск, 26-28 окт. 2011. Минск, 2011. c.97.ISBN 978-985-552-006-2.
51.    КОЗАРЬ, Е.Г.; БЛАНДИНСКАЯ, О.А.; БАЛАШОВА, И.Т.; МАЩЕНКО, Н.Е.; КИНТЯ, П.К.; ШВЕЦ, С.А.  Использование стероидных гликозидов и термической обработки пыльцы при гибридизации перца сладкого. B: Состояние и перспективы научных исследований по картофелеводству, овощеводству и бахчеводству: Межд. науч.-практ. конф. Алма-Ата,  2011.c.314-319
52.    КОМАРОВА В.П.; ШИШКАНУ Г.В. Фотосинтетическая деятельность саженцев яблони в зависимости от обработки регулятором роста Мелангозид в условиях водного шока. B: VII Съезд Общества физиологов растений России, “Физиология растений – фундаментальная основа экологии инновационных биотехнологий” и Международная научная школа “Инновации в биологии для развития биоиндустрии сельскохозяйственной продукции”, 4-10 июля 2011. Нижний Новгород, 2011, ч. 1, с. 353.
53.    КОМАРОВА, В.П.; ШИШКАНУ, Г.В.; КИНТЯ, П.К.; ШВЕЦ, С.А. фотосинтез и водный обмен растений яблони, обработанных биорегулятором мелангозид, при гидрострессе. В: Регуляция роста, развития и продуктивности  растений: Мат. VII Межд. науч. конф., Минск, 26-28 окт. 2011. Минск, 2011, c. 104. ISBN 978-985-552-006-2.
54.    КЭЛУГЭРУ-СПЭТАРУ, Т.Н. Физиологические проблемы интродукции золотого корня (Rhodiola rosea L.) в республике Молдова. B: VII Съезд Общества физиологов растений России, “Физиология растений – фундаментальная основа экологии инновационных биотехнологий” и Международная научная школа “Инновации в биологии для развития биоиндустрии сельскохозяйственной продукции”, 4-10 июля 2011. Нижний Новгород, 2011, с. 400-401.
55.    МАЛИНА Р.Б.; РОШКА Н.Д. Проявление адаптации винограда к стрессам            экологического характера. B: VII Съезд Общества физиологов растений России, “Физиология растений – фундаментальная основа экологии инновационных биотехнологий” и Международная научная школа “Инновации в биологии для развития биоиндустрии сельскохозяйственной продукции”, 4-10 июля 2011. Нижний Новгород, 2011, ч. 1, с. 446-447.
56.    МАЩЕНКО, Н.; КИНТЯ, П. Новые источники биологически активных соединений. В: Биологически активные вещества: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения: Науч.-практ. конф., 23-28 мая., Новый Свет. Украина, 2011, с. 289-290. ISBN 978-966-96879-6-8.
57.    МАЩЕНКО, Н.; КИНТЯ, П.; ЛУПАШКУ, Г.; ШУКАНОВ, В. Вторичные метаболиты высших растений как индукторы адаптивности сельскохозяйственных культур. В: Регуляция роста, развития и продуктивности  растений: Мат. VII Межд. науч. конф., Минск, 26-28 окт. 2011. Минск, 2011, c. 143. ISBN 978-985-552-006-2.
58.    МАЩЕНКО, Н.Е;  КИНТЯ, П.К.; КОЗАРЬ, Е.Г.; БАЛАШОВА, И.Т.; БЛАНДИНСКАЯ, О.А.  Биологически активные вещества из представителей семейства норичниковых (Biological active substances from some representatives of  Scrophulariaceae family). B: VII Съезд Общества физиологов растений России, “Физиология растений – фундаментальная основа экологии инновационных биотехнологий” и Международная научная школа “Инновации в биологии для развития биоиндустрии сельскохозяйственной продукции”, 4-10 июля 2011. Нижний Новгород, 2011, ч. 2, с.  469-470.
59.    МЕРЕНЮК, Л. Сравнительный анализ мезоструктуры фотосинтетически активных органов С3 и  С4- растений. B: VII Съезд Общества физиологов растений России, “Физиология растений – фундаментальная основа экологии инновационных биотехнологий” и Международная научная школа “Инновации в биологии для развития биоиндустрии сельскохозяйственной продукции”, 4-10 июля 2011. Нижний Новгород, 2011, с. 473.
60.    МОРАРУ, К.В.; КУЗНЕЦОВА, И.И.; ИГНАТОВА, З.К.; ЖЕЛЕВ, Н.Н. Некоторые  приемы  воздействия  на  растения, позволяющие  сочетать  продуктивность и качество зерна озимой пшеницы. В: Регуляция роста, развития и продуктивности  растений: Мат. VII Межд. науч. конф., Минск, 26-28 окт. 2011. Минск, 2011, c. 148. ISBN 978-985-552-006-2.
61.    МУСТЯЦЭ, Г.; КРЕЦУ, А.; БАРАНОВА, Н.; ТИМЧУК, К. Продуктивные и фитосанитарные качества различных технологий возделывания шалфея мускатного в Молдове. В: Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования: IX Межд. симп. М., 2011, т. 3, с. 146-149. ISBN 978-5-209-04045-3.
62.    РОШКА, Н.; МУСТЯЦЭ, Г.; БАРАНОВА, Н. Продуктивные качества органов  многолетнего фенхеля  в онтогенезе. B: VII Съезд Общества физиологов растений России, “Физиология растений – фундаментальная основа экологии инновационных биотехнологий” и Международная научная школа “Инновации в биологии для развития биоиндустрии сельскохозяйственной продукции”, 4-10 июля 2011. Нижний Новгород, 2011, ч. 2, с. 595.
63.    РОШКА, Н.; МУСТЯЦЭ, Г.; КИНТЯ, П.; БАРАНОВА, Н. Влияние стимуляторов роста на всхожесть семян пассифлоры (Passiflora incarnata) и рост рассады. В: Роль физиологии и биохимии в интродукции и селекции овощных, плодово-ягодных и лекарственных растений: Межд. науч.-практ. конф., посв. 130-летию со дня рожд. профессора С.И. Жегалова и 80-летию со дня создания лаборатории физиологии и биохимии растений ВНИИССОК.  М., 2011, с. 308-310. ISBN 978-5-209-03-959-4.
64.    САЛТАНОВИЧ, Т.И.;  КРАВЧЕНКО, А.Н.; ТОДЕРАШ, Л.Г.; ШВЕЦ, С.А. Использование гликозидов на репродуктивных стадиях развития томата. В: Роль физиологии и биохимии в интродукции и селекции овощных, плодово-ягодных и лекарственных растений: Межд. науч.-практ. конф., посв. 130-летию со дня рожд. профессора С.И. Жегалова и 80-летию со дня создания лаборатории физиологии и биохимии растений ВНИИССОК.  М., 2011, с. 312-314. ISBN 978-5-209-03959-4.
65.    САЛТАНОВИЧ, Т.И.; КРАВЧЕНКО, А.Н. Влияние стрессовых факторов на изменчивость мужского гаметофита томата. В: Культурные растения для устойчивого сельского хозяйства в ХХI веке (иммунитет, селекция, интродукция): К 110-летию академика ВАСХНИЛ и Россельхозакадемии М.С. Дунина. Под ред. И.М. КУЛИКОВА; В.Ф. ПИВОВАРОВА; С.К. ТEМИРБЕКОВОЙ. М.: Россельхозакадемия, 2011, т. IV, ч. 2, с. 358-362. ISBN 978-5-902178-50-7.  
66.    САЛТАНОВИЧ, Т.И; КРАВЧЕНКО, А.Н.; БЕЖЕНАРЬ В.В. Использование анализа пыльцы в селекции томата на устойчивость к абиотическим факторам. B: VII Съезд Общества физиологов растений России, “Физиология растений – фундаментальная основа экологии инновационных биотехнологий” и Международная научная школа “Инновации в биологии для развития биоиндустрии сельскохозяйственной продукции”, 4-10 июля 2011. Нижний Новгород, 2011, ч. 2, с. 609-610.
67.    ТИМЧУК, К.; ЖЕЛЕЗНЯК, Т.; ВОРНИКУ З. Перспективные растительные экстракты для косметики. В: Биологически активные вещества: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения: Науч.-практ. конф., 23-28 май, Новый Свет. Украина, 2011, с. 325. ISBN 978-966-96879-6-8.
68.    ТИТОВА, Н.В., ШИШКАНУ, Г.В., КИНТЯ, П.К. Физиолого-биохимические особенности и продуктивность растений абрикоса и персика при действии натуральных стероидных гликозидов. В: Регуляция роста, развития и продуктивности  растений: Мат. VII Межд. науч. конф., Минск, 26-28 окт. 2011. Минск, 2011, c. 204. ISBN 978-985-552-006-2.  
69.    ХАРЧУК, О.А. Некоторые особенности действия на растения засоления с участием соды. B: VII Съезд Общества физиологов растений России, “Физиология растений – фундаментальная основа экологии инновационных биотехнологий” и Международная научная школа “Инновации в биологии для развития биоиндустрии сельскохозяйственной продукции”, 4-10 июля 2011. Нижний Новгород, 2011, ч. 2, с. 725.
70.    ХАРЧУК, О.А.; ВОРОНЦОВ, В.А.; КЛЕЙМАН, Э.И. К вопросу о дыхании листьев растений сои при разной влагообеспеченности и высокой температуре. B: VII Съезд Общества физиологов растений России, “Физиология растений – фундаментальная основа экологии инновационных биотехнологий” и Международная научная школа “Инновации в биологии для развития биоиндустрии сельскохозяйственной продукции”, 4-10 июля 2011. Нижний Новгород, 2011, ч. 2, с. 726.
71.    ХАРЧУК, О.А.; КИРИЛЛОВ, А.Ф.; БАШТОВАЯ, С.И.; КИРИЛЛОВА, Э.Н.; КОЗЬМИК, Р.А.; ТОМА, С.И. Влияние разных уровней влагообеспеченности на водный режим и реализацию продуктивности растений сои. B: VII Съезд Общества физиологов растений России, “Физиология растений – фундаментальная основа экологии инновационных биотехнологий” и Международная научная школа “Инновации в биологии для развития биоиндустрии сельскохозяйственной продукции”, 4-10 июля 2011. Нижний Новгород, 2011, ч. 2, с. 727.
72.    ЧИКАЛОВА, В.A.; КАЛУГЭРУ-СПЭТАРУ, Т.Н.; ДАСКАЛЮК, А.П. Pостовая реакция прорастающих семян пшеницы на тепловой шок как показатель для ускоренного определения жароустойчивости растений. B: VII Съезд Общества физиологов растений России, “Физиология растений – фундаментальная основа экологии инновационных биотехнологий” и Международная научная школа “Инновации в биологии для развития биоиндустрии сельскохозяйственной продукции”, 4-10 июля 2011. Нижний Новгород, 2011, с. 745-746.  
73.    ШВЕЦ, С., КИНТЯ, П., МАРЧЕНКО, А. Новые стероидные гликозиды ряда холестана из семян Physalis floridana Rydb. Строение флориданозидов В и С. В: Биологически активные вещества: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения: Науч.-практ. конф., 23-28 май, Новый Свет. Украина, 2011, с. 335-336. ISBN 978-966-96879-6-8.
74.    ШИШКАНУ Г.В.; ТИТОВА Н.В.; ВОРОНЦОВ В.А.; МАЛИНА Р.Б. Влияние стероидного гликозида молдстим и его сочетаний с микроэлементами цинк и марганец на СО2-газообмен и продуктивность растений абрикоса и персчика. B: VII Съезд Общества физиологов растений России, “Физиология растений – фундаментальная основа экологии инновационных биотехнологий” и Международная научная школа “Инновации в биологии для развития биоиндустрии сельскохозяйственной продукции”, 4-10 июля 2011. Нижний Новгород, 2011, ч. 2, с. 765-766.
75.    ШТЕФЫРЦЭ, А.; МЕЛЕНЧУК, М.; БРЫНЗЭ, Л.; БУЧАЧАЯ, С.; АЛУКИ, Н. Aктивность антиокислительных ферментов и реакция растений на засуху в критические периоды. B: VII Съезд Общества физиологов растений России, “Физиология растений – фундаментальная основа экологии инновационных биотехнологий” и Международная научная школа “Инновации в биологии для развития биоиндустрии сельскохозяйственной продукции”, 4-10 июля 2011. Нижний Новгород, 2011, с. 770-771.
76.    ШТЕФЫРЦЭ, А.; МЕЛЕНЧУК, М.; БРЫНЗЭ, Л.; БУЧАЧАЯ, С.; АЛУКИ, Н. Oсобенности адаптации к засухе изо -  и анизогидрических растений и эффект салициловой кислоты. B: VII Съезд Общества физиологов растений России, “Физиология растений – фундаментальная основа экологии инновационных биотехнологий” и Международная научная школа “Инновации в биологии для развития биоиндустрии сельскохозяйственной продукции”, 4-10 июля 2011. Нижний Новгород, 2011, с. 769-770.  
77.    ШУКАНОВ, В.П.; ПОЛЯНСКАЯ, С.Н.; МАНЖЕЛЕСОВА, Н.Е.; ПОЛЯКОВА, Н.В.; КОРЫТЬКО, Л.А.; КИНТЯ, П.К. Изучения влияния природного биорегулятора томатозида на физиолого-биохимические показатели растений ярового ячменя. В: Регуляция роста, развития и продуктивности  растений: Мат. VII Межд. науч. конф., Минск, 26-28 окт. 2011. Минск, 2011, c. 232. ISBN 978-985-552-006-2.
78.    GONCEARIUC, Maria.  Lavander (Lavandula angustifolia Mill.) varietes-clones. In: Science opportunities in Moldova. Ch., 2011, p. 26.
79.    GONCEARIUC, Maria.  Salvia Sclarea L. (Clary Sage) varieties with different period of harvesting. In: Science opportunities in Moldova. Ch., 2011, p. 27.
80.    GONCEARIUC, Maria.  New varieties of medicinal plants marigold (Calendula officinalis L.). In: Science opportunities in Moldova. Ch., 2011, p. 30.
81.    ANDRONIC, L. Virus free grapevine plantlets production. In: Science opportunities in Moldova. Ch., 2011, p. 28.
82.    VELIKSAR, S. Improving Plant Productivity and Resistance Increase in Conditions of Antropogenic Polluted Soils. In: Science opportunities in Moldova. Ch., 2011, p. 42.
83.    BUJOREANU, N. Cultivating raspberries with ecological safety. In: Science opportunities in Moldova. Ch., 2011, p. 31.
84.    BUDAC, A. Indigenous varietes of  leguminous crops. In: Science opportunities in Moldova. Ch., 2011, p. 32.
85.    CELAC, V. Indigenous varietes  of  leguminous crops. In: Science opportunities in Moldova. Ch., 2011, p. 33.
86.    DASCALIUC, A. Propagation, domestication, and introduction of Rhodiola Rosea L. In: Science opportunities in Moldova. Ch., 2011, p. 34.
87.    DASCALIUC, A. Natural plant growth regulator Reglalg. In: Science opportunities in Moldova. Ch., 2011, p. 35.
88.    MIHNEA, Nadejda. New tomato varietes Mihaela, Jubiliar 60/20, Prestij. In: Science opportunities in Moldova. Ch., 2011, p. 36.
89.    BUIUCLI, P. Indigenous varietes of cereal crops Ingen 33 and Ingen 35. In: Science opportunities in Moldova. Ch., 2011, p. 37.
90.    BUIUCLI, P. Indigenous varietes of cereal crops Hordeiforme 335 and Auriu 273. In: Science opportunities in Moldova. Ch., 2011, p. 38.
91.    BUIUCLI, P. Indigenous varietes of cereal crops Moldova 5 and Moldova 11. In: Science opportunities in Moldova. Ch., 2011, p. 39.
92.    BUJOREANU, N. Technology of a purposeful fruit cultivation for long-term storage. In: Science opportunities in Moldova. Ch., 2011, p. 40.
93.    BUJOREANU, N. Reducing apple harvest losses during storage. In: Science opportunities in Moldova. Ch., 2011, p. 41.
94.    SMEREA, S. Seedless grapevine hybrids production through direct embryogenesis. 2011. In: Science opportunities in Moldova. Ch., 2011, p.29.
 
Lucrări electronice
1.    BOTNARI, V. Determinarea spaţiilor şi particularităţile tehnologice la producerea răsadurilor de legume. http://agriculture.md/sip/legumicultura_view.php?id=8
2.    BOTNARI, V. Protecţia culturilor legumicole de îngheţuri. http://agriculture.md/sip/legumicultura_view.php?id=8

Alte publicaţii:
1.    COTENCO, EUGENIA. Academicianul Anatolie Jacota (1941-2010): Biobibliografie. Ch.: Tipografie Operativă “Artpoligraf” SRL, 2011. 172 p.